سايت ديدگاه

کریسمس در خاورمیانه
علی ناظر
نه به جنگ، نه به جنگ طلب، خواست هر سرنگونی طلب، پیام سمبلیک عیسی پسر مریممنبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.