سايت ديدگاه

مجاهدين خلق - امر به وظيفه يا امر به نتيجه -2
علی ناظر
منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.