شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

ديدگاه به کجا مي رود؟
سخن کوتاه علي ناظر

علی ناظر

چندي پيش يکي از خودش پرسيد که ديدگاه به کجا مي رود، و چون تنها پيش قاضي رفته بود، به اين نتيجه رسيد که «به ترکستان».
پس از فراخوان ديدگاه که به امضا 451 نفر از هموطنان و فعالان سياسي از گرايش هاي مختلف سياسي-ايدئولوژيک رسيد، برخي از اطلاعاتي هاي بي اطلاع ماهيت خويش را هر چه بيشتر بروز داده و با اشاعه دروغ سعي داشتند که ديدگاه را به نهاد و سازماني مشخص وابسته کنند. جالب اينکه، متخصصيني که انگشت به دهان مي پرسيدند «ديدگاه به کجا مي رود»، در مقابل عکس العمل اطلاعاتي هاي بي اطلاع  که مي خواستند فراخوان ضد جنگ-ضد سازش و سرنگوني خواهانه ديدگاه را زير علامت سوال ببرند، هاج و واج ماندند که حالا چه بگويند. آيا عليه وزارت اطلاعات رژيم و به نفع ديدگاه موضع بگيرند که باعث بور شدن خودشان مي شود، يا اينکه با سکوت زمين را براي ترکتازي هاي وزارت اطلاعات خالي بگذارند؟ متخصصين مديا دومي را انتخاب کردند. البته، از آنجايي که ماهيت اينگونه برخوردهاي سيخکي در نهايت به افشاي خود تبديل مي شود، ديدگاه انتظاري از اين قبيل تحليلگران ندارد. ولي کاربران پرسيده اند که سکوت در مقابل ترفند وزارت اطلاعات چه معني دارد؟ آيا ضديت کور با ديدگاه آنها را تا به اين حد پايين کشيده است؟ واقعا آنها خودشان به کجا مي روند؟
از کاربران گفتم... اخيرا، در مداري پايين تر و با صورتي متفاوت اما سيرتي همسان، فردي به نام سهراب لهراسب، از پلاتفورم «نظرکاربران» سوءاستفاده کرده و در يکي از نظراتي که «مسوول کاربران» آن را ثبت کرد، کاربران ديدگاه را «بي سواد و اراذل» خطاب کرد. البته مسوول ستون کاربران در همان روز از اينکه نظر ايشان را ثبت کرده بود، پوزش خواست، و از آنجايي که به پايه هاي دموکراسي پايبند است، هنوز هم نظرهاي اين فرد را ثبت مي کند، و بقول خودش «به سهراب لهراسب يک شانس ديگر مي دهد، تا شايد مودب بودن را بياموزد».
آنچه که مهم است، همسو بودن و همسان بودن نگرش اين دو فرد تحليلگر است. اين قبيل تحليلگران خود را بر فراز برج عاج «معصوميت» مي بينند و هر کس ديگر را «خطا کار و بي سواد و رذل و رژيمي و کوفت و زهرمار...». اين ها کساني هستند که آيندهء ايران در دستشان خواهد بود. «فهميده» هاي ما هستند. «پيشتازان» ما هستند، روشنفکران و درس خوانده گان ما هستند، «با سواد» هاي ما هستند.
گيرم که همهء کاربران ديدگاه «بي سواد» باشند (به رذل نمي پردازم چون امکان دارد حرفي بزنم که شايسته سايت ديدگاه نباشد). آيا نقش روشنفکر «با سواد» اين است که به مردم بگويد خفه شويد چون بي سواديد؟ و يا در ارتقاء فرهنگ کاربران «بي سواد» بکوشد؟ واقعا از خود بپرسيد که چه کس بي سواد است، اين روشنفکر نمايان و هوادار نمايان، يا کاربراني که دل نگران آيندهء ايران هستند، که ضديتي سازش ناپذير با رژيم دارند؟ بگذريم...
امروز سايت ديدگاه با کمال خوشحالي شروع آمفي تئاتر ديدگاه (شنبه شب 29 آوريل) را اعلام مي کند. اهداف و علل شروع آمفي تئاتر در همان صفحه توضيح داده شده است، پس به آن نمي پردازم. امامي خواهم به تغييرات ديگر در سايت ديدگاه بپردازم.
1- ستون مقالات (تازه ترين مطالب) و فراسوي ديدگاه چندي است که زير نظر «مسؤول مقالات» اداره و تنظيم مي شود. يکي از کاربران پرسيده که چرا ايشان اسمي حتي مستعار اعلام نمي کند. دليل ايشان اين است که «مسؤوليت پذيري» مهم است و نه اسم  فردي که مسؤوليت پذيرفته، و ادامه مي دهد که اگر ايشان به دليلي نتواند ادامه دهد، و فرد ديگري مسووليت ستون را به عهده بگيرد، کارکرد ستون همان خواهد بود، با اين تفاوت که مسووليت «قائم به فرد» نشده است.
2- از يکي دو ماه پيش، شعر، داستان، طنز در ستون تازه ترين مطالب نمي آيد، بلکه مستقيما وارد ستون هاي مخصوص شعر و داستان و طنز مي شود.
3- ديدگاه از اين پس سعي بر اين دارد که به سايت توليدي تبديل شود، حتي اگر تعداد توليدات ديدگاه يکي در سال باشد. به اين منظور:

v       تعداد کارورزان متعهد به ستون يادداشت هفته، در عرض 6 ماه اخير از 10 به 22 نفر رسيده است.

v       ديدگاه سعي مي کند که ويژه نامه هاي خود را مستمرا منتشر کند

v       ماهنامه سينما در ديدگاه مستمرا منتشر مي شود

v       ستون حقوق بشر هر روز پر بارتر مي شود

v       آمفي تئاتر از شب شنبه 29 آوريل آغاز به کار خواهد کرد

v       در ستون رخدادها گردهمايي ها و تظاهرات به اطلاع عموم خواهد رسيد

v       مسوولين ديدگاه با نوشتن سخن کوتاه گوشه هايي از مسائل سياسي- اجتماعي ايران را بيان خواهند کرد

v       با توجه به نکات بالا و در راستاي تبديل سايت به رسانه اي توليدي، از اول شهريورماه 1385، ديدگاه تنها مطالبي را در ستون «تازه ترين مطالب» ثبت خواهد کرد، که براي سايت ها و رسانه هاي ديگر ارسال نشده باشند. البته «مسوول ستون فراسوي ديدگاه» با توجه به امکانات و موازين سايت ديدگاه، برخي از مقالات را بصورت گزينه اي انتخاب و در اين ستون منعکس خواهد کرد.
شايان توجه اينکه، مقالات نويسندگان ستون يادداشت هفته، ويژه نامه هاي ديدگاه، يادداشت هاي سياسي و سرمقاله هاي برخي از ارگانها، مستثني بوده و همچنان در «ستون تازه ترين مطالب» درج خواهند شد.

4- ديدگاه همچنان به نشر مطالب مختلف با نگرش هاي متفاوت ادامه مي دهد. مي خواهم چند نکته را به روشني توضيح بدهم:

ما به خودمان و موضع خودمان در ضديت با رژيم شک نداريم، و براي اثبات اين موضع، لازم نمي بينيم که يقه ديگران را بگيريم. نوشتاري که در سايت درج مي شود نظر مسوولين ديدگاه نيست، و مسئووليت محتوايي آن با خود نويسنده است. (اذعان مي کنم که مسوولين ديدگاه در همهء مسائل با هم، هم عقيده نيستند، و در برخي از مسائل با هم زاويه قابل توجهي دارند، اما در ضديت با رژيم همسو، هم عقيده و هم پيمان هستند. سايت ديدگاه سرنگوني طلب است). روشن بگويم، ديدگاه درگير مصاف ديگري است – مبارزهء فرهنگي. ما در عين حال که با رژيم سر ناسازگاري داريم، با خشک انديشي ارتجاعي هم بيگانه ايم.

ديدگاه مي خواهد، در حد قد و قواره اش، پلاتفورمي براي ارتقاء فرهنگ مبارزاتي باشد. در عين حال که مبارزات عملي – به معني واقعي کلمه، را تشويق مي کند. ديدگاه به کسي وابسته نيست، از کسي واهمه ندارد، آنجا که بايد انتقاد کنيم، انتقاد مي کنيم، و آنجايي که بايد از حقوق ديگران دفاع کنيم، دفاع مي کنيم. از برچسب هاي اطلاعاتي هاي بي اطلاع به خنده مي افتيم، و جمع بندي بي محتواي تحليلگران انگشت به دهان و حيران را کوته بيني ارزيابي مي کنيم. دقيقا به اين خاطر است که مي گوييم «ديدگاه فراسازماني» است، «سرنگوني طلب» است، و به راه خود ادامه خواهد داد.
به اميد اينکه برنامه هاي آمفي تئاتر مورد توجه قرار بگيرد، براي ورود به صفحه اينجا را کليک کنيد.
با تشکر
علي ناظر – 9 ارديبهشت 1385
روابط عمومي ديدگاه

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
علی ناظر:[تاریخ ارسال: 29 Apr 2006]  [ارسال‌کننده: حسن توفیق / تهران]  [ hassantofig@yahoo.com ]  
بابا این "سهراب لهراسب" هم تو حال خودشه ! اقای "سهراب لهراسب" اگر جوانی و کم تجربگی ایراد دارد اشکالی در ان نیست . چرا که زمان در جلو بی نهایت است و جوان رو به رشد . ولی مواظب خودتان باشید زیرا در پیری زوال است و مرگ سلول های مغزی ! قدری فروتن و سالار باشید . نشان بدهید که شما صاحب دانش هستید . ولی با این نحو صحبت دانش شما از لمپن ترین آدمها نیز سخیف تر می نمایاند !   

[تاریخ ارسال: 29 Apr 2006]  [ارسال‌کننده: سهراب لهراسپ]  [ sohrab@hotmail.com ]  
سایت دیدگاه گویا از رژیم خون و آتش یک پند سیاسی و یک اندرز عملیاتی را بسیار خوب یاد گرفته، ‌و آن هم «لجن‌پراکنی» است. خیر آقای ناظر، یا اسم‌تان هر چه که هست، ما آنچه گفتیم ثبت است، و اگر از مجتمع کردن «بیسوادان و اراذل» بر محوری سخن گفتیم، آنکه سری در سرها دارد می‌داند چه گفتیم. آنروزها که پستانک‌ دهانتان داشتید و زیر چادر مادر محترمه‌اتان تیله بازی می‌کردید، ما از مبارزه سخن ‌گفتیم. و آنروزها که جیب‌ها پر بود از دلار، و آنروزها که امپریالیسم آمریکا دست در دست بود علناً با رژیم، سخن گفتن از «شر» در حاکمیت ایران، اگر نفرت می‌خواست، ابن‌الوقتی نمی‌طلبید، آنروزها دشمن را باسوادها حمایت می‌کردند، نه باربران بازار. آنروزها مبارزة سیاسی سواد می‌خواست. آنچه آنروز ما گفتیم، امروز نتایج هولناک‌اش را شما می‌بینید. ولی آنچه امروز بگوئیم، هر چه باشد، شما امروز هرگز نخواهید دید، چه از قدیم سخندان بزرگ‌مان به عیان گفت :

با مدعی نگوئید اسرار عشق و مستی/
تا بی‌خبر بمیرد در درد خود پرستیتوضیح مسئول ستون کاربران


بعد از آخرین اظهارات توهین آمیز یکی از کاربران دیدگاه، آقای سهراب لهراسب من توضیح کوتاهی در پائین آن آوردم. ( ستون نظر دهید مربوط به مقاله " از خون جوانان وطن لاله نمی دمد"- همنشین بهار ) اگر چه حرفهای ایشان توهین عمومی به کلیه کاربران دیدگاه بود، بهتر دیدم با یک توضیح مطلب ایشان چاپ شود. امید من این بود که ایشان اگر در وضعیتب عصبی مطلبی را نوشته اند، فرصت داشته باشند تا با منطق و استدلال حرفشان را بزنند.
با ابراز تأسف باید اعلام کنم این آخرین مطلب است که از ایشان و با مسئولیت من در ستون کاربران ثبت ودرج می گردد.

از آنجا که آقای ناظر در مقاله "دیدگاه به کجا می رود" ایشان را با ذکر نام مورد خطاب قرا داد ه اند، اعتقاد دارم که حق آقای لهراسب است که نظرشان درج گردد.

ایشان در فرصت جدیدی که به وی داده شد، فراتر از توهین به کاربران دیدگاه، به همه " باربران" زحمتکش ایران نیز توهین می کند.

فکر می کنم بر همه مبارزان ، بویژه آنان که اکنون در خارج ایران هستند روشن باشد که " عنوان های تحصیلی ما" در اساس بر گرده همین باربران و زحمتکشان حمل شده وفروتنی و سپاسگذاری بیشتری از سوی ما را طلب می کند. آقای سهراب لهراسب می تواند دکتر یا پرفسور و ... باشد، اما فکر می کنم همین چند جمله ایشان در این ستون، سطح درک و فهم واستدلال ایشان را به خوبی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار میدهد.

مسئول ستون کاربران ح. قهرمان


  

[تاریخ ارسال: 29 Apr 2006]  [ارسال‌کننده: صفا بهدشتی]  [ please@noemail.no ]  
نظرات ارسالی خوانندگان را یا دور بریزید و یا کامل منعکس کنید، آنرا تغییر ندهید. با تمام عقاید سیاسی اجتماعی شما موافق نیستم، اما امیدوارم در ضد-جنگ بودن فعلی و دفاع از انسانگرائی و دفاع از رفاه و آزادی ثابت قدم بمانید. تا وقتی که ثابت قدم هستید، نگران نباشید، فقط کارتان را ادامه دهید. نق نقو همیشه و همه جا هست و نگذارید نامیدتان کنند.   

[تاریخ ارسال: 28 Apr 2006]  [ارسال‌کننده: جمال فراهانی]  [ jamal75de@yahoo.de ]  
آقای ناظر شما که کمتر اهل زخم زبان زدن به ديگران بوديد. آن دوست هم دلش برای آزادی ايران می تپد . اگر شما فکر ميکنيد دموکرات تر از من و ما هستيد، پس با رفتارتان سرمشق ما بشويد.در ضمن با توجه به اصل نسبيت ،سايت شما در مجموع در مسير درستی حرکت ميکند. موفق باشيد .

  

[تاریخ ارسال: 28 Apr 2006]  [ارسال‌کننده: هدایت اشتری لرکی]  [ hedayat@noos.fr ]  
بخاطر اینهمه زحمت به علی ناظروهمکاران صادق اوتبریک میگویم.همانطور که یکی ازدوستان گفته بود دیدگاه جایگاه خودرادرقلوب اندیشمندان پیداکرده است.دیگر صعب است که این دیدگاه رابرچسب زد. دیدگاه هم به خدا احترام میگذارد هم به بنده خدا. کسانی که ازروی جهالت مطالبی عنوان میکنند درحقیقت عرض خود میبرند وزحمت را میاورند. ازخدا برای علی وعلی دوستان سلامتی وسرفرازی مسئلت دارم.یاعلی   

[تاریخ ارسال: 28 Apr 2006]  [ارسال‌کننده: مهلا صنجری]  [  ]  
قشنگ ترین جای سایت شما دو قسمت زیر است. اول «فراسوی دیدگاه» و دوم «قسمت حقوق بشر» ، این دو قسمت، سایت شما را بی همتا کرده است و امیدوارم بهتر هم بشود. ترانه ها و عکس های دیدگاه واقعا متنوع و جالب است که من در سایتهای دیگر ندیده ام. تحلیلهای سینمایی هم همین طور. ضمناً آنجا که نقل قول گذاشته اید نمی شود نظر داد. دست شما را می فشارم. مهلا صنجری   

[تاریخ ارسال: 28 Apr 2006]  [ارسال‌کننده: وحید فرزین]  [  ]  
من به سهم خود رویکرد دیدگاه به مسائل پایه ای و فابل استفاده را تبریک می گویم. من هرگاه فرصتی داشته ام از دیدگاه دیدن کرده ام. اما گاهی می دیدم که یک عده آدم های نه چندان مسئول و عاری از دلسوزی، در قالب کاربران دیدگاه، فضای دیدگاه را شلوغ و پر آشوب می کردند. طبیعی است با توجه به تعدد و تنوع سایت ها امروز دیگر کسی وقتش را صرف فوران احساسات فلان فرقه بی تحمل و کم شکیبا نمی کند.
از این رو گذار دیدگاه به سمت مطالب و مقوله های اساسی یک گزینش بسیار ضروری است.

دستتان را به گرمی می فشارم و برای شما عزیزان دست اندر کار آرزوی موفقیت دارم

وحید فرزین
  

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.