سايت ديدگاه

فراخوان گنجی به حفظ نظام
کورش عرفاني


اکبر گنجی در مصاحبه ای با رادیو فردا اعلام داشته است که « دمکراسی که ما دنبال می کنیم دمکراسی بدون خشونت است. ما هرگز دست به خشونت نمی بریم و معتقد هستیم بدون توسل به خشونت می توان به دمکراسی دست یافت ولی بنده هیچ اعتقادی ندارم که بدون هزینه دادن بشود دمکراسی به دست آورد.» این اظهار نظر وی، که در حد همین جمله تناقض را با خود به یدک می کشد، از نوع حرفهایی است که تئوری پردازان جناح اصلاح طلب از دوم خرداد تاکنون بیان داشته اند. آنها همگی از ضرورت دستیابی به دمکراسی از یکسو و ضرورت نپرداختن به خشونت از سوی دیگر تاکید دارند. سخنی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی «جمع متناقضین» نام می گیرد. آنها از یک طرف در گرفتن کمترین باجی از یک دیکتاتوری مذهبی-نظامی درمانده اند و از طرف دیگر سفارش اکید دارند که برای باج گرفتن نباید دست به هیچ گونه «کنشی» زد. گویی با سخنوری و نوشتار سرانجام روزی نظام استبدادی سرعقل آمده و قدرت را به نمایندگان واقعی مردم واگذار خواهد کرد. از قرار معلوم این سفارش های هشت ساله ی اصلاح طلبان قرار است در راستای حضور مصطفی معین در صحنه ی انتخابات ادامه یابد تا نظام این پیچ خطرناک را هم به سلامت جان بدر برد تا شاید از یک ستون تا ستون دیگر فرجی باشد. باید دانست که اصلاح طلبان یک نیروی درون نظام می باشند و تحت هیچ عنوان حاضر نیستند سفارش گر حرکتی باشند که نظامی را که حیات مادی و معنوی خویش را مدیون آنند به سمت سرنگونی بکشاند. این اظهارات گنجی درست در روز انتشار خبر حمله ی مسلحانه ی عوامل رژیم به محل سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران حکایت از آن دارد که رژیم جمهوری اسلامی درست به سان 26 سال گذشته در مقابل حرف گرایی مخالفانش، به کنش گرایی سرکوب گرای خود ادامه می دهد و در این راه از دستگیری، اخراج و حبس دانشجویان معترض تا ضرب وجرح و قتل زندانیان سیاسی در زندانها و حمله به دفتر سندیکاهای کارگری کوتاه نمی آید. براستی تا چه موقع باید به این دور باطل ادامه داد ؟ تا چه مرحله ای رژیم باید عمل کند و «مخالفانش» مردم را از عمل بازدارند ؟ به نظر می رسد تا زمانی که مخالفان واقعی نظام در داخل و خارج از کشور از چنبره ی شعار منفعل ساز «پرهیز از خشونت» بیرون نیامده باشند، رژیم با «استراتژی خشونت آمیز» خود بقای خویش را تامین خواهد کرد. با حرف نمی توان قدرت را ازدست رژیمی که خشونت همه جانبه را به صورت فکر شده، آگاهانه، ارادی، داوطلبانه، نهادینه، برنامه ریزی شده و با صرف بودجه های کلان اعمال می کند خارج ساخت. رژیم خشونت سالار جمهوری اسلامی جز با نبرد قهر آمیر توده ای از میان نخواهد رفت. در چنین شرایطی، کنش گری رادیکال مترادف واقع گرایی موثر است و شعار مبارزه ی دور از خشونت، نمادی از ذهنی گرایی ناکارآ.منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.