شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

3 روز ديگر، جنايتي ديگر
فيض مهدوي
توطئهء وزارت اطلاعات – نگاهي شکاکانه

فراخوان ديدگاه
با اعتراض به‌ صدور حکم اعدام
برای نجات جان ولی‌الله فیض مهدوی بکوشیم

علی ناظر

روزي که فراخوان ديدگاه در اختيار عموم قرار گرفت، به گونه اي نگراني خود را از توطئهء احتمالي وزارت اطلاعات ابراز کردم.
به راستي از کجا مي دانيم اين صدا، صداي فيض مهدوي است؟ از کجا مي دانيم که فيض مهدوي با رژيم تباني نکرده تا اپوزيسيون را مغموم و دلسرد کند؟ از کجا مي دانيم که ما قرباني توطئهء ديگري از طرح هاي بيشمار وزات اطلاعات نشده ايم؟ همه و همهء اين سوالات را، مِن غير مستقيم، در همان نوشتهء اول مطرح کردم.
اين سوالات شايد در آن روز اول (7 روز پيش) موضوعيت داشت، اما امروز بي معني هستند. مي خواهم اين يادداشت را با يک فرض پيش ببرم. مي خواهم فرض کنم که تمام شک ها و دل نگراني هاي فوق الذکر درست از آب درآيد. مي خواهم فرض کنم که فردا فيض مهدوي سر از فلان کشور غربي در آورده و سر فحش و فضيحت را به نيروهاي راديکال و سرنگوني طلب بکشد. از اين بدتر که نمي شود. يعني کاري بکند که همهء ما را از کردهء خود پشيمان بکند. اين پيش فرض اين نوشتار است.
ولي آيا به راستي مهم است؟ به نظر من نه! براي ديدگاه و فکر کنم براي همهء کساني که در اين فراخوان شريک هستند، فيض مهدوي  يک بهانه است. فيض مهدوي نه به عنوان يک فرد، بلکه به عنوان يک نماد، يک زنداني سياسي، يک اسير، يک اعدامي، مهم است. اين فراخوان عليه اعدام است. آري عليه اعدام فيض مهدوي، ولي فيض مهدوي به عنوان يک سمبل. سمبلي از تمام کساني که از 1357 تاکنون به چوبه دار سپرده شده اند. تمام آنهايي که بدون بهره جويي از دادگاه به تخت شکنجه سپرده شده اند. اين فراخوان فرياد امضاکنندگان عليه ظلمي است که 27 سال بر سر مردم ستمديده ايران آمده است. يادبودي است از تمام جانباختگان 1367، و پيش از آن، و پس از آن، و تا آن زمان که اين رژيم سرنگون بشود.
اگر توطئه اي بود، اين توطئهء با مشارکت گستردهء امضاکنندگان، به ضد خود تبديل شد. کافي است که به عکس العمل ها دقت کنيم. فراخوان ديدگاه و مشارکت همه در اين پروژهء فراسازماني، رژيم را در مقابل عملي انجام شده قرار داده است. رژيم ديگر چاره اي ندارد. يا بايد فيض مهدوي را بکُشد، که اينبار مثل حجت زماني، در سکوت نخواهد بود. اينبار نهاد هاي حقوق بشري نمي توانند بگويند که از سوي اپوزيسيون کم کاري شده است. اينبار نهاد هاي سياسي نمي توانند بگويند کسي از آنها پشتيباني نکرد. اينبار مثل هر بار نيست. 1070 نفر تاکنون، اعلام انزجار کرده اند. بسياري مستقيما با نهادهاي حقوق بشري تماس گرفته اند(کپي تماس به ديدگاه ارسال شده است). نهادهاي سياسي و شناسنامه دار و مدافع حقوق بشر اينبار پشتوانهء مردمي داشته اند. اينبار جهان خبردار شد. فيض مهدوي مثل حجت ماني در سکوت به قتل نخواهد رسيد. اينبار گوش کر و دل کور لازم است که نداند در زندان رژيم چه مي گذرد.
چارهء ديگر رژيم عقب نشيني است. که صد البته چه بهتر. حتي اگر از روز اول هدف رژيم فقط اين بود که ما را بترساند. مشخص شد که کسي نمي ترسد. حتي فيض مهدوي.
اما مهم تر از همه اينها، اين صف آرايي دستاوردي است بزرگ و دلگرم کننده براي اپوزيسيون خارج از کشور.
براي اولين بار 1070 نفر از نگرش هاي مختلف (اما سرنگوني طلبانه) در مقابل رژيم، با اسم ورسم مشخص هم صف شدند. 1070 نفر مزهء همبستگي را چشيدند. 1070 نفر به آنها که نمي دانند چگونه مي توان هم پيمان شد راه نشان دادند. اصلا هم مهم نيست که اين پروژه با شکست روبرو شود يا نه! در اين مدت 7 روز، 1070 نفر توانستند چهرهء واقعي و جنايتکار رژيم را در يک پراتيک مشترک به نمايش بگذارند، بدون آنکه بخواهند بهره جويي سياسي کنند. و دقيقا به همين خاطر، رژيم چه توطئه کرده باشد چه نکرده باشد، چه عقب نشيني کند و چه فيض مهدوي را بکشد، به هر حال باعث شد که 1070 نفر براي «لحظه اي» هم پيمان بشوند. همبستگي ملي معناي ديگري ندارد. در اين هم پيماني، هيچکس «من» نبود، همه «فيض مهدوي» بودند. فيض مهدوي که مجاهد است، که ملي مذهبي است، که کمونيست است، که شاعر و نويسنده و کارگردان تئاتر، و رانندهء کاميون و تاکسي و زن خانه دار و پروفسور و تاريخ شناس و پرستار و دکتر و وکيل و فعال سياسي و از بند رستهء شکنجه شده، و نوجوان 15 ساله است.
آيا اين صداي فيض مهدوي است؟ ديگر مهم نيست.
آيا اگر فيض را کشتند بيانگر اين نيست که اتحاد و همبستگي و يکپارچگي ايرانيان هم نتيجه ندارد، و چاره اي نيست به جز توصل به «بيگانگان»؟ اصلا و ابدا! اصلا و ابدا! اين رژيم بايد و حتما به دست مردم ايران سرنگون خواهد شد. اگر به هر چيزي شک کنيم، به اين يکي شک نبايد کرد. شايد فيض مهدوي ها به قتل برسند، اما اين رژيم رفتني است. دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.
اگر رژيم در توطئه هايش موفق شود، آيا باعث دلسري 1070 نفر ديگر نخواهد شد؟ به هيچ وجه. مگر قتل عام 1367 باعث دلسردي شد؟ مگر قتل حجت زماني باعث دلسردي شد؟ مي خواهم کمي رويايي صحبت کنم: 1070 نفر همديگر را يافته اند.
آيا پروژه فيض مهدوي براي غبارآلود کردن اذهان نيست، تا چشم عقل از روي معاملات جاري بين رژيم و آمريکا بر سر پروژهء اتمي برداشته شود؟ نبايد چنين باشد. رژيم را بايد در تمام جبهه هاي مختلف مورد يورش قرار داد. يکي از آنها حقوق بشر است. جبهه هاي ديگر مبارزه ديپلماتيک و سرنگوني طلبانه است.
آيا اگر رژيم عقب نشيني کند دليل بر مهرورزي رژيم نيست؟ اصلا و ابدا! اين رژيم رئوف نيست و نمي تواند بشود. اين رژيم قاتل است.
رژيم اعلام کرده که تا 3 روز ديگر فيض مهدوي را به قتل خواهد رساند. پس تصميم با رژيم است. يا فيض مهدوي را به قتل برساند و بار ديگر بر ماهيت پليد، ضد انساني، و شنيع خود در انظار بين المللي تأکيد کند. يا عقب نشيني کرده و بپذيرد که اينبار چشم ها باز است و نمي تواند قتل عام 67 ديگري را طراحي کند.
تا به آنجايي که به ديدگاه مربوط مي شود، ديدگاه در مورد حجت زماني کم کاري کرد. ناگفته مي دانيم که ديدگاه هميشه اولين رسانه اي بود که اخبار مربوط به حجت زماني را بيروني مي کرد، اما با وجود اين بايد بپذيريم که کم کاري کرديم.از توان خود استفاده نکرديم. خود را به مسائل جانبي مشغول کرده بوديم. مي بايستي بيشتر از آنچه کرديم بکنيم. اينبار از تجربه گذشته عبرت گرفتيم و در حد قد و قواره مان اين پروژه عملي را مطرح کرديم. به همين نسبت، در زمان اعدام حجت زماني بسياري از امضا کنندگان اين فراخوان، ابراز انزجار نکردند. شايد چون ابزار کار در اختيارشان نبود. اما اينبار که ديدگاه چنين امکاني را در اختيارشان گذاشت، با تمام توش و توان به ميدان آمدند. ديدگاه و ياران بايد از اين دستاورد تجربه آموخته و ميدان را براي ترکتازي اپورتونيست ها و وزارت اطلاعاتي ها خالي نکنند.
از شما خواهش مي کنم که با
didgah300@yahoo.co.uk  تماس گرفته و اگر پيشنهادي در اين زمينه داريد با ما در ميان بگذاريد. يادمان باشد که هنوز تعدادي زنداني سياسي در زندان هستند که اگر موقعيت شان بدتر از فيض مهدوي نباشد، همسان او هست. بايد در آن مورد هم کاري بکنيم.
لطفا تيتر اي ميل حاوي پيشنهادات خود را «گام بعدي» انتخاب کنيد.
ممنون از شما
علي نظر – 3 روز تا تاريخ اعدام فيض مهدوي

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
علی ناظر:[تاریخ ارسال: 13 May 2006]  [ارسال‌کننده: عزیز]  [ aziznsn@yahoo.com ]  
آقای ناظر گفته‌اید:
« فيض مهدوي يک بهانه است. فيض مهدوي نه به عنوان يک فرد، بلکه به عنوان يک نماد، يک زنداني سياسي، يک اسير، يک اعدامي، مهم است. اين فراخوان عليه اعدام است.» اتفاقا مشکل اصلی شما و اپوزیسیون در مقابل شخصی چون فیض مهدوی همین‌جاست. فیض مهدوی پیش از این که یک بهانه باشد و پیش از این که یک نماد تخیلی باشد یک انسان است. انسانی منفرد و دارای حقوق منفرد در مقابل قانون. شما می‌توانید در باره‌ی لغو اعدام هرجا خواستید به منبر بروید اما حق ندارید حقوق انسانی فرد را در اندیشه‌های کیلوپی و فناتیزم توده‌ای کم رنگ کنید. اتفاقا فیض مهدوی به عنوان یک نماد محکوم شده است نماد گروهی که غیر قانونی تلقی شده است. به نظر من سایت دیدگاه در این مورد دارد به نعل و میخ می‌زند و هنوز بین حقوق فردی انسان و حقوق اجتماعی او تفاوتی نمی‌شناسد.کاربر محترم،
لطفا از همان ابتدا مطالب و مقالاتی را که از طرف مسئولین دیدگاه نوشته شده مجددا مطالعه کنید تا ببینید که " حق زندگی" و " حق آزادی"و دیگر حقوق انسانی شخص فیض مهدوی به عنوان یک انسان وبدون در نظر گرفتن هرمسئله دیگر، به دفعات وبه اشکال مختلف تأکید شده است.


ح. قهرمان، مسئول ستون کاربران
  

[تاریخ ارسال: 13 May 2006]  [ارسال‌کننده: جمال فراهانی]  [ jamal75de@yahoo.de ]  
حتی اگر فرض را به مشکوک بودن اين جريان بگيريم ، بايد گفت که بيچاره رژيم مفلوکی که فکر ميکند بيش از هزار نفر از اپوزيسيون سرنگونی طلب را با اينکار به زعم خود سر کار گذاشته است ،غافل از آنکه آنها را ناخواسته بهم نزديک و نزديکتر کرده است بطوری که احتمال اينکه اکنون هر کدام از اين افراد همانطور که مينا اسدی ميگويد سنگی در دست بگيرند بسا بيشتر از قبل شده است. در اينجا بايد از صميم قلب از آقای ناظر و ديگر همکارانشان برای سازماندهی اين حرکت تشکر کرد و دست مريزاد گفت.   

[تاریخ ارسال: 13 May 2006]  [ارسال‌کننده: ح. قهرمان]  [ didgah400@yahoo.co.uk ]  
مایلم به آخرین نظر آورده شده در این قسمت پاسخ دهم:


برخلاف آنچه شما تصور کرده اید، دیدگاه "فیض مهدوی" را متهم نکرده و از مواضع تهاجمی خودش بر علیه رژیم " عقب نشینی " نکرده است. این حرف البته درست است که "رژیم ممکن است حتی برگه عفو ساختگی درست کند".

فکر می کنم لازم باشد شما با دقت بیشتری به تیتر مقاله آقای ناظر توجه کنید. واژه" نگاهی شکاکانه" به خوبی نشان میدهد که نویسنده عمد دارد تادر عالم فرض و تئوری و با دیدی "شکاکانه" به مسئله نگاه کند. در این روش ونوع استدلال، نویسنده خود را جای مدعیانی می گذارد که چنین می اندیشند ویا پیش آمدن یک شرایط و وضعیت فرضی را مد نظر دارد. فراموش نکنید که ما در یک جنگ با رژیم هستیم. بخشی از جنگ بعد اطلاعاتی آن است که رژیم تلاش دارد با هزار فریب و نیرنگ ما را بی اعتبار کند. پرداختن به این موضوعات با دیدی شکاکانه نشان هوشیاری ماست.

دیدگاه، اصلی ترین بخشهای سایت را به مسئله دفاع از فیض و حمله و افشاگری بر علیه رژیم اختصاص داده است. جنایات این رژیم با حکم اعدام ولی الله فیض مهدوی شروع نشده و به آن نیز ختم نخواهد شد. ددیگاه تلاش کرده تا در این مدت ضمن دفاع از حقوق انسانی فیض، تمامیت دستگاه سرکوب واعدام رژیم را زیر ضرب بگیرد وکماکان ادامه پیدا خواهد کرد.

ح.قهرمان
  

[تاریخ ارسال: 13 May 2006]  [ارسال‌کننده: آزاده اصفهانی پور]  [ isfahanipour@yahoo.com ]  
سلام آقای ناظر. البته فعلا درمورد هیچ جیزی نمیشود قضاوت کرد. یک خبر رادیو فردا این است که وکیل فیض مهدوی درخواست عفو اورا داده است . مساله این است که رژیم نمی خواهد درشرایط فعلی زیر بار یک اعدام تازه آنهم از مجاهدین و بدون هیچ مدرک جرمی برود. این برایش خیلی بخصوص درایرا ن گران تمام میشود. آنهمه جوانی که الان پشت مساله فیض مهدوی هستند با بغض های فروخورده همه جا از او صحبت میکنند ودرکمتر وبلاگی هست که نام او نباشد. رژیم از ایجاد یک جریان انتقام جویی میترسد . او درشرایطی نیست که تن به شروع عملیات های خود به خودی جوانان بدهد . مزه اش را دارد در استان های مرزی می چشد. پس قبل از اینکه به عقب نشینی فیض مهدوی فکر کنید به تهاجمی که همه ما بسوی رژیم کردیم فکر کنید. معلوم نیست فیض مهدوی الان درچه شرایطی است . او اگر میخواست ساخت و پاخت کند درعرض چند سال گذشته کرده بود و اینهمه رنج ار تحمل نمی کرد . خیلی زود است که اورا متهم کنیم . رژیم ممکن است حتی برگه عفو ساختگی درست کند که بگوید او نبود که عقب نشینی کرد بلکه متهم بود. درهرصورت جان یک انسان درمیان است . یک لحظه خودمان را به جای خانواده او بگذاریم. هیچ چیزی بدتر از کشته شدن دراسارت نیست . داغ حجت هنوز بردل همه است . هنوز سه روز مانده است . بگذارید با همان قدرت پشت ولی الله فیض مهدوی بمانیم و با شک و تردید عقب نشینی نکنیم. این برگه های عفو سابقه طولانی دارد . آن را درزمان شاه هم برای خیلی ها ساختند ولی واقعیت نداشت . بیائید فقط نگران جان یک جوان باشیم
موفق باشید
  

[تاریخ ارسال: 12 May 2006]  [ارسال‌کننده: اولدوز]  [ oldooz33@yahoo.com ]  
آقای ناظر عزیز
به خاطر توجه دیدگاه به مسئله آقای فیض مهدوی متشکرم.... حرف بسیار و امکانات کم... می دونین من با شما موافقم... نتیجه هر چه باشه انسانیت نیاز به فریاد ما داره... ما که همچون مار گزیدگان از ریسمان سیاه و سفید می هراسیم... از زهر جانکاه بی اعتمادی که خمینی ملعون به جان ما ایرانیها ریخته همه چشمانمان را به روی جنایات رژیم پلیدش می بندیم و توجیهمان این است که ما ... اری اگر در سال 60 نمی ترسیدیم و فرزندان رشید خلق را تنها نمی گذاشتیم این گونه ایران طعمه ارتجاع نمیشد..بله باید یکی شویم باید که دوست بداریم یاران را... باید.... پیروز باشید....
  

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.