سايت ديدگاه

مقاومتی که در یادها خواهد ماند
کامران پارسایی


آزادی سی وشش رزمنده مجاهد پس هفتاد روز اسارت در زندان های رژیم رسوای عراق دگر باره نشان داد که علیرغم کوشش های فراوان حکومت آخوندی برای در بند نگاه داشتن مجاهدین خلق مقاومت دلیرانه این عزیزان به ثمر نشست . این پیروزی تنها به مجاهدین تعلق ندارد بلکه در درجه اول پیروزی خلق قهرمان ایران و بعد پیروزی اپوزیسیون خستگی ناپذیر و سرنگونی طلب در داخل و خارج از ایران است . رفقای مجاهد ما ثابت کردند که تا پای جان در راه آرمان های خود ایستاده اند و تسلیم باج خواهی رژیم ملایان نخواهند شد . حکومت در مانده عراق با توجه به فشار های ملایان تهران سرانجام تسلیم مقاومت قهرمانانه ای شد که در یادها خواهد ماند . پروسه هفتاد روز گذشته نشان داد که تنها با اتحاد و مقاومت همه جانبه است که دیکتاتورهای زمان را به تسلیم در برابر خواسته هایمان وادار خواهد کرد .این مقاومت و اتحاد باید درس عبرتی برای حکومت عراق و ملایان تهران باشد .دژخیمان باید بدانند که که با ترفند های سیاسی خود نمی توانند ما را از راهمان باز دارند. آزادی قهرمانان اشرف را به خلق قهرمان ایران و رهبری سازمان مجاهدین خلق تبریک می گویم . مرگ خفاشان نزدیک است و طلوع خورشید آزادی در راه .

 

کامران پارسایی

کلن پانردهم مهر

Kamran.parssai@gmail.com

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.