شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ -  ۴ اکتبر ۲۰۲۲سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي
تازه ترين خبر

علی ناظر

در پي گفتگوي کوتاه با مهدي سامع سخنگوي سازمان چريکهاي فدايي خلق و آقاي روحاني عضو شوراي ملي مقاومت، ديدگاه با خبر شد که: بنا به رأي دادگاه عدالت اروپا تصميم مشترک دولتهاي اروپايي لغو و دادگاه از شوراي وزيران اتحاديه اروپا خواست که چهار پنجم هزينه دادگاه را بپردازد.

ديدگاه به مجاهدين خلق، اعضاي شوراي ملي مقاومت و خلق ايران اين پيروزي را تبريک مي گويد.

شايان توجه اينکه ساکنان اشرف بيش از بيش در خطر عکس العمل رژيم و وابستگان تروريست رژيم خواهند بود.
زنده باد آزاديمنبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
علی ناظر:[تاریخ ارسال: 14 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: علی یحی پور (سل تی تی )]  [ s.salehkia@freenet.de ]  
دوست عزیز صبا سلام گرم دارم تحلیل شما از دیدگاه مناسبات تولید درست است اگر نوشته های مرا به خوانی من هم دردم با مجاهدین همین است اما تحلیل شما یک اشکال داردیک اشکال بزرگ وآن اینست که شما بر اساس مناسبات تولید موضع سیاسی افراد را توضیح می دهید این یک متدولوژیک اشتباه است یعنی شما معتقد هستید که چون مجاهدین از با زار آزاد دفاع می کنند پس ارتجاعی اند این متدولوژیک اکونومیستی واشتباهست برای در ک صحیح یک جریان سیاسی ویک فرد سیاسی باید به موضع سیاسی اش توجه کرد حق تقدم با سیاست است در دوران انتقال به سوسیالیسم هم اینطور است تقدم سیاسی پرولتاریا مهم است هژمونی وتسلط سیاسی پرولتاریا مهم است که جامعهء سرمایه داری را به سوی سوسیالیسم انتقال می دهد نه مناسبات تولید که فی المثل اگر پرولتاریا 70 درصد مالکیت را دولتی کند ما نتیجه بگیرم جامعه 70 درصد به تولید سوسیالیستی نزدیک تر است این متدولوژیک اشتباه است اصولاٌ دوران انتقا ل فقط با هژمونی سیاسی پرولتاریا روشن می شود چه بسا که پرولتار 30 درصد توانسته باشد از بورژوازی خلع ید کند مارکس روی تقدم سیاسی پرولتاریا تاءکید دارد در دوران انتقال ؛ در جامعه ء سرمایه داری ومبارزات دموکراتیک هم همینطور است تقدم سیاست بر اقتصاد است سازمان مجاهدین یک سازمان ضد استبدادی است وبرای پیش برد سیاستهای ضد استبدادیش بهای فراوانی داده است از نظر سیاسی کومونیسم وکومو نیست ها را دشمن نمیداند واین در ایدئولوژیک این سازمان است وبابت دشمنی نکردن با کومونیستها بهای گزافی به خمینی داده است در سال 1355 وقتی آخوند ها توسط سیا وساواک از زندان آزاد شدند از آخوند ها دو قول گرفتند قول اول این بود که مجاهدین را به خاطر این که کومونیستها را دوست ارزیابی دارند قتل عام کند اصلاٌ خمینی به خاطر همین موضوع؛ مجاهدین را منافق می نامد پس از نظر سیاسی باید موضع افراد تحلیل مارکسیستی شود نه تکیه برمناسبات تولید بر اساس چنین در ک در ست از تاریخ است که شما به حق از افرادی چون سعیدی سیرجانی وفروهر ها وپوینده ها ومختاری ها که در جامعه ما فراوانند می توانی موضع درست بگیری چون از نظر سیاسی ضد استبدادی اند ولی موضع طبقاتی این افراد که از سرمایه داری دفاع می کنند بطبع ارتجاعیست ولی آیا تکیه کردن به مناسبات تولیدی وارتجاعی خواند ن این افراد که جانشان را در راه آزادی های بورژوائی از دست دادند در خدمت ارتجاع ایران نیست؟! در خدمت امپریالیستها نیست؟!این موضوع بسیار مهم است در مصاف با سرمایه باید از هر عنصر دموکرات دفاع کرد مجاهدین بند نافشان به دفاع از آزادی های بورژوائی بند است اضولاٌ در دفاع از آزدی های بورژوادموکراتیک بزرگترین بها را دادند این است تحلیل درست ومارکسیستی؛ تحلیل شما اکونومیستی ومتدولوژیک اشتباه است وطبقهء کارگر را به خطا می برد وبه دشمنی با نیروهای دموکرات می اندازد مجاهدین دموکرات اند واین را ثابت کردند یک نیروی دموکرات را باید از روی مواضعش در ضدیت با ارتجاع ایران سنجید ولا غیر ؛بعدش توهم بورژوازی صنعتی را نمیشود با پلیمیک حل کرد بورژوازی صنعتی یاملی از نظر سیاسی باید بفهمد که در چارچوب بازار بانک جهانی نمی تواند سرمایه صنعتی را رشد دهد این همان اتوپی مجاهدین است مجاهدین برای رسیدن به اهداف بورژوادموکراتیک حتی باید به خاطر رسیدن به اهداف بورژوا دموکراتیک خودشان باید از بانک بین المللی پول ببرند ویک برش کامل باید از بانک جهانی کنند همانطور که ونزئلا کرد یلیوی کرد مجاهد باید در روند مبارزهء دموکراتیک به اینها برسد ما نمی توانیم با بحث های پلیمیک به مجاهد به قبولانیم که بدون برش از بازار جهانی رشد نیروهای مولده محالست این همان فرقی است بین یک مارکسیت ویک نیروی دموکرات ؛مجاهدین به فرض پس از کسب قدرت سیاسی در ایران دوراه دارند یا راه طبقهء کارگر را بروند یعنی از بورژواز ی ایران خلع ید کنند واز بانک جهانی برش کنند وجامعه را به طرف دموکراسی ورفاه وعدالت پیش ببرند یا اینکه براین برنامه بازار آزاد در چار چوب بانک جهانی به رشد سرمایهء امپریالیستی تن در دهند ودموکراسی را سرکوب کنند وتمام اهداف انقلاب را نابود کنند واین یقین تاریخ است چون نمیتوانی با تکیه برادرانه بر امپریالیسم در عرصهء مناسبات تولید ایران را صنعتی کرد ولی صبای عزیز مجاهدین تا آن موقع سالها مبارزه به مردم ایران برای از بین بردن ارتجاع سیاسی ایران بدهکار اند در این لحظه است که با ید به مجاهدین یاری رساند اینکه مجاهد در آینده چه کار خواهد کرد به آینده موکول کرد   

[تاریخ ارسال: 14 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: فروغ آزادی]  [ forough_azadi@hotmail.com ]  
از شادی در پوست خود نمی گنجم. می دانستم دیر و زود دارد ولی ... با درود به آنان که سوختند تا آزادی و عدالت را پاس دارند.
فروغ آزادی
  

[تاریخ ارسال: 14 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: ardeshir]  [ ardeshir_99@yahoo.se ]  
برای من عجيبه که چرا بعد از اين همه سال تجربه ، باز روشنفکر عزيز ايرانی ياد نگرفته که حرکت ها ی کشورهای غرب را در صفحه شطرنج سياسی را درست تحليل بکنه.!!! اين حرکت ها که گاهی به صورت عقب نشينی جلوه ميکنه نه به خاطر درست و يا غلط بودن سياست اپوزيسيون ضد ج. اسلامی بلکه در راستای اهداف خودشان در اين بازی سياسی است. برای نمونه ياسر عرفات تا روز آخر زندگيش آلت دست همين حضرات بود. زمانی تروريست خواندنش ، بعد سر از اسلو و پاريس و واشنگتن و کمپ ديويس در آورد ،بعد بخاطر لجاجتش آنقدر ايزوله اش کردند که حتی امکان معالجه پزشکی هم نداشت و قدرتش را تضعيف کردند.حتی اگه همين حماس هم شعارهای تندش را بگزاره کنار و بی توجه به ماهيت و گذشته اش از ليست خارجش ميکنند . تروريست خواندن مجاهدين و يا برعکس عدالت جويی ۱۸۰ درجه ای !!! غرب را بايد در ارتباط با لاس و چشمک زدن هايشان و گاهی کشمکش هايشان با رژيم مرتجع ملايان دانست . متاسفانه عشق مقدس هواداران مجاهدين آنقدر آنان را شيفته کرده که همه چيز را فقط پيروزی ميبينند و تبريک گفتن های احساسی و غلوآميز چه در رابطه با عمليات نظامی مثلا فروغ باشه ، چه ازدواج و طلاق تشکيلاتی باشه چه شهادت و خودسوزی باشه و يا ورود و خروج !!! از عراق و يا در ليست بازی ها و ..... بصورت نواری در آمده که مدام تکرار ميشه. حالا تو اين وسط کسی نيست که سوال کنه اصلا رجوی توی اين چند سال اخير کجا بوده ، تا کی بايد منتظر کنگره مجاهدين و بحث و انتقاد دمکراتيک و درونی شد ، تا کی بايد قدرت و تقسيم بندی ها در دست زوج رجوی باشه. و در آخر اين گونه آمارها که مثلا ۵ـ۶ ميليون عراقی و يا هزاران وکيل غربی پشت سر اين سازمان هستند چه گونه تهيه شده است؟؟   

[تاریخ ارسال: 14 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: صبا]  [  ]  
با سلام !
جناب یحی ! شما از یک طرف میفرمائید که به مجاهدین توهم ندارید ولی بعد اصلا به فاکتهای مشخص جامعه ما توجه ندارید. شما سخن از نیرو وسرمایه داری ملی مینمایئد خوب است که این سرمایه داری ملی را پایه های طبقاتی اش را در جامعه نشان دهید. در جامعه ما سرمایه داری ملی که بر اساس آن تولید کند وجود خارجی ندارد بلکه این سرمایه داری باصطلاح "ملی" که شما میفرمائید شریک غارتگران بین المللی است که بشتر هم از واسطه گری ویا صنعت گری واسطه ای باسمه گری بعنوان صنعت استفاده میکند. پس سرمایه داری بویژه در عصر امروزی که گلوبالیسم را سرمایه داری جهانی برای گسترش هرچه بیشتر خود علم کرده است حرفی بی معناست که در جامعه ما پایه واقعی هم ندارد. پس شما بر اساس یک توهم غیر واقعی که درجامعه ما پایه مادی ندارد تئوری خود را برای مجاهدین میسازید وآنها را به نیروی ملی مفتخر مینمائید وتوجه ندارید که رهبران مجاهدین همان چیزهایی را به سرمایه داری جهانی وامپریالیستها قول میدهند که امروز جمهوری اسلامی آنرا عمل میکند:یعنی دفاع از بازار آزاد و حفظ منافع جناحهای امپریالیستی ! واگر شما تفاوت سخنان خانم رجوی وآقای محدثین که هردو بر حفظ بازار آ زاد -بخوانید بازار برای امپریالیستها- و" حفظ منافع اروپائیها بعد از سرنگونی " را بخوانید دچار چنین توهمی نمیشوید و میفهیمد که در واقع مجاهدین نیز از همان دفاع خواهند کرد که جمهوری اسلامی دفاع میکند یعنی صدارت سرمایه !شما بازی دوگانه امپریالیستها با جمهوری اسلامی را نادیده میگیرید واینکه رژیمهایی که تاریخ مصرفشان تمام شده ویا میخواهند به عنوان قدرت منطقه ای ظهور کنند وعرض اندام کنند را امپریالیسم دوست نخواهدداشت وبی جهت نیست که صدام را بیرون میاندازد هرچند که تا سر به امپریالیسم و سرمایه داری جهانی وابسته بود ودر همین سیاست دوگانه است که مجاهدین رابه عنوان اهرم مورد استفاده قرار میدهد و همانطور هم که قبلا عرض کردم مجاهدین هم کالای خود را به فروش گذاشته است آنها تاکنون حد اقل کامل نخریده اند وبنا به سیاستهایشان از انها استفاده میکنند. شما سخن از این میرانید که مجاهدین هنوز سخن از مصدق و کوچک خان میگویندپس ملی هستند ؟ البته به نظر من ما اساسا حرف را نباید ببینیم بلکه عمل را باید پایه ارزیابی خود قرار دهیم بسیاری از اسمهای تاریخی استفاده میکنند ولی دلیل بر ان نیست که آنچه را که میگویند باشند.بعلاوه ما دیگر در زمان مصدق ومیرزا زندگی نمیکنیم و امروز دیگر نمیتوان از پایه های سرمایه داری ملی نام برد چرا که اینها دزدان وغارتگرانی میباشند که هم رفیق غافله میباشند وهم شریک دزد یعنی هم خود را باصطلا ح ملی مینامند وهم با امپریالیست ها شریک میباشند وراه را برای انهاباز میکنند. از بد روزگار ما این را در سیاستهای مجاهدین هم منعکس میبینیم یعنی دقیقا هم با امپریالستها وغیره خود را منطبق میکنند وخانم رجوی بازار آزاد وتامین منافع امپریالیستها را قول میدهد وهم به مردم ایران ازادی وعدالت را ؟ پس لطفا لباس ملی گرائی که فریبکاری بر علیه زحمتکشان است به تن کسانی نکنید که در پوشش های متفاوت سعی بر سوار شدن بر رنج زحمتکشان برای آزادی وبرابری میباشند
موفق باشید
  

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: بابک ثمین]  [ babak_samin@hotmail.com ]  
این موفقیت را به همه هموطنان آزاده بویژه دوستان مجاهد و شورا تبریک میگم.الحق که عدالت بر سیاست وتجارت در آستانه غلبه است. امیدوارم این قدم راهگشای بیشتر همبستگی ملی و سرنگونی جمهوری پلید و فاشیستی اسلامی ایران و جایکزینی آن با جمهوریی آزاد و دمکرات و مردمی باشد.
با آرزوی موفقیتهای هر چه بیشتر مبارزان وطن در دو سوی مرز.
  

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: علی یحی پور (سل تی تی )]  [ s.salehkia@freenet.de ]  
دوست عزیز صبا من نه تنها نمی خواهم ایجاد توهم کنم ویا به مجاهدین متوهم باشم من اعتقاد دارم طبقهء کارگر ایران درمبارزه با سرمایه امپریالیستی در ایران تنها نیست بلکه نیروهای ملی هم با آن است من مجاهدین را یک نیروی ملی میدانم وتمام همکاریهای مجاهدین در عرصهء بین المللی با محافل امپریالیسم دقیقاٌ در ضدیت با ارتجاع سیاسی ایران است نه چیز دیگر هنوز مجاهدین به کسی باج نداده اند هنوز از سرمایه داری صنعتی ایران دفا,ع می کنند هنوز پرچم شان پرچم مصدق است هنوز شعار های میرزا کوچک جنگلی را فراموش نکرده اند هنوز به مبارزء انقلابی اعتقاد دارند این که مجاهد وابستگی ملا ها را با امپریالیسم نمی بیند من با آنها مسئله دارم اینکه مجاهد راه رشد سرمایه داری در ایران را در ارتباط با صندوق بین امللی پول می بیند من مسئله دارم چون امکان صنعتی کردن ایران با حفظ ارتباط با بانک جهانی غیر ممکن است مجاهد باید تمام این دیدگاها را تجربه کند وآنوقت ببینیم کجای کار است مجاهد امروز در گیر با فاشیسترین جریان سرمایه است متاسفانه در درون امپریالیسم برای خود یار می جوید اینها مر ا می آزاردمجاهد مرد عمل در صحنهء سیاسی ایران است هر انسان شرافتمندی باید این راببیند اصولاٌ طرد کردن یک نیروی سیاسی تا زمانی که خنجر به آزادی نزده است اپورتونیسم راست است مجاهدین از این تاریخ که روز تاریخی برایشان است که براثر رشد مبارزه در ایران وتضادهای سرمایه داری با لابی آخوند مدافع احمدی نژاد دارند توانسته است از این مانع تاریخی بیرون بیاید هر انسان شرافتمندی را باید خوشحال کند من واقعاٌ خوشحالم از صمیم قلب خوشحالم مجاهد کت وبالش در مبارزه با مارک کثیف امپریالیست بسته شده بود من مطمئنم مبارزه در ایران با برداشتن چنین مارکی بر روی مجاهد به پیش خواهد رفت واین به نفع امپریالیسم نیست امپریالسم عقب نشینی کرده است ومطامع سیاسی دارد تا اقتصادی در ضمن در صحنه نبرد اتفاق می افتد هر نیروئی اشتباه کند مجاهد دوران سخت آزمایش را به نظر من دارد طی می کند در صمن مجاهدین عارفان ایرانی اند هیچ ارتباطی به اسلام ندارند شاید چه دیدی مثل علی ذکر الاسلام از راهبران حسن صباح اسلام را به دور بریزند هنوز مجاهد در تنگناترین کانالهای تاریخ است تمام نیروهای انقلابی در حین انتقاد به آنها باید به مجاهدین یاری رسانند این نظر من است   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: صبا]  [  ]  
به نظر من یحیی هنوزدر مورد مجاهدین متوهم است !
یحیی هنوز میگوید که مجاهدین آلترناتیو مطلوب غرب نیست ! به نظر من مجاهدین اصلا آلترناتیو نیست که بخواهد مطلوب باشد یا نباشد. این اولین نکته چرا که رهبر مجاهدین بیست وشش سال است که هر شب خواب سرنگونی میبیند و بیست وشش سال است که بند س که سرنگونی است را از شش ماه و..... داده است . متاسفانه مجاهدین پیوندارگانیک با جامعه پس از ورود به عراق نداشته اند وحتی این باعث گسسته شدن حتی پیوندهای گذشته گردیده است . مجاهدین در واقع خود خودرا به غرب به عنوان آلترناتیو میخواهند ارائه دهند و در این رابطه نیز قولهای فراوان به سرمایه داری جهانی میدهند از جمله به سخنان اخیر خانم رجوی که "بازار آزاد " را تضمین میکند رجوع کنید وهمچنین به سخنان آقای محدثین که به اروپائیها تضمین "منافع پس از سرنگونی " میدهد که این هردو در سایت همبستگی وجود دارد ودر انجا میشود خواند. وتمامی تلاش باصطلاح دیپلماسی " انقلابی " مجاهدین در همین رابطه وراستا است که کالای آنها را که همخوانی کامل با بورژوازی است را سرمایه داران جهانی بخرند وهمچنین سران امریکا ودر همین خط است که خانم رجوی بطورممتد سیاست های موازی با سیاستهای آمریکا را در رابطه باعراق وایران و خاورمیانه دنبال میکند. پس این دولتهای غربی هستند که بر روی این اسب نمیخواهند کامل سرمایه گذاری کنند چون بهتر ازمن وشما خبر دارند که مجاهدین آلترناتیو برخلاف ادعایشان نیست و هیچ راتباط ارگانیک وتنگاتنگ با جنبش های مردمی در ایران ندارند وبهمین دلیل نیز بر روی این اسب بطور کامل سرمایه گذاری نمیکنند . البته گذشته سازمان وهمچنین رابطه اش با صدام نیز مانعی میتواند باشد ولی اصل مطلب همان نداشتن شانس بعنوان آلترناتیوی وتغییر توسط مجاهدین نمیبینند وبرای همین ترجیح میدهند که در حد همان اهرم فشار و معامله با رژیم قضیه را سف وشل کنند وتناقضات درون سرمایه داری را با رژِیم با حسابهای بده وبستان با فشار ویا پوئن دادن به مجاهدین حل کنند . پس در یک جمع بندی :مجاهدین آماده هر نوع همکاری با کشورهای "دمکراتیک از جمله آمریکا "بطوری که سخنگوی اشرف آقای مدنی گفته است میباشند . مجاهدین بارها اعلام کرده اند که منافغ غرب وامپریالیستها را تضمین میکنند وحامی بازار آزاد میباشند ودر اخر اینکه مجاهدین رابطه ارگانیک با مردم وجنبش ندارند ویک جریانی است که بی ارتباط با مردم خط قدرت طلبی خود را دنبال میکند. پس نباید توهمی ایجاد کرد که اولا مجاهدین هنوز همان مجاهدین سالهای پنجاه وهفت وقبل ازآن میباشند و شانسی برای آنها برای تحول در خود وجود دارد . متاسفانه سیستم هائی که بر اساس اقتدار گرائی فردی پایه گذاری میشوند امکان تحول در آنها بدون کشیدن زیر پای باصطلاح قائم آن سیستم امکان پذیر نیست وبرای همین در مجاهدین نیز که بر اساس "رهبریت ایدئولژیک "پایه گذاری شده است امکان تغییر وتحول وجود ندارد چرا که یکی میگوید وبقیه عمل میکنند وتمامی قدرت در فرد رهبری فوکوس شده است ومجاهدین ساختار یک جریان سیاسی حیطه های گذشته نیست بلکه یک سازمان سیاسی -با رهبری ایدئولزیک است که برای تغییر باید تمامی ستونهای آنرا بهم ریخت و یک تفکر نو برای دگرگونی حد اقل با نسل دهه های شصت میلادی که هنوز تحول را با سلاح کلاشینکوف وجدای از مردم میخواهد به پیش ببرد وبر سازمان حاکم میباشند امکان پذیر نیست
  

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: علی]  [ davachia@yahoo.com ]  
با سلام دوباره. بعضی ها مثل هند جگرخواره آنقدر از مجاهدین کینه دارند که آدم بیاد شکنجه گران اوین میفتد که کوچکترین شادی ایرانیها و مجاهدین برایشان حکم نابودی دارد. تو لیست استعمار بودن سرشان بمب های چند هزار کیلوئی ریختن، اموالشان را مصادره کردن، بازجوئی کردن و دستبند زدن و..... اینها برای خشک مغز ها ملاک نیست. باید شعارهای گنده داد و عمل مهم نیست. بدبختها نشستند در اروپا و امریکا کار میکنند و به سیستم سرمایه داری با کمال میل مالیات هم میدن.اگر 3 چرخه بچه شان دزدیده بشه در جا پیش سرمایه رفته و تقاضای کمک میکنند آنهم به خاطر منافع حقیر و شخصی خود.بدا هم ماشالله چه شعارهائی که نمدن. آخه کسی نیست به اینها بگه اگه رژیم بره آیا شما از همان فردا استثمار را از بین خواهید برد یا مدت زمان طولانی خواهد برد که بشه کاری کرد؟ چرا مثل آخوند به دروغ از الان وعده بهشت موعود میدین؟ نکنه تازه گیها به معجزه اعتقاد پیدا کردین و از پس نابودی اخوند در یک چشم به هم زدن همه امور خوب خواهد شد و مشکلی نخواهد بود؟ آیا اینه تحلیل شما از واقیعیت؟ من که تو دلم به بعضی از هپروتی ها میخندم. با احترام علی   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: الهام]  [  ]  
اين victory (پيروزي)را به مردم ايران تبريك مي گويم   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: علی یحی پور (سل تی تی )]  [ s.salehkia@freenet.de ]  
خانم ناهید عزیز تحلیل من بر می گردد به ساختار سیاسی واقتصادی ایران اقتصاد ایران یک اقتصاد تیول داری دوران شاه اسمائیل صفوی است که خود بر می گردد به تولید آسیائی واستبداد شرقی این اقتصاد براثر انقلاب ایران نه تنها سیاستهایش نابود نشد بلکه باز سازی هم شد از مشخصه ء اصلی این اقتصاد بورژوازی انگلی آنست یعنی بورژوازی برعکس اقتصاد کشور های متروپل که سرمایه دار در تولید نقش دارد سرمایه دارهای ایران در تولید نقش ندارند سرمایه اشان ربائی وتجاری است بیشتر دلال اند تا تولید کننده امروز این دلالها در چهل خانوادهء آخوندهای ایران جمع شده اند که سر دسته شان خامنه ای وواعظ طبسی است درواقع سرمایه در ایران بیشتر از زمان شاه انگلی تر واز صحنهء تولید خارج شده است در نتیجه ء این تحلیل بورژوازی ایران سرمایه اش از طریق کمپرادری با سرمایه ء جهانی ادغام شده است در ایران سرمایهء ملی وجود ندارد ملی به این معنی که آیداتش نصیب مردم ایران شود سرمایه در جهان وبه خصوص در ایران قطبی شده است در نتیجه سرمایه ء امپریالیستی مثل بانک جهانی ونئوکونسرواتیو های امریکا ولابی یهودی آن با سرمایه ایران گره خورده است از سال 1928 امپریالیسم برای استقرار سرمایه ربائی وکمپرادوری وتجاری در مقابل سرمایه ملی وسرمایه صنعتی با ارتجاع اخوان المسلمین چفت شده است وامپریالیسم از رشدسرمایه دلالی وربائی منافع خود را می جوید وهر گونه حرکت آزادیخواهانهء ملی را سرکوب میکند که مصدق وناصر در مصر نمونه ء کلاسیک آنست بنابر این بهترین آلترناتیو برای سرمایهء جهانی ار تجاع سیاسی ایران واخوان المسلمین در منطقه است یعنی امریکا واصولاٌ سرمایه ء جهانی هیچ آلتر ناتیوی به جز آخوند در ایران ندارد آگر هم سلطنت هم باشد باز هم در کنار آخوند اورا می پذیرد البته در افغانستان همان هم نپذیرفت در سال 1355 به دستور سازمان جاسوسی امریکاساواک با دوقول از آخوندها آنها را از زندان آزاد کرد قول اول کشتار مجاهدین ونیروهای ملی وقول دوم کشتار کومونیستها رهبری آخوندها خود خمینی در نجف بود ورابط سیا در ایران ابراهیم یزدی بود ودر نتیجه آخوند ها باسپردن این دوقول از زندان آزاد شدند وبرای همشان از طرف شاه مقرری تعیین شد بخشی از این آخوندها به نجف پیش خمینی رفتند در نتیجه؛ سیا انقلاب ایران را پیش بینی کرده بود ورهبرش را هم تعیین شده بود پس از این ماجرا می بینیم کنفرانس گوادالپ به رهبری امریکا وانگلستان بسته شد با ز رابط امریکا در ایران که با خمینی رابطه داشت ابراهیم یزدی بود در نتیجه مبارزات انقلابی توده ها توسط امپریالیسم با خمینی تعویض شد ماجرای سفارت گیری وجنگ ایران وعراق دو فاکتور مهمی بودند که نفس انقلاب ایران را گرفتند ودقیقاٌ برنامه ای بود ار طرف آخوندها وسیا برای قلع قمع مجاهدین وکومونیستها که انجام شد یعنی می خواهم نتیجه بگیرم برعکس تحلیل های مجاهدین جمهوری اسلامی مستقل نیست در عرصهء سرمایه استقلال ندارد نه تنها ندارد بلکه در خدمت انحصارات امپریالیستیست واین دیدی بود که گرایش سوسیالیست های انقلابی ایران به آن باور داشتند والان هم باور دارند مجاهد ین به خاطر اینکه تحلیل می کنند که بین رژیم سیاسی ایران وامپریالیسم تضاد آنتاگونیک وجود دارد وبه خاطر اعتقاد به این تضاد با جناحی از امپریالیسم باب مذاکره را باز کردند ودر خدمت آن در افشای رژیم ایران عمل کردند واسم این ر ا گذاشتند مبارزات دیپلوماتیک علیه آخوند واین تمام نفس مجاهدین را در عرصه کار زار بین الملی گرفت من نمی گویم تضادی بین رژیم وامریکا وجود ندارد چرا دارد ولی این تضاد آنتاگونیک نیست امریکا موقعی را ضی به تغییر رژیم در ایران است که رژیم نتواند مبارزات مردم را سرکوب کند نتواند دموکراسی را در ایران سرکوب کند چون با سرکوب دموکراسی وبا سرکوب مبارزات مردم است که سرمایهء دلالی ورانتی رشد می کند وامپریالیسم حد اکثر سود را خواهد برد مجاهدین تا آنجائیکه من می شناسم یک نیروی ملی اند وبورژوازی صنعتی را نمایندگی می کند ومعتقد به صنعتی کردن کشور از طریق رشد سرمایهء صنعتیست واین عقیده وبرنامه علیه منافع امپریالیسم است مجاهد باید برای تحقق برنامه اش؛ برای پیش بردن سطح مبارزات مردم در ایران باید نیرو می گذاشت تمام نیروی خود را صرف مبارزات به اصطلاح دیپلوماتیک کرد مجاهد با ید امروز اپوزوسیون طبقهءکارگر در خارج ازکشور می بود ولی طبقه ءکارگر ومبارزات داخل کشور مجاهد را نمی شناسد چرا برای اینکه مجاهد در این بخش کار نکرده است وتمام نیروی خودرا صرف تغییر از بالا ی سر مردم کرده است واین سیاست راست به جنبش سیاسی ایران ضربه زده است از آنجائیکه مجاهدین یک نیروی ملی هستند به خاطر همین مجاهدین آلتر ناتیوی مورد دلخواه امریکا نیستند مگر اینکه مجاهدین از آرمانشان واز برنامه شان عقب نشینی کرده باشند البته برنامه مجاهد یعنی رشد صنعتی کشور با وجه تولید سرمایه داری که مجاهدین آن را به سینه می زنند یک اتوپیست چون سرمایه ء ایران واصولاٌٍ سرمایه در جهان ؛جهانی شده است سرمایه ها همه در هم ادغام شده اند رشد صنعتی کشور منوط به برش عمیق از بانک جهانی وصندوق بین المللی پول است بدون این برش صنعتی کردن کشور محالست چون نمی توان در چار چوب وابستگی به بانک جهانی وصندق بین المللی پول بر عقب ماندگی صنعتی در ایران پیروز شد راه انقلاب ایران راه ونزئلاست راه بلیویست باید از هزمونی وتسلط سرمایهء امپریالیستی بر اقتصاد ایران بیرون بیائیم وآزاد شویم تا صنعتی کرد ن کشور امکان رشد پیدا کند به خاطر همین مجاهدین جز پیوند به طبقهء کارگر ومبارزاات آن راهی دیگر ندارند یعنی راه صنعتی کردن کشور را نابودی سرمایه امپریالیستی ایران است یعنی راهی است که طبقهء کارگر آنرا تحقق خواهد داد مجاهدین از فردای انقلاب با اتخاذ سیاستهای راست بر این راه ضربه زده اند به خاطر همین هر گونه عقب نشینی امپریالیسم در مورد پیشرفت انقلاب ایران را من منوط به مبارزات توده ها ی مردم ایران می دانم ولاغیر مجاهد اگر میخواهد اهداف ملی اش تحقق بگیرد باید از بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برش کند وگرنه محو می شود باید از سیاستهای راست دست بردارد وبا جنبش طبقهءکارگر ایران پیوند ارگانیک خورد وگرنه نابود می شود این سرنوشت تمام نیروهائیست که استراتژیک خودرا همکاری با امپریالیسم دانسته اند   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: کوشا]  [ koosha70@gmail.com ]  
فردا روشن است!
اشک مجالم نمیدهد...
تبریک به همه دلهای دردمند.
  

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: n.rahimi]  [  ]  
بدون شک قرار دادن اسم سازمان مجاهدين در ليست گروه های تروريستی در اروپا و امريکا به جنبش ازاديخواهانه مردم به ويژه در خارج کشور در اين مدت ضربه زد. من بسيار خوشحالم که اين مارک دروغين از روی اين سازمان بر داشته شد و اميد وارم که سازمان مجاهدين از اين به بعد در راستای اتحاد با نيروهای واقعی چپ و مترقی قدم بر دارد.   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: كاربر ديدگاه]  [  ]  
منهم مثل اين كاربر محترم از بيرمنگام كه خودش را كمونيست معرفي كرده اما ادبيات پيام كوتاهش صدرد ادبيات يك «انقلاب كرده» قديمي مجاهدين است، از اين رويداد بسيار خرسندم و خيلي خوشحالم كه به مقدار زيادي از فشار ظلمانه يي اتحاديه اروپا روي سازمان مجاهدين گذاشته بود، كاسته شده است اگر چه در نهايت چيزي جز باز گشت به وضع چهار پيش نيست.   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: دلسوز]  [ delsoozi@hotmail.com ]  
این پیروزی جدای از ابعاد کوچک و بزرگش بر هر آن دلی که از شنیدنش مسرور و گرمتر شد، مبارک باد!بر اساس سیمای آزادی و سایت سازمان مجاهدین برچسب تروریستی حذف شده است.
سایت رذالت پیشه بی بی سی گرچه این خبر را زده است و البته که شیوه درج خبرش هم در رابطه با مبارزین معرف حضور همه دوستان است اما علت وجود مطالب " ضد مجاهدین" در کنار خبر مندرج پیروزی امروز اینست که هر گاه خبری درج
می شود،تمام موضوعات بایگانی شده ی قبلی هم در آنرابطه بطور اتوماتیک بالا آمده و دیده می شود.
  

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: reza]  [  ]  
من هرچند طرفدار مجاهدین نیستم و آرزومندم که این سازمان تبدیل به تشکیلاتی مدرن شود اما این اتفاق زیبا و شیرین را به سود مردم ایران میدانم و به شادی این خبر خوش امروز بساط کباب و شراب را چیده سور و سات خواهم داد.راستی مگر میشه آدم یک ذره شرف داشته باشه حتی اگر مخالف مجاهدین هم باشه از این خبر خوشحال نشه؟   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: رضا]  [  ]  
راستی از بجه های مجاهدین کسی بیرمنگهام هست شیرنی بده ؟ من کمونیستم اما این پیروزی مجاهدین را قلبا تبریک میگم نوش جان گوارای وجودتان به امید فتح سنگرهای بعدی.   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: ناهید]  [  ]  
سلام آقای یحیی پور عزیز. ممکن است این تحلیل خود را کمی واضح تر توضیح دهید؟ چون درک آن برای من کمی سنگین است. گاهی تحلیل رویدادهای مشخص، داده های مشخص می طلبد و احاله آن ها به اصول کلی، کمکی به فهم مستقیم رویدادها نمی کند. این اصل کلی قابل فهم است که پیشروی مبارزه مردم ایران، بر روی سیاست های قدرت های بین المللی تاثیر می گذارد، ولی تنها به استناد یک اصل کلی نمی شود به شناخت واقعی ار رویدادها رسید.از تحلیل شما این طور برمی آید که دادگاه لوکزامبورگ رایش راموکول به مشاهده پیشرفتی در جنبش مردم ایران کرده بود، وعصر دیروز همین که خبر تظاهرات دانشجویان را دریافت کرد، بلافاصله به نفع مجاهدین رای داد!! به عنوان جدل می توان این را هم اضافه کرد که اگر احمدی نژاد دیروز به دانشگاه نرفته بود، دادگاه حکمش را صادر نمی کرد. ولی اگر حتی نگاهی به فعالیت های مجاهدین حول این دادگاه بیندازید متوجه می شوید که مجاهدین چند سال است پدر خودشان را سر این دادگاه در آورده اند و قدم به قدم پروسه آن را دنبال کرده اند. آن ها از استقلال نسبی دادگاه نسبت به دولت ها بهترین استفاده را کرده و از همان راه های حقوقی (از جمله: بهره گیری از وکلای زبردست ) و با صبر و حوصله پروسه طولانی صدور حکم جدید را طی کردند و آن را به این جا رساندند. یک چنین پروسه های طولانی حقوقی در اروپا طبیعی است و مهم این است که یکی - که فوق العاده جدی باشد- با قدرت آن را پیگیری بکند و به نتیجه برساند. دوست عزیز، شما این پروسه جانکاه دو سه ساله را ندید گرفته و به سرعت و مستقیما حکم دادگاه را به حرکت اعتراضی(البته قهرمانانه ) تعدادی دانشجو در یک سالن سخنرانی وصل کردید! این تحلیل ضعیعف نیست؟این نوع تحلیل، خواننده را از توجه به یک تجربه بسیار بزرگ محروم می کند. و آن این که چگونه می شود با هوشیاری و صبر و حوصله، از امکانات حقوقی نسبتا دموکراتیک همین اروپا استفاده کرد برای گشودن بن بست های سیاسی و پیشروی های سیاسی. تازه، این امر را کسانی پیش بردند که مارک تروریستی خیلی راه ها را به رویشان بسته بود و با دشواری های زیادی مواجه بودند.در نگاه شما به این رویداد، این حقایق گم اند و ظاهرا هدف، مینی مالیزه کردن خبر بوده است!
البته، من فقط، به پروسه حقوقی موفقیت آمیز این رویداد فکر نمی کنم و قطعا فعل و انفعالات سیاسی موجود در اروپا می تواند روی همه چیز تاثیر گذار باشد که بحثی جداگانه می طلبد. موفق باشید.
  

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: صبا]  [  ]  
هورا ! یک پیروزی بزرگ دیگر !
سالهاست که مجاهدین خلق با چنین مسائلی خود ونیروهایشان را سرگرم کرده اند. ازاین که بگذریم که خبر آقای ناظر با خبر رسمی حتی سایت همبستگی ملی نیز تفاوتهای اساسی دارد ولی فرض را بر این نیز بگذاریم که نام مجاهدین از لیست حذف شود که البته بعد از شکر آب شدن روابط وفشار به رژیم کاملا روشن بود که امکان چنین مساله ای وجود دارد .ولی چند سوالی که باقی میمانداین است که آیا دیگر اروپائیها باج نمیدهند والان مثلا به چه کسی باج میدهند ؟اگر اسم مجاهدین را ازلیست خارج کنند؟ قبلا که مماشاتچی بودند الان چی هستند؟ ویا بقول یکی از خوانندگان این صفحه امپریالیستها در مقابل انقلاب مردم عقب نشینی کردند؟
دوستان ! سالیان متمادی اسم مجاهدین در لیست نبود واز حمایت صدام وغیر مستقیم غرب هم برخوردار بودند هیچ گونه تاثیری بر جنبش آزادی خواهی مردم ایران نداشت چرا که مجاهدین راه خود دارند ومردم ایران نیز راه دیگر برای آزادی وبرابری ! پس همیشه باید دید که این چه تاثیری بر جنبش مردم ایران دارد. البته این گونه نیست که من خوشحال شوم یا ناراحت چرا که مساله این نیست مساله این است که گذشته چرا غ راه آینده است در گذشته مجاهدین و جنگ مسلحانه اشان درواقع کاری به مردم نداشت وامروز هم نخواهد داشت . مجاهدین سالهاست که به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار میگیرند.البته این بار مجاهدین در دادگاه مجبور شده اندکه نفی جنگ مسلحانه هم بکنند وبگویند که ما از سال دوهزارویک تاکنون اقدام مسلحانه نکرده ایم ! بهرحال فعلا چند صباح دیگر با این خبر میشود دوباره سرگرم شد ! البته من خوشحال میشوم که اسم مجاهدین از لیست خارج شود تا یک بار دیگر نشان داده شود که در این قوطی مارگیری چیزی وجودندارد که به کمک جنبش مردم ایران برود. ضمن اینکه مجاهد حال چه در لیست باشد چه نباشد یک جریانی است که حامی سرمایه است و خود را با سیاستهای امپریالیستی وفق میدهد ! پس تعیین کننده برای مردم زحمتکش این نیست که چه کسی در لیست قرار دارد وچه کسی قرار ندارد بلکه تعیین کننده سیاستهای یک نیروست که در مقابل مساله آزادی و فقر و تقسیم ثروت وقدرت در کجا ایستاده است ومجاهدین دقیقا در نقطه مقابل مردم زحمتکش قرار دارند چرا که سیاستهای آنها بطوری که مریم رجوی بیان کرده است تضمین بازار آزاد وحفظ منافع غربی ها بعد از سرنگونی میباشدو در زمینه آزادی هم شاهد رفتار آنها با دگراندیشان خود میباشیم واز طرف دیگر از هم اکنون رهبر انقلاب ورئیس جمهور و..... نیز از پیش تعیین کرده اند وجایی از ابتدا برای دمکراسی با مجاهدین وجودندارد.پس باید گفت که مجاهدین وسمه شده رژیم ملاها خواهند شد واین را از ماست ترش امروزی شان میتوانددید .
  

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: امیدی]  [ OMIDERAH@HOTMAIL.COM ]  
با سلام و ابراز خوشحالی از این پیروزی کوچک مقاومت. بروید ببینید که سایت بچه ساواکی های آخوندی/ بی بی سی فارسی/ از این پیروزی مردم ما به چه عصبانیت و شرارتی افتاده. این سایت در کنار درج ناقص این خبر برای خنثی کردن آن 3-4 مطلب علیه سازمان نوشته است . متاسفانه بیشتر ما تقصیر این لجن پراکنی های بی بی سی را به گردن دولت انگلیس میگذاریم ولی به نظر من عامل و مجری اصلی این لجن پراکنی ها خود خدمه فارسی زبان این بنگاه استعماری هستند که کاسه از آش داغتر شده اند به دلیل اینکه اینها همه از دارو دسته ساواک شاه و خمینی هستند و مرتبط با گوبلز ژورنالیستهای ایران در لندن /.../ و باند رفسنجانی می باشند و با این کارها عقده سرنگونی شاه و سرخوردگی رژیم خمینی را ابراز میکنند . سلام بر مجاهدین خلق ننگ بر وطن فروشان در خدمت بیگانه.   

[تاریخ ارسال: 12 Dec 2006]  [ارسال‌کننده: علی]  [ davachia@yahoo.com ]  
با سلام. خیلی ها از این حکم خوشحالند و بعضی ها بد جوری بد حال.... آزایخواهان خوشحالند اراذل و اوباشان بزودی به هذیان گوئی خواهند افتاد. این حکم را بر همه آزادیخواهان و اشرفیان مقاوم تبریک میگویم. پس از سوزاندن عکس عنتری نژاد نوبت به سوزش آخوند از این حکم رسیده. بر همگان مبارک باد   

تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مقاله بیش از ۲۰ نظر است. برای مطالعه بقیه‌ی نظرها اینجا را کلیک کنید.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.