سايت ديدگاه

بحران به مجلس می رسد
فارس


علي لاريجاني:

اخطار خلاف قانون اساسي بودن ورود مجلس به مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي وارد است

خبرگزاري فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي با وارد دانستن اخطار قانون اساسي دكتر دهقان درباره عدم ورود مجلس به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در عين حال اين اخطار را اعمال نكرد و با اخذ رآي از نمايندگان ادامه اين بحث را در دستور مجلس قرار داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، اخطار دهقان و تذكر زاكاني در خصوص طرح حمايت از تاسيس مراكز آموزش عالي غير دولتي در جلسه علني مجلس مطرح شد.
محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس در جلسه علني امروز يكشنبه و در ادامه بررسي جزئيات طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي در اخطار قانوني اساسي با استناد به اصل 110 اين قانون، اظهار داشت: موضوع اين طرح با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقابل دارد چرا كه مقام معظم رهبري توصيف كرده‌اند در مواردي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد مي‌شود شما وارد نشويد و در مواردي كه مجلس وارد مي‌شود شورا ورود پيدا نكند تا اين دو نهاد مقابل هم نباشند.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اخطار وي گفت: مسئله اين است كه ضابطه‌اي بين شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس وجود دارد كه مقام معظم رهبري مشخص كرده كه در جاهايي كه مجلس وارد مي‌شود اين شورا ورود پيدا نكند و بر عكس لذا بنده اين اخطار را وارد مي‌دانم.
لاريجاني با علم خلاف قانون اساسي بودن اين امر موضوع را به رآي گذاشت.در نتيجه نمايندگان با 85 راي موافق 95 راي مخالف و 10 راي ممتنع موضوع اين اخطار را وارد ندانستند.
در ادامه علي‌رضا زاكاني نماينده تهران ضمن تذكري آئين نامه‌اي گفت: اين طرح مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را وارد دعوايي مي‌كند كه نتيجه آن از قبل مشخص است. لذا اين موضوع شان و جايگاه مجلس را مخدوش مي‌كند.
لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: اين موضوع كه مجلس و شورا مقابل هم قرار نگيرند موضوعي عام است كه همه بايد به آن توجه داشته باشند.
وي افزود: نمايندگان مي‌توانند هر جا كه فكر مي‌كنند مطلبي مغاير شان و جايگاه مجلس است پيشنهاد حذف آن را مطرح كنند.منبع: فارس، 30 خرداد 1389[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.