شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

توفان كاترينا و دمكراسی آمريكايی

م. راد

 m.rad@gmx.net

 

از خبرها چنين بر می آيد كه مقامات آمريكايی پس از پنج روز از حادثه توفان كاترينا (Huriccane Katrina ) كه آسيب جانی ومالی ‌فراوانی ببار آورده است هنوز نتوانسته اند  كمكهای لازم و اضطراری را به منطقه برسانند كه نتيجه آن كشته و ناپديد شدن هزاران نفر از مردم ايالات لوئيزيانا و ميسی سيپی و مناطق ساحلی ‌خليج مكزيك و بخصوص شهر نيو اورلئان است.

مقامات مسئول آمريكا بخوبی مطلع بودند كه شهر نيو اورلئان در حدود چهار متر از سطح اقيانوس پائين تر قرار دارد در واقع اين شهر در دره ای بنا شده كه سه طرف آنرا مناطق كوهستانی ‌و تنها از يك طرف بسمت دريا گشوده ميشود مسئولان هواشناسی از مدتها پيش به تمامی ‌مقامات محلی‌ و حتی ‌دولت آمريكا اطلاع داده بودند كه اين توفان با سرعت بيش از صد كيلومتر در ساعت تمامی ‌سواحل اين منطقه را در خواهد نورديد كه حتی ‌بوش كوچك نيز طی ‌پيامی از مردم البته از ثروتمندان خواسته بود هرچه سريعتر شهر را خالی ‌كرده و خود را به مناطق امن برسانند بدون آنكه كوچكترين تداركی برای اكثريت قريب به اتفاق مردم فقير استانهای ‌ساحلی و بخصوص شهر نيو اورلئان ديده باشند.

تمامی ‌ثروتمندان و حتی ‌پليس كه در واقع تنها مسئول حافظت  اين قشرمرفه را  بعهده دارد بسرعت با تمام وسايل ممكنه شهر و منطقه را ترك كرده و مردم بيدفاع را در برابر قهر طبيعت تنها و بدون هيچ مصونيتی  رها ساختند و فراررا بر قرار ترجيح دادند همان سياستی كه اين قشر در همه مواردبهمراه عمله و اكره اش  پيش ميگيرد.

جالب اين است كه تمامی ‌وسايل ارتباطی‌از جمله فرودگاه در اختيار اين اقشار قرار ميگيرد كه هرآنچه را  كه ميتوانند با خود منتقل كنند و مردم عادی می مانند و توفان سهم گين كارينا كه بناست هستی و نيستی آنها را بر باد دهد چنين نيز ميشود و توفان با قدرت تخريبی وحشتناك كه بهمراه بارانهای ‌سيل آساست منطقه را زير رو ميكند و تمام شهر را زير آب ميبرد و بيش از سيصد هزار خانه را ويران ميكند كه بخش عمده آنها متعلق بمردم فقير شهر و اطراف بوده است اين توفان  حتی‌ به سقف بزرگترين سالن سرپوشيده شهر نيز آسيب ميرساند كه بيش از بيست هزار نفر به آن پناه برده بودند.

نيو اورلئان شهری ‌كه در حدود 450 هزار نفر جمعيت دارد بيش از چهار متر زير آب ميرود و به مرداب بزرگی تبديل ميشود و بخوبی ميشودحدث زد كه چه اتفاقی برای هزاران نفر مردم بيدفاع شهر كه تنها بخاطر نداشتن امكانات مالی و بی‌كفايتی ‌دولت نتوانستند ‌جان خود را از مهلكه نجات دهند افتاده است.

ايالت لوئيزيانا و مجموعه حاشيه خليج مكزيك صرفا بخاطر اينكه مقامات و مسئولان آمريكا ارزشی برای‌ جان و مال اكثريت قريب به اتفاق مردم قائل نيست به قربانگاه و مرداب جنازه ها تبديل شده است.

امروز پنج روز از حادثه توفان كاترينا می گذرد مردمی كه جان سالم بدر برده اند تا به امروز از داشتن آب آشاميدنی و غذای لازم برای زنده ماندن محرومند آنهم در كشوری‌ كه ثروتمند ترين كشور دنيا است و در آمد ناخالص ساليانه آن به بيش 9000 ميليارد دلار در سال ميرسد كشوری ‌كه بودجه نظامی آن در حدود 500 ميليارد دلار است و قادر است دوجنگ را هم زمان در جهان آغاز كند و برای‌آن ماهيانه بيش از 10 ميليارد دلار هزينه كند.

با وجوداين آمريكا قادر نيست حتی ‌با وجود پشتيبانی ‌بين المللی ابتدايی ترين سازماندهی را در مورد اين حادثه بزرگ به پيش ببرد آنوقت تصور كنيد كه ميخواهد سيستم ناموفق خود رابا زور بخورد جهانيان بدهد.

دو روز بعداز واقعه توفان كاترينا مردم زنده مانده از توفان برای بدست آوردن آب و غذا دست به آب و آتش ميزدند ثروتمندان و صاحبان سوپر ماركتها و انبارهای غذايی  پيش از خروج از شهر تمامی آنها را قفل و موم كرده بودند كه حتی‌ با تانك هم نميشد آنها را باز كرد در اين شرايط بدرخواست شهردار شهر دولت آمريكا برای حفاظت از خانه های ‌بر جا مانده و اموال ثرتمندان از سربازان 1400 گارد ملی ‌خود را كه در عين حال تير اندازان بسيار ماهری هستند به اين شهر می فرستد تا اين مكانها را حفاظت كرده و اگر دست از پا خطا شد و سايه مردم آنطرفها پيدا شد آنها را به گلوله ببندد.

 تا به امروز به بهانه چپاول و دزدی بيش از هشتاد نفر را در اين شهراز زمين و هوا  به گلوله بسته و آنها را كشته اند در حالی ‌كه حتی ‌يك نمونه وجود ندارد كه نشان دهد آنها مسلح بود ه اند در عين حال كه هنوز هزاران نفر در زير آوارها و خانه ها مجروح و ناتوان و مريض بر جای مانده اند در عرف بين المللی  ‌مرسوم است كه پس از اتفاقات طيبعی بايد بسرعت وبا تمام امكانات در منطقه حاضر بود تا خسارات جانی ‌را بحد اقل كاهش داد ولی در نيو اورلئان چنين نشد و هنوز سردمداران و مسئولان رژيم اين پا و آن پا ميكنند كه نشان از بی ‌برنامه گی  و بی ‌مسئوليتی آنها دار د.

روزنامه های آمريكايی در مقالات ديروز خود از بی كفايتی مسئولان كشور و عدم برنامه ريزی آنها در شرايط اضطراری ‌خبر داده اند رژيمی‌ كه در شرايط جنگی قادر است طرف مدت كوتاهی ‌بيش از سيصد هزار نفر را جابجا كند و هزاران وسيله كشتار جمعی را از طريق هواپيما و هليكوپتر و كشتی به منطق مورد نظر منتقل كند برای‌اين فاجعه طبيعی‌ كه خسارتی ‌معادل 100 ميليارد دلار به بار آورده است و هنوز جان هزاران نفر درمناطق توفان زده درخطر است وسيله ترانسپورت در اختيار ندارد و جالب است كه مسئولان امنيتی كشور مدعی هستند اين توفان امنيت آمريكا را بخطر انداخته است كه لپ كلام آن است بگزار در شهر نئو اورلئان مردم بميرند حال كه ما كنترل اين شهر را از دست داده ايم ديگر شهرها را در نطفه خفه كنيم.

با نگاهی كوتاه به اخبار و گزارشات روزمره از مناطق توفان زده كه در مواردی‌هم بطور زنده پخش ميشود هنوز مردم عاصی  ووحشت زده از تمامی‌ مردم دنيا درخواست كمك ميكنند و اين نشان ميدهد كه وضعيت وحشتناكی‌ دارند ووحشت بيسابقه ای‌همه آنها را فرا گرفته است و آنها در اين واقعه تنها ماند ه اند و كسی نيست كه بداد آنها برسد در حاليكه در قضيه سونامی‌ مليونها نفر مردم و كشورهای ‌منطقه بلافاصله خود را به مناطق آسيب ديده رساندند و تنها دوساعت بعد مراحل نجات و اسكان و مداوای‌آسيب ديدگان را شروع كردندو يا در زلزله شهر بم هزاران نفر مردم محلی‌ بلافاصله خود را به محل رساندند و كار كمك رسانی را آغاز كردند و حتی ‌بيش از سيصد ميليارد تومان در سراسر ايران برای ‌باز سازی ‌بم كمك جمع آوری ‌كردند.

براستی چرا در جامعه آمريكا اين نوع همبستگی وجود ندارد؟

در آمريكا بسياری از مفسران فاجعه طبيعی‌ توفان كاترينا را با واقعه ترور11 سپتامبر سال 1991 مقايسه كرده و معتقدند كه ضربه اقتصادی و سياسی  وارده به آمريكا در اثر توفان بمراتب بيشتر از واقعه يازده سپتامبر است  و بهمين دليل آنها در ابتدا از زمين و هوا و دريا بجای رسيدگی به وضعيت اسفبار آسيب ديدگان بمحاصره منطقه پرداخته و با سركوب شديد مردم كه برای آب و غذا به آب و آتش ميزنند می پردازند.

اين اقدام نيروهای ‌نظامی‌ كه تعداد آنها به 14000 نفر ميرسد و شامل 1400 گارد ملی است كه در شقاومت آنها هيچكس شك و ترديدی وجود ندارد و همگی ميدانند كه سربازان گارد ملی‌ از انسانيت و مروت بی بهره اند و برای آنها تنها چيزی كه مهم است اجرای دستورات سران نظامی و سياسی بدون چون و چرا است.

سوای تعداد ذكر شده قرار است 5400  سربازان كه شامل 4000 از افراد گارد ملی است به منطقه اعزام شوند تا از مردم زهر چشم بگيرند و اين درحالی‌است كه هنوز اقدام اساسی برای ‌بيرون بردن و نجات مردم صورت نگرفته است و از ورود سازمانهای ‌بی طرف به منطقه جلوگيری ميشود.

توفان كاترينا  را مقامات آمريكايی ‌سعی دارند به توفان سونامی ‌در جنوب شرقی آسيا و در منطقه اقيانوس هند مقايسه كنند تا بار مسئوليت خود را كاهش دهند و اينطور وانمود كنند كه آنها در خسارت وارد شده از طرف طبيعت نقشی نداشته اند عجب چگونه است كه در اين حادثه تمامی ‌كسانی كه دستشان بدهانشان ميرسيده و دارای ‌پول و پله بوده اند بسرعت و با امكانات ترانسپورتی‌ خود را از مهلكه نجات داده اند بدون آنكه كوچكترين آسيب جانی ‌را متحمل شده باشند.

جالب است كه رسانه های ‌وابسته به سيستم داد و هوار راه انداخته اند كه در شهر نيواورلئان پس ار توفان باندهای‌ مافيا به چپاول اموال و تجاوز به ناموس و تخريب پرداخته اند و حتی‌ادعا كرده اند كه آنها مسلحانه به نيروهای دولتی ‌حمله ميكنند تا بدين وسيله با محاصره منطقه از درز كردن فاجعه اتفاق افتاده به بيرون جلوگيری ‌كنند همان كاری ‌كه در عراق وافغانستان ميكنند همان كاری ‌را كه در زندانهای ‌خود همانند زندان گوانتانامو وزندان ابوقريب ميكنند .

آنها حتی ‌بيشرمی را تا آنجا رسانده اند كه بی كفايتی خود را برای‌ بيرون بردن مجروهان آسيب ديده ناشی از توفان را حمله مردان مسلح به اين بيماران قيد ميكنند در حاليكه ده ها جسد همچنان در مكانهای ‌مختلف شهر نيو اورلئان محيط شهر را آلوده كرده و خطر آلودگی  وسيع را در پی دارد .

واقعه شهر نيو اورلئان نشان ميدهد كه مردم آمريكا نميتوانند به اين سيستم اعتماد كنند چرا كه دولت با وجود اطلاع دقيق از وقوع حادثه هيچ اقدامی برای نجات آنها انجام نداد در جامعه ای ‌كه تنها 2% مردم بيش از 90% سرمايه كشور را از آن خود كرده اند و تمامی ‌شريان حياتی مملكت را در كنترل دارند و جامعه ای ‌كه بيش از يك چهارم آن در زير خطر فقر زندگی ميكنند انسانها هيچ جايی ندارند.

در نيو اورلئان  اين افراد فقير و با در آمد كم بودند كه قربانی خشم طبيعت شدند و هنوز هم از مردم جهان ميخواهند كه بكمك آنها بشتابند چون از كارآيی ‌سيستم خود باندازه كافی اطلاع دارند كه سيتم و دولت فقط بفكر ثروتمندان است و نه اكثريت مردم .

عدم كارآيی سيستم در داخل آمريكا برای ‌دفاع از منافع اكثريت مردم نشان ميدهد كه اكثريت جامعه از هر فرصت بدست آمده استفاده كرده و بی‌عدالتی ‌اجتماعی ‌و سياسی را به اطلاع جهانيان ميرساند و بسرعت مشروعيت نظام خود را زير سئوال ميبرد آنها قوانين كشور را كه صرفا تامين كننده منافع مطلق يك اقليت كشور است بمحض باز شدن كوچكترين روزنه زير پا ميگزارند و اين نشان ميدهد كه آنها هيچ پيوندی بين خود و اين نظامی ‌بربر نمی بينند.

در سال 1986 پس از قطع برق در منطقه ‍ از نيويورك بسرعت طبقه همكف فروشگاه های ‌بزرگ از طرف مردم كم در آمد و فقير شهر جارو شد ودر نيو اولئان مردم معتقدند كه اين توفان طبيعت نبود كه آنها را قربانی كرد  بلكه اين اسلحه حكومت بود كه بصورت توفان سهم گين بر سروروی مردم شهر و منطقه باريد.

حكومتی كه پس از برسر كار آمدن بوش كوچك بودجه های‌ بسياری از وزارت خانه ها را ببهانه جنگ در عراق و افغانستان كاهش داد و مسئوليت خود را در قبال حوادث مرگ باری همانند توفان كاترينا زير پا گذاشت پس از 11 سپتامبر اين سنای آمريكا بود كه پيشنهاد محافظه كاران نو را برای كاهش بودجه حوادث طبيعی را كاهش داد (Anti–Flood Allocation to Louisiana ) تا بوش بتواند از اين بودجه برای تجاوز به كشورهای ‌ديگر استفاده كند همين قانون بود كه دولت با وجود آكاهی كامل از بروز حادثه اقدامی ‌برای بيرون بردن اكثريت مردم شهر انجام نداد تا دچار اين توفان نشود.

محافظه كاران نو در آمريكا با كاهش بودجه حوادث طبيعی عملا از پيش تدارك جنايتی به بزرگی جنايت در كشتار و ويرانی ‌شهر نيو اورلئان را ديدند و با بيشرمی مردم شهر را مقصر ميدانند كه چرا شهر را ترك نكرده اند بدون آنكه از خود سئوال كنند با چه امكاناتی و با كدام بودجه؟

 و تازه آنها را بخاطر ماندن در شهر از هوا و دريا و زمين به گلوله ميبندند آيا بنظر شما يك چنين حكومتی ‌با آن بافت اقتصادی و سياسی و بودجه نظامی كه هر آمريكايی سرانه 1400 دلار فقط برای بودجه نظامی‌ پرداخت ميكند يك حكومت مشروع و قانونی‌است ؟ و آيا ميشود يك چنين سيستمی‌ و دولتی‌ را دمكرات و طرفدار آزادی و مدافع حقوق بشر قلمداد كرد ؟ سيستم و حكومتی ‌كه برای جان و مال ‌مردم خود ارزش قائل نيست ميتواند منادی‌ آزادی و طرفدار حقوق ديگر كشورها باشد؟

 

(05.09.2005)

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.