سايت ديدگاه

پيشگفتار ماهنامه ديدگاه - ارديبهشت
علی ناظر


اول ماه مه در راه است، و هر ساله نيروها و جريانهاي سياسي و کارگري اين روز را ارج مي نهند. اما در دنياي پراتيک سياسي ايران، نقش کارگر در روند سرنگوني نظام جمهوري اسلامي چه مي تواند باشد؟ و اصولا در ايران، آيا نظامي که کارگران در آن نقش فعال و تعيين کننده اي داشته باشند قابل تصور و انجام است؟ چرا؟ نيروها و جريانهاي مدافع حقوق کارگران، عملا چه کرده و در راه هرچه پايور شدن اين امر چه استراتژي اي دارند؟ رابطه ارگانيک اين نيروها با طبقه کارگر چيست؛ و آيا اين رابطه مي شود بهتر تنظيم شود؟ چه شرايطي براي ارتقا اين ارتباط لازم است؟ آيا تعريف برخي که مزدبگير را در ازاي کارگر استفاده مي کنند نگاهي به جلو ست و يا چرخشي به عقب؟ آيا سرنگوني بدون شرکت فعال کارگران امکان پذير است، و يا آنکه دليل به تعويق افتادن يک قيام مردمي دقيقا به علت کمرنگ بودن نقش کارگران است؟منبع: ماهنامه ارديبهشت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.