سايت ديدگاه

درگذشت خانم فرنگيس ميرزاخانلو مادر رفيق عزيزمان بهرام رحماني
علی ناظر


بهرام رحماني که براي اعتراض به رژيم ددمنش جمهوري اسلامي دوري از خانواده و وطن را مانند بسياري از هموطنان آزاديخواه تحمل کرده، در مکالمه اي کوتاه به درستي تأکيد کرد که رژيم حتي حق آخرين بدرود را از مردم گرفته است. بهرام عزيز تسليت همکارانت در سايت ديدگاه را بپذير. سايت ديدگاه – 22 اسفند 1384منبع: سايت ديدگاه[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.