سايت ديدگاه

14 روز تا اعدام ولي الله فيض مهدوي
شمارهء معکوس آغاز مي شود

علی ناظر


از اين کوتاه تر نمي توانم بگويم
اعتراض کنيم
صداي زنداني سياسي سرنگوني طلبمنبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.