شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۵ مه ۲۰۲۰

سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
Facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

سوداگران تریاک افغانستان کیستند [از: مایکل چوسودووسکی]- برگردان :
مهدی شاهین

 


Michel Chossudovskey


سازمان ملل اعلام کرده است که کشت خشخاش برای تولید تریاک  در افغانستان سیر صعودی طی می کند و وانتظار بر آن است که درسال 2006 نسبت به سال 2005 مقدار 49% افزایش یابد.


رسانه های غربی هم صدا باهم، طالبان وجنگ سالاران طوایف محلی را سرزنش می کنند.دولت بوش متعهد شده است که از دادوستد مواد مخدره در افغانستان جلوگیری کند:" ایالات متحده پشتیبان اصلی در برنامه ی نابودی دادوستد تریاک افغانستان است". معذالک واقعیت تلخی است که حضور ارتش ایالات متحده  در افغانستان منجر به آن گردیده است که به جای ریشه کردن دادوستد مواد مخدره، تقویت می گردد.


آنچه که درگزارش ها درباره ی دولت طالبان  به چشم نمی خورد موفقیت  طالبان با همکاری سازمان ملل متحددراجرای برنامه ی نابودی مواد مخدره بوده است.


طالبان باایفای برنامه ی نابودی مواد مخدره، در سال های 2000-2001 موفق شده بود  کشت خشخاش رادر افغانستان  94% کاهش دهد.بنا بر ارقامی که سازمان ملل  منتشر کرده است در سال 2001   محصول تریاک به 185 تن کاهش یافت.بلافاصله به دنبال تهاجم به افغانستان به رهبری ایالات متحده دراکتبر 2001 تولید تریاک به طور شگفت انگیزی افزایش یافته وبه سطح تولید تاریخی خود رسید.


اداره مواد مخدره وجرائم سازمان ملل متحد مستقر در وین تخمین میزند که برداشت محصول سال 2006 به 6100 تن خواهد رسید که 33 برابر تولید دوره ی حکومت طالبان درسال 2001 خواهد بود( 3200% افزایش در 5 سال)


کشت خشخاش درسال   2006 به 165000 هکتار در مقایسه با 10400هکتار در سال 2005 و 7606 هکتا ر درسال 2001 دوره ی حکومت طالبان میر سد( به جدول صفحه یِ آخر نگاه کنید).


بی ثبات سازی کشاورزی افغانستان


تهاجم به افغانستان واشغال نظامی  آن به رهبری ایالات متحده که در آن، آمریکا نقش نگهبان تجارت فزاینده ی سود سرشار مواد مخدره را ایفاکرده است. ومنجر به آن گردیده است که میلیون ها دلاربه جیب سندیکا ها  ،جنایات سازمان یافته وسازمان های مالی غرب سرازیر گردد.در ضمن در نابودی اساس کشاورزی افغانستان سهم به سزائی داشته است.از


آغاز اشغال افغانستان به رهبری ایالات متحده ، معرفی و تحمیل بذرژنتیکی اصلاح شده از طریق آژانس های کمک ایالات


متحده ، به بی ثباتی و سر انجام به نابودی سیکل کشاورزی گردید.


( به http://www.mindfully.org/GE/Ge\E4/Afghan-Donations-Gmo28gan02.htm  نگاه کنید).


ایالات متحده با عرضه ی بذر گندم اصلاح شده و انواع مناسب کودهای شیمیائی که با گندم" جی ام" GM مورد استفاده


قرار می گیردو اظهار داشتندد که بذر گندم "جی ام" دارای عملکرد زیاد ودر خشکسالی مقاوم است(   26  ژانویه 2002   ( AFP به هرحال،اهداء گندم "جی ام" منجر به بی ثباتی اقتصاد کشاورزان کوچک گردید چون روستائیان نتوانستند ارقام بذر گندم جی ام رادوباره درگلخانه های روستاها  تولید کنند. قحطی سال 2002، که به ندرت از آن گزارشی منتشر گردید ، افغانستان را به نابودی کشاند.


سوداگری چندین میلیارد دلاری


بنا بر گزارش سازمان ملل متحد ،در سال 2006 افغانستان 92% تریاک جهان تولید کرده است که از آن در تهیه ی هروئین استفاده می کنند.


بنا بر برآوردهای سازمان ملل درسال 2006، سهم دادوستد مواد مخدر در اقتصاد افغانستان ملبغ 20 میلیارد دلار بوده است.ولی در گزارش ذکری از این حقیقت نمی گردد که بیش از 90% دادوستد سر شار از سود حاصله به سند یکاهای تجاری ، جنایا ت سازمان یافته،بانکداران وموسسات  مالی می رسد.درصد بسیار کمی از آن به کشاورزان و بازرگانان کشور تولید کننده می رسد.( هم چنین به UNODC  اقتصاد تریاک در افغانستان در UNODC 


http://www.undoc.org/pdf/publications/afg_opium_economy_www.pdf  Vienna, 2003,  p. 7-8)       نگاه کنید


"فروش هروئین افغانستان در بازارهای بین الملی مواد مخدره 100 برابر قیمتی است که که کشاورزان محلی با فروش تریاک تولیدی خود کسب می کنند."( صدای آ مریکا فوریه 2004).


بر اساس قیمت های عمده فروشی وخرده فروشی در بازارهای غرب در امدهای حاصله از مواد مخدره محصول افغانسنان رقم بسیار هنگفتی است. در ژوئیه 2006، قیمت فروش هر گرم هروئین  برابر102 دلار یا 54 پوند در خیابان های  بریتانیا بود.


مواد مخدره در خیابا ن های اروپای غربی  یک کیلو گرم تریاک ، تقریبا 100 گرم هروئین(خالص)و6100 تن  تریاک ، 1220 تن هروهین با 50% نسبت خالصی تولید می کند.


میانگین خالصی هروئین در خرده فروشی ها می تواند متغیر باشد.به طور متوسط خالصی هروئین 36% است. دربریتانیا خالصی آن به ندرت بر 50% فزونی می یابد، در صورتی که در ایالات متحده به مقدار 50-50 می رسد.


بر اساس قیمت های خرده فروشی هروئین در بریتانیا، کل مبلغ پر داخت های تجارت افغانستان 124.4 میلیارد دلار است البته با این فرض که نسبت خالصی آن 50% باشد. اگر میانگین نسبت خالصی را 36% و میانگین قیمت    


بریتانیا را فرض قرار دهیم در آن صورت مبلغ کل فروش هروئین افغانستان ملغ 194.4 میلیا رد دلار می گردد.


در حالی که این ارقام ، ارزیابی دقیقی نیست، معذالک مبلغ چندین میلیارد دلاری بازار تجارت مواد مخدر افغانستان را نشان می دهد .بر اساس نخستین ارزیابی محا فظه کارانه ، ارزش نقدی این فروش ها با رسیدن به بازار های غربی به بیش از 120 میلیارد دلار درسال می رسد.(هم چنین به به ارقام تخمینی سال 2003 در کتاب مایکل چوسودووسکی به نام ،


The Spoils Of Wars: Afghanistan’s multibillion Dollare Heroin Trade  ، ارزیابی های UNODCدر سال 2004میانگین قیمت خرده فروش  هر گرم هروئین با درجه ی خالصی متوسط 157 دلار بود.)


مواد مخدره:تجارت دوم پس از نفت وتسلیحات.


تخمین های فوق با ارزیابی های سازمان ملل متحد در اندازه و کمییت، دادوستد مواد مخدره جهان همآ هنگی دارد.


دادوستد مواد مخدره افغانستان (92% کل تولید مواد مخدره دنیا)بخش کلا نی از عملکردسالیانه سراسردنیا را نشان می دهد که سازمان ملل رقم 400-500 میلیارد را تخمین می زند.   ( دوگلاس کهDouglas Keh  پول مواد مخدره در دنیای در حال دگرگونی مدرک فنی شماه 4 سال 1998 وین UNDCP ص4 ، هم چنین به گزارش بین الملی هیت کنترل در برنامه ی کنترل مواد مخدر  به


E/INCB/1999/1 UNITED NATIONS, Vienna 19999 P. 49-51 and  Richard Lapper   ,UN Fears Growth Of Heroin Trade, Financial Times 24 February 2000 نگاه کنید).


بر اساس آمار سال 2003 قاچاق مواد مخدره " سومین کالای بازرگانی جهان پس از دادو ستد نفت وتسلیحات می باشد(به Independent  29 فوریه 2004 نگاه کنید).


افغانستان و کلمبیا بزرگترین تولید کننده ی اقتصادی مواد مخدره هستند که اقتصاد جنائی از آن نشو ونما می کند.هر دو کشور به شدت میلیتاریزه شده اندکه ازداد وستد مواد مخدره به خوبی  محافظت مشود. مدارک فروانی نشان می دهد" سیا"CIA نقش مرکزی و موثری در گسترش و توسعه ی مواد مخدره درهر دو  مثلث آمریکای لاتین و آسیای ایفاء می کند.


"صندوق بین اللملی پول" IMFبرآورد کرده است هرسال در دنیا پول قاچاق به 590 میلیارد و 1.5 تریلیون می رسد که 2-5 درصد محصول ناخالص داخلی دنیاست(بهAsian Baker  در 15 اوت 2003 نگاه کنید).صندوق بین الملی پول تخمین زده است که بخش کلانی از پول قاچاق با دادوستد مواد مخدره گره خورده است.


کسب وکار قانونی و دادوستد غیرقا نونی در هم پیچیده اند


درپشت دادوستدهای مواد مخد ره ، کسب وکارهای توانمند و علائق مالی فراوان قرار گرفته است.از این دیدگاه ،کنترل ژئو پولیتیک و نظامی راه ها وجاده های مواد مخدر مانند نفت و لوله های نفت دارای اهمیت استراتژیک است .


بعلاوه، بر خلاف گزارش UNODC ، ارقام فوق که پول های قاچاق را نیز در بر می گیردبیشتر در آمد دادو ستدمواد مخدره به گروهای تروریستی و جنگ سالاران طوایف محلی اختصاص نمی یابد. در مورد افغانستان اداره مواد مخدره و جرائم سازمان ملل تخمین می زند که فقط 2.7 میلیا رد دلار درآمد به افغانستان تعلق می گیرد.بنا بر اظهارات وزارت خارجه ایالات متحده "با در آمد مواد مخدره ی افغانستان ، طالبان وسعی وکوشش تروریست هایش، راعلیه ایالات متحده ، هم پیمانانش و دولت افغانستان فراهم می کند.( بیانیه ی بودجه ی عملیات خارجی گنگره و کمیته فرعی  صادرات امور مالی وبرنامه های مربوطه ما لی . 12 سپتامبر 1997).


به هر حال، آنچه که مواد مخدره را از دادوستد کالاهای قانونی متمایز می کند ،در آمد مواد مخدره نه تنها منبع اصلی ثروت رابرای جرایم سازمان یافته  تشکیل می دهد بل که برای دستگاه جاسوسی ایالات متحده  به طور فزایندهای عامل توانمندی در زمینه های مالی وبانکی می گردد. این رابطه رامی توان  با چندین بررسی ونوشته اثبات کرد.یکی از نوشته ها را   آلفرد مککوی"Alfred McCoy  تهیه کرده است.


(Drug Fallout: the CIA’s Forty Year Complicity in the Narcotics  Trade. The Progressive1,August 1997 نگاه کنید).


به عبارت دیگر ، آژانس های جاسوسی ، تـجارت های توانمند، دادوستد گنندگان مواد مخدره وجنایات سازمان یافته برای کنترل استراتژیک راههای کنترل هروئین رقابت می کنند.بخش بزرگی از در آمد چندین میلیون دلاری مواد مخدره به نظام بانکی غرب سپرده می شود.اغلب بانک های بزرگ بین المللی با وابستگان خود مقادیر زیادی دلارهای قاچاق مواد مخدره را در بانک های مستقل جزایر کوچک  که قوانین بانکی  بر آن ها حاکم نیست، سپرده می شود.


در صورتی که عاملین اصلی مواد مخدره "دوستانی در مقامات عا لییرتبه ی سیاسی" داشته باشند دادوستدشان رونق و پیشرفت می یابد. کارگزاران قانونی وغیر قانونی به طور روز افزونی در هم گره می خورند. تشخیص بین بازرگانان مردم و مجرمین مشکل وتیره وتار شده است.و روابط میان مجرمین، سیاستمداران و اعضائ دستگاه جاسوسی ، سازما ن های کشوری که تشکیلات ارتش را نیز در بر می گیرد فاسد وآلوده کرده است.   


جدول 1


کشت خشخاش در افغانستان


سال                                          کشت به هکتار                             تولید(تن)


1994                                              71470                                 3400  


1995                                              53579                                 2300


 1996                                            56824                                  2200


1997                                             58416                                  2800


1998                                             63674                                  2700


1999                                             90983                                  4600


2000                                            82172                                   3300


2001                                            7606                                       185 


2002                                           74000                                    3400


2003                                           80000                                    3600 


2004                                           131000                                  4200


2005                                          10400                                    3800


2006                                          165000                               **6100  


ماخذ: سازمان ملل


http// www.unodc.org/pdf/afg/afghanhstan_opium_survey-2004.pdf,


** ارقام تقریبی است.منبع: سايت ديدگاهنسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از مهدی شاهین:[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.