سايت ديدگاه

تظاهرات صدها هزار نفري مردم مصر در ميدان‌التحرير
فارس


مردم مصر امروز با ناديده گرفتن تهديدات ارتش به ميدان التحرير نماد تجمع مردمي آمدند و با به چالش كشيدن تهديدات ارتش بر محاكمه مبارك و سقوط دولت فعلي وي تاكيد كردند.

به گزارش مانيتورينگ فارس، صدها هزار نفر از مردم در ميدان التحرير با برگزاري تظاهرات خواستار پايان حكومت دولت احمد شفيق و سقوط رژيم حسني مبارك شدند.
تظاهركنندگان با اشاره به اينكه همچنان بر دستيابي بر خواسته هاي خود پافشاري مي‌كنند، شعارهايي بر ضد حكومت مصر سر دادند.
اين در شرايطي است كه شبكه الجزيره اعلام كرد كه ارتش مصر درباره بگزاري تظاهرات در قاهره هشدار داده است.
اين در شراطي است كه ارتش چندين تانك را در ميدان التحرير مستقر كرده است و در خيابان هاي اطراف نيز مقررات مع آمد و شد برقرار كرده است.
مردم تاكيد دارند كه عناصر وابسته به حكومت بايد كشور را ترك كنند و حسني مبارك بايد مجازات شود.منبع: خبرگزاری فارس: 6 اسفند 1389[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.