سايت ديدگاه

هشدار – ویروس
علی ناظر


اخیرا تعداد زیادی ای میل با عنوان

 Robatics Newsletter

Unsubscribe

Oops

Where is your file

Re

Subject

Remove my Name

به آدرس دیدگاه ارسال شده. دیدگاه این ای میل ها را باز نمی کند، چون احتمال می دهد که حامل ویروس باشند

بخاطر نحوه کار این ویروس، احتمالا کاربران از آدرس دیدگاه هم ای میل دریافت خواهند کرد. بدین منظور، جهت اطلاع تمام کاربران، دیدگاه تا 72 ساعت دیگر به کسی ای میل ارسال نمی کند.

دیدگاه

29 آذر 1388

 

 منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.