شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah    

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ -  ۷ ژوئن ۲۰۲۰سايت ديدگاه


کد مطلب: 279
تاریخ ارسال: 24 Jan 2007

ارسال‌کننده: سیامک دهقانی
  

یادی از یک فاجعه‌ی خونبار!

امروز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۵(۲۴ ژانویه‌ی ۲۰۰۷)، برابر است با بیست و یکمین سالگرد درگیری درونی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران(اقلیت) در روستای »گاپیلون« واقع در کردستان عراق که طی آن نیروهای سچفخا پنج تن از یکدیگر را کشتند و عده‌ای را نیز زخمی و مجروح نمودند! با شروع درگیری مسلحانه میان نیروهای سچفخا(اقلیت)و پخش سر و صدای سلاحها در اطراف، پشمرگان اتحادیه‌ی میهنی کردستان عراق(یکتی)برهبری جلال طالبانی به محل درگیری هجوم می‌آورند و با دخالت بموقع مانع از کشتار بیشتر فداییان توسط یکدیگر می‌شوند! علت درگیری سچفخا ظاهرا عدم برگزاری کنگره‌ی دوم سازمان و اخراج چند تا از مسوولین رده دوم از سازمان بود که باعث گسترش جو اعتراض و انتقاد در صفوف سازمان اقلیت شده‌بود. علاقمندان به تاریخچه‌ی سچفخا(اقلیت) و بعضی عوامل فاجعه‌ی چهارم بهمن ۱۳۶۴ می‌توانند به جزوه‌هایی که از شهریور تا آذر ماه همان سال بین توکل، فرید، امین و حماد شیبانی رد و بدل شده‌بود مرجعه کنند! باری، ماجرا از آنجا شروع می‌شود که تعدادی از پیشمرگان کمیته‌ی کردستان اقلیت برای اعتراض به عملکرد کمیته مرکزی سچفخا و در اعتراض به اخراج یدی و حماد شیبانی و... با سلاح و تجهیزات کامل بسوی مقر رادیو فدایی حرکت می‌کنند تا ناراضیتی خود را به اطلاع مرکزیت سازمان برسانند. ازسوی دیگر کمیته‌مرکزی سازمان به رهبری عباس توکل و رفقایش که گمان می‌بردند پشمرگان تشکیلات کردستان برای انجام یک »کودتای خونین«‌بطرف مقر رادیو روانند، بعد از یک نشست جمعی سریع تصمیم به ایستادگی و مقاومت در مقابل نیروهای معترض و مخالف درونی سازمان می‌گیرند. الغرض، بعد از رسیدن پیشمرگان شاخه‌ی کردستان به »درب ورودی« مقر، نگهبانان کمیته‌ی رادیو از آنان می‌خواهند که اگر قصد ورود به پایگاه را دارید، باید سلاهایتان را در روابط عمومی سازمان جا بگذارید! بنابر اطلاعات منتشره شده، در این »حین و بین« یکی از نگهبانان مقر رادیو شروع به شلیک تیر هوایی می‌کند که در دم مورد هدف جریان مقابل قرار می‌گیرد و در دم کشته‌می‌شود. خلاصه درگیری و زد و خورد شدیدی بین دو طرف آغاز می‌شود و سچفخا در عمل به عناصر تشکیل دهنده‌اش تجزیه و تقسیم می‌شود. اسامی کشته شده‌گان فاجعه‌ی چهار بهمن عبارتند از : کیکاووس درودی(عباس پرولتر)، سعادت محمدی(هادی)، حسن(از جریان شورایعالی‌سچفخا) و کاوه و اسکندر از محافظان مقر رادیو)! بدینسان، سچفخا(اقلیت) به دو سازمان متفاوت تقسیم می‌شود: سازمان چریکهای فدایی خلق ایران( شورایعالی) و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران(معروف به کمیته‌ی اجرایی). در آنموقع حماد شیبانی، یدی، مصطفی مدنی و فرید از اعضای اصلی شورایعالی محسوب می‌شدند و عباس توکل، حسین زهری(بهرام)‌ و مستوره‌ی احمد زاده( اعظم) از نیروهای اصلی کمیته‌ی اجرایی سازمان به حساب می‌آمدند. با اینوجود اختلافات درون تشکیلاتی همچنان بجای خود باقی مانده‌بود. زیرا در سال ۱۳۶۶ عباس توکل بعلت اختلافات سیاسی – تشکیلاتی از سچفخا( کمیته‌ی اجرایی) استعفا داد و با جدایی سیاسی از حسین زهری(بهرام) مسوول کمیته‌ی خارج سچفخا، بهمراه تعدادی از هواداران و نیروهای پراکنده و منفرد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران( اقلیت) را بوجود آورد و با تشکیل اولین کنفرانس خود در همان سال اعلام موجودیت نمودند. سچفخا(اقلیت) با شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق و برسمیت شناختن شعار حق تعیین سرنوشت ملل ساکن در ایران تا سر حد جدایی و تشکیل دولت خودی، به فعالیت بر علیه جمهوری اسلامی پرداخت. تا اینکه در سال ۱۳۷۶ و طی کنفرانس ششم سازمان با تغییر اسم سازمان و حذف سه واژه‌ی چریک، خلق و ایران عملا به »سازمان فداییان (اقلیت) تغییر نام داد. فداییان اقلیت در ادامه با حذف شعار برقراری جمهوری دمکراتیک خلق و جایگزینی آن یا شعار کار، نان ، آزادی – حکومت شورایی و همچنین تغییر آرم و نشان سازمان یعنی حذف اسلحه و نقشه‌ی ایران از متن و همچنین حذف شعار حق تعیین سرنوشت از برنامه‌ی خویش ، همچنان به مبارزه‌ بر علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. جالب است اشاره کنم که سه سال بعد از فاجعه‌ی ۴ بهمن ۱۳۶۴، عده‌ای از سچفخا( کمیته‌ی خارج)‌بسرکردگی حسین زهری (بهرام)‌جدا شدند و پروژه‌ی هسته‌ی (اقلیت)‌را بوجود آوردند. ایجاد هسته‌ی اقلیت در سال ۱۳۶۷و انتشار گاهنامه‌ی سوسیالیسم نقطه‌عطفی در تجزیه سازمانی بود که بعد از انشعاب سچفخا به اکثریت و اقلیت در سال ۱۳۵۹ یکی از یزرگترین سازمانهای چپ و کمونیست ایران بشمار می‌رفت. هسته‌ی اقلیت تا چند سال پیش بعضی مطالب را در سایت اینترنتیش انتشار می‌داد، ولی اکنون چند سال متوالی است که به زندگی صدرصد مخفی و زیر زمینی روی آورده است و هیچ نشانی از آن در دست نیست! هسته مدتی در اتحاد چپ کارگری به همراه راه کارگر و رنجبران و اتحاد فداییان کمونیست مشغول کار و فعالیت بود تا اینکه بعد از خروج از اتحاد چپ به زندگی نامریی روی آورد! هرجا هستند موفق باشند! اما داستان شورایعالی! شورایعلی هم از همان ابتدا دارای گرایشات مختلفی بود. در سال ۱۳۷۰ عده‌ای از هوادارن خارج کشوری آن با در اعتراض به برخی موضعگیریعای راست‌روانه از سوی بعضی اعضای مرکزیت در رابطه با تحولات شوروی و بلوک شرق ، تشکیلات فعالین سچفخا را تشکیل دادند و با انتشار نشریه‌ی مقاومت در کشورهای اروپای غربی به پخش نظرات خود پرداختند. همزمان در سال ۱۳۷۱ بخشی از کمیته‌ مرکزی سچفخا ( شورایعالی) با سازمان فدایی ادغام شدند و جریان جدیدی تحت عنوان سازمان اتحاد فداییان خلق ایران« را بوجود آوردند. نشریه‌ی این جریان » اتحاد کار« نام دارد. در واقع شورایعالی ۷ سال بعد از فاجعه‌ی ۴ بهمن منحل شد. بدین علت که بعد از ادغام بخش از آن با سازمان فدایی، یکی از اعضای کمیته مرکزی آن با کمک فعالین سچفحا و چند عضو منفرد دیگر در بهمن ۱۳۷۵ » سازمان اتحاد فداییان کمونیست « را تشکیل دادند. ارگان مرکزی این سازمان » کار کمونیستی « نام دارد. این سازمان در حال حاضر دارای کمیته‌های زیر می‌باشدکمیته‌ی ایالتی آذربایجان، کمیته‌ی ایالتی کردستان،‌کمیته‌ی ولایتی کرج و کمیته‌ی ولایتی تهران «! هدف این سازمان سرنگونی جمهوری اسلامی و بر قراری جمهوری فدراتیو شورایی در ایران است. ناگفته پیداست که یکی دیگر از شاخه‌های بجا مانده از فاجعه‌ی ۴ بهمن جریان موسوم به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برهبری حسین زهری (بهرام) است که در سایت انترنتی خود برای سرنگونی جمهور اسلامی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق تلاش می کند. در ضمن شایعات و اتهاماتی دال بر ارتباط بهرام با عوامل جمهوری اسلامی در بین بخشی از مخالفین او وجود دارد که صحت و سقم آنها هنوز روشن نیست! من سعی کردم بطور مختصر تاریخچه‌ی کوتاهی از سیر تغییر و تحولات یکی از سازمانهای چپ و کمونیست ایران ، بمناسبت بیست و یکمین سالروز ۴ بهمن مرور کنم.


   
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از سیامک دهقانی:

در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.ورود به بخش دیدگاه کاربران

نام ورودی:  
کد ورودی:       

آرشیو مطالب دیدگاه کاربران

لیست عنوان‌ مطالب دیدگاه کاربران

برای دستیابی به تمامی نوشته‌های هر یک از نظردهنده‌گان(منظور کسانی است که پیرامون مقاله‌ها نظر داده‌اند)، نام کاربر مورد نظر را در کادر زیر به فارسی تایپ کرده و سپس روی "پيدا کن" کلیک کنید.
[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.