شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -  ۸ دسامبر ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

حقوق بشرو آمريكا

م. راد

در تاريخ بيست وهشت فوريه وزارت داخله آمريكا (US Department of State ) بر روال سالهای گذشته گزارش حقوق بشرسال 2004 را انتشار بيرونی داد كه در آن 196 كشور جهان تقريبا تمامی كشورهای جهان متهم به نقص حقوق بشر شدند بدون آنكه حتی كوچكترين اشاره ای ‌به زير پا گذاشتن اين حقوق در خود آمريكا كرده باشد امسال بر خلاف سالهای گذشته تبادل نظر و مشورت در مورد اين گزارشها بين كشورهای مختلف در جريان است تا مسئله نقص حقوق بشر در داخل آمريكا به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ارجاع شود و اين كشور بخاطر عدم رعايت ابتدايی ترين حقوق انسانها در داخل آمريكا محكوم شود. در سال 2002 در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كشورهای جهان آمريكا را تنبيه كرده بودند و از انتخاب اين كشوردر شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگيری كرده تا درسی برای اين كشور باشد و در امور داخلی كشورهای ديگر دخالت نكند. طرح مسئله حقوق بشر توسط آمريكا : پس از انتخاب جيمی كارتر كه با تز نقض حقوق بشر توسط كشورهای بلوك شرق خود را به جهانيان عرضه كرده بود وزارت داخله و وزارت خارجه اين كشور موظف شدند ساليانه گزارشهای نمايندگی‌ كنسولی و سفارتخانه های آمريكا در كشورهای‌ مختلف را در رابطه با كشورهايی كه با آمريكا تضاد منافع دارند در واقع بر عليه اين كشور هستند تهيه كرده و در كميسون های مختلف مورد بررسی و ارزيابی قرار داده و آنها را با نظرات طرفداران خود در كشورهای مختلف هم آهنگ كرده و جمع بندی آنرا در اختيار كميسيون دومجلس آمريكا قرار دهند تا با نظر موافق آنها انتشار بيرونی پيدا كند در همين رابطه اولين گزارش حقوق بشر در كشورهای ‌مختلف در سال 1997 انتشار پيدا كرد و در آن 82 كشور جهان به نقض حقوق بشر متهم شدند كه اكثريت قريب باتفاق آنها در بلوك غرب قرار نداشتند و يا با آن سخت مخالف بودند. از آن تاريخ تا كنون هرساله اين گزارشها تهيه ميشود و انتشار پيدا ميكند در تهيه و تنظيم اين گزارشها سازمان جهانی ‌كليساها و راست ترين جناحهای محافظه كار و مخالفان جنبش های ملی ‌و دمكراتيك وچپ و سازمانهای طرفدار حقوق بشر غربی وزارت دفاع و سازمان امنيت آمريكا (CIA) ‌كه ارزشهای سيستم آمريكا را ملاك و راهنمای ايدئو لوژی و سياست خود قرار داده اند شركت تعيين كنند ه ای دارند. همزمان با انتشار گزارش حقوق بشربرای سال 2004 خانم پائولا دوبريانسكی (Paula Dobriansky ) مسئول بين المللی وزارت كشور اعلام كرد كه تمامی كشورهای ديكتاتوری و حكومتهای ‌فاسد بشدت زير نظارت آمريكا قرار دارند و تنبيه خواهند شد خانم دوبريانسكی دقيقا اعلام كرد كه هر سيستمی كه دنباله رو سيستم آمريكا نباشد بر عليه حقوق بشر طبقه بندی شده و ميشود از جمله كشورهايی را كه وی به آنها اشاره كرد كشورهای‌ كوبا و كره شمالی و چين و روسيه سفيد ، ليبی ، ايران ، سوريه ، زيمبابوه ، موزامبيك ، ونزوئلا ، روسيه و . . . . بودند اين مسئول حقوق بشر آمريكا در مصاحبه خود كه احتمالا آخرين آن خواهد بود بيان كرد كه برای ‌حفظ منافع آمريكا و هم پيمانان آن گسترش آزادی نوع آمريكايی در جهان امری لازم و ضروريست. قبل از انتشار اين گزارش جناحهای ‌مختلف در حاكميت اختلاف نظر زيادی در اين مورد ابراز كرده بودند و بخشهايی از آنها انتشار اين گزارش را با منافع آمريكا در جهان در تضاد ديده و معتقد بودند كه انطباق منافع جهان با منافع آمريكا امكان پذير نيست و ‌تا آنجا پيش رفتند كه نمونه سياستهای اتحاد شوروی را برای پيشبرد اهداف اين كشور در سالهای‌1970 تا 1990و شكست آنرا در كميسون ها مطرح كردند ولی‌اكثريت كميسون بررسی حقوق بشر در كشورهای‌ مختلف نمونه های ‌گرجستان و اوكراين و حتی‌انتخابات عراق را بعنوان موفقيت ارزيابی كرده و درپی آن معتقد بودند كه تا دولت جورج بوش سر كار است بايد ‌اگر موفق هم نشويم فشار خود را به كشورهای مختلف افزايش دهيم چون با منافع ما در جهان همخوانی دارد. نقض حقوق بشرتوسط آمريكا : - شكنجه و آزار ده ها هزار زندانيان سياسی در عراق كه اكثريت قريب باتفاق آنها مردم عادی ‌بوده و شامل زنان و كودكان هم ميشده است ( نگاه كنيد به مقاله چهره عريان مجسمه آزادی از نويسنده مقاله ) و در جهان شوك غير قابل تصوری‌ ايجاد كرد در همين دوره آمريكا متهم به كشتن بيش از يك مليون ونيم مردم عراق شده كه از طريق محاصره اقتصادی اين كشور طی دوازده سال بمردم عراق تحميل كرده است . - عدم رعايت حقوق بشردر داخل آمريكا در زمينه های زندگی عادی‌، آزادی و امنيت مردم ، حقوق سياسی و صلح ،روابط اقتصادی ، حقوق اجتماعی و فرهنگی ، تبعيض نژادی ، حقوق زن و كودكان و تجاوز به حقوق خارجيان مقيم اين كشور - در مورد زندگی اجتماعی‌ در داخل كشور مردم آمريكا از امنيت بر خوردار نبوده و جنايت و تجاوز به افراد امر كاملا عادی در اين كشور در آمده است بر طبق گزارش دادگاه های اين كشور تنها در سال 2003 بيش از 24 مليون پرونده جنايی در اين كشور مورد بر رسی قرار گرفته است كه بيش از يك مليون وسيصد وهشتاد هزار نفر(1380.000) متهم به آدم كشی و دزدی شده اند . - سوء استفاده پليس از قوانين كشور كاملا در رابطه با نقض حقوق بشررايج بوده تا جايی كه در مراكز ورود به كشوراز جمله فرودگاه ها و مرزها و بنادر بشدت حقوق خارجيان زير پا گذاشته ميشود و به پليس اجازه تام داده شده است تا بر خلاف قوانين موجود در كشور هر اقدامی را صلاح ميدانند انجام دهند از جمله كتك زدن خارجيان و توهين بآنها و در صورت كوچكترين اعتراض پس فرستادن آنها بكشورهای خود با وجود داشتن ويزای ورود وويزای تجاری‌ بكشور پليس با دستی باز از اين آزادی سوء استفاده كرده تا جايی كه وزير دفاع سابق هندوستان را دوبار در هنگام ورود بكشور آنچنان مورد تحقير و اهانت قرار داده بود كه وی ‌بلافاصله تصميم گرفت ديگر هرگز پايش را به آمريكا نگزارد جالب است كه وی يكی از طرفداران سرسخت آمريكا در منطقه بوده است همچنيين در سال گذشته يك بازرگان زن چينی در مرز كانادا و آمريكا بشدت توسط پليس مضروب ميشود و حتی ‌فلج ميشود پليس از زن تاجر در خواست رشوه كرده بود اين دو اقدام بعلت موقعيت دوشخص فوق در سطح جهانی مطرح شده است وگرنه اين بر خوردها كاملا در آمريكا رايج ست. - حقوق بشر ادعايی آمريكا تنها حقوق بشر ثروتمندان است كه تنها كمتر از دودرصد مردم كشور را تشكيل ميدهند آمريكا در بين بسياری از منتقدين اين كشور در جهان نمونه دمكراسی آمريكايی دو درصدی لقب گرفته است يكی از نمونه های آن انتخابات نمايندگان مجلسين آمريكاست كه تنها معيار پول و ثروت تعيين كننده است نمايندگان گنگره آمريكا در سال گذشته در حدود چهار هزار مليون دلار( 4 ميليارد دلار) هزينه انتخابات كرده اند كه هزينه آن سی در صد بيشتر از انتخابات سال دوهزار بوده است. - انتخابات رياست جمهوری‌آمريكا در سال گذشته (www.opensecrets.org ) گرانترين از نوع خود درتاريخ آمريكا بوده است دو كانديتاتور بيش از 1.8 ميليارد دلار هزينه انتخابات رياست جمهوری ‌خود كرده ند اين سهم در سال 2000 در حدود يك ميليارد دلار شده بود . - فقر و فلاكت ، بی خانمانی و گرسنگی در آمريكا با توجه باينكه آمريكا ثروتمند ترين كشور دنيا است جزيی از جامعه آمريكاست . آمريكا پيمان حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی‌ برای كارگران و زحمتكشان جهانی را رد ميكند كه در آن اين حقوق بعنوان حقوق بشرمورد تاييد كنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد تاييدو تصويب قرار گرفته است فقير شدن مردم آمريكا هرسال افزايش پيدا كرده و بر تعداد آنها ساليانه يك مليون وسيصد هزار نفر افزوده ميشود ( 1300.000 ) اين رقم طی سه سال گذشته سير صعودی را طی كرده است بر طبق گزارش سازمان خدمات اجتماعی آمريكا اين رقم به سی و پنج مليون و نهصد هزار نفر(35.9 نفر) رسيده است ولی ‌گزارش حزب دمكرات آمريكا اين رقم را با توجه به مهاجران غير قانونی آمريكای لاتين در اين كشور بيش از 45 مليون نفرتخمين زده است . - فقر و تنگ دستی و بيكاری و شرايط زندگی در آمريكا نسبت مستقيم به رنگ پوست آنها دارد بدين ترتيب كه قابل مقايسه با زندگی سفيد پوستان آمريكا نيست روزنامه گاردين انگلستان در تاريخ 9 اكتبر 2004 مينويسد كه متوسط در آمد سفيد پوستان در آمريكا 88000 دلار در سال بوده كه در مقايسه باهسپانيك ها كه از آمريكای لاتين آمده اند يازده برابر بيشتر و در مقايسه با سياه پوستان ‌پانزده برابر بيشتر است. - برابری حقوقی گروهای مختلف در آمريكا در رابطه با رنگ پوست آنهاكاملا متفاوت بوده تا جايی كه برای جرايم مشابه آمريكای لاتينی ها و سياه پوستان جريمه بيشتری بايد پرداخت بكنند ومدت زندان بيشتری را متحمل شوند بر طبق گزارش در نوامبر 2004 اداره دادگاه های آمريكا (The US Department Of Justice ) بيش از 70 % مجرمين متعلق بدو گروه غير سفيد پوست بوده اند در آمريكا در حدود دومليون زندانی وجود دارد . - حقوق زنان و كودكان در آمريكا از همه فاجعه آميز تر است تجاوز جنسی و جسمی به زنان و كودكان در اين كشور بخش بزرگی از جامعه را دربر ميگيرد سازمان پليس آمريكا (FBI ) آمار سال 2003 را انتشار داده كه در آن قيد شده است در حدود 94000 هزار نفر زن مورد تجاوز جنسی در سال 2003 در آمريكا قرار گرفته ا ند در عين حال كه زنان در اين كشور در برابر كار مساوی تنها 80% حقوق مردان را دريافت ميكنند . - طبق گزارش واشنگتن پست كه در 12 اكتبر2004 منتشر شد بيست مليون كودك در خانواده فقير زندگی كرده اين خانواده ها قادر نيستند حداقل مواد غذايی را برای فرزندان خود تامين كنند در عين حال ساليانه در آمريكا بيش از 400000 (چهارصد ) هزار كودك مورد تجاوز جنسی قرار ميگيرند و به صف كودكان برای فحشا در ميآيند كه اكثريت آنها در كار صنعت سكس مورد سوء استفاده قرار ميگيرند آنهايی كه با جامعه آمريكا سرو كار داشته اند بخوبی ميدانند كه در سراسر آمريكا بنگاه های مختلفی برای عرضه سكس كودكان وجود داردآمريكا تنها كشوری است كه كنوانسيون حقوق كودكان و زنان را امضاء نكرده است. - تجاوز به كشورهای ديگر تحت نام آزادی‌ و دمكراسی از نوع آمريكايی كه ديگر حتی سرو صدای عقب افتاده ترين اقشار جوامع بشری را در آورده است موارد ديگر نقض حقوق بشر در آمريكاست اين كشور بدون مجوز مراجع بين المللی به افغانستان و عراق لشكر كشی كرده و ده ها هزار نفر مردم اين دوكشور را نه تنها قتل وعام كرده است بلكه ده هاهزار نفر از مردم اين دوكشور را با شيوه های غير انسانی شكنجه و زندانی كرده است ( نگاه كنيد به مقاله نويسنده در مورد گوانتانامو مخوف ترين زندان تاريخ بشريت ) كه هنوز باين كار ادامه ميدهد اخيرا نكات تاريك اين شكنجه ها توسط خبر گزاريهای جهانی‌ بتدريج به بيرون درز ميكند روزنامه نيوز ويك وواشنگتن پست مقالاتی در اين موارد انتشار داده اند. - گزارش صليب سرخ جهانی در مورد موارد شكنجه غير انسانی در زندان ابو قريب عراق نشان ميدهد كه اين شكنجه ها تنها در يك مورد و دو مورد نبوده بلكه سالهاست كه آمريكا بطور سيستماتيك باين جنايت ادامه ميدهددر همين گزارش آمده است كه نه تنها زير بنای اقتصادی عراق بنابودی كشانده شده است بلكه بزرگترين خسارت به مردم عادی‌اين كشور وارد شده و اشاره ميكند كه علاوه بر كشتار بيش از يك مليون عراقی در سالهای 1991 تا 1993 در اثرجنگ و محاصره اقتصادی در جنگ دوم نيز بر اثر جنگ و بمباران بيش از 110000 هزار مردم معمولی‌عراق كه اكثريت آنها زنان و كودكان بودندقربانی ‌تجاوزنظامی و قتل وعام آمريكاييها شده اند. - گزارشات تحقيقی سه دانشگاه هاپكينگز (Hopkings University) ، كلمبيا(Columbia University ) و دانشگاه بغداد (Al – Mustansiriya University ) نشان ميدهد كه بالاترين تلفات جانی‌ بمردم عراق در اثر بمباران هوايی ‌نيروهای آمريكايی و هم پيمانان آن وارد آمده است . همه موارد فوق كه به آنها اشاره شد تنها گوشه ای از نقض حقوق بشر توسط آمريكا را نشان ميدهد آمريكاييها در داخل كشور خود با چالشهای بزرگی در اين رابطه مواجه هستند طرح مسئله حقوق بشر آمريكا در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با توجه به اينكه تقريبا تمامی كشورهای دنيا باين امر كاملا واقف هستند شايد نتواند خود آمريكا را چندان تكان بدهد ولی تاثير بسيار مطلوبی در افكار عمومی‌ جهانی ‌باقی خواهد گذاشت تا همه دريابند كه كشوری كه خود با كوله باری از مشكلات حقوقی بخصوص حقوق بشرسر درگريبان است نه تنها بايدماست خود رابخورد بلكه نمی تواندو نبايد با اين جامعه با آن بافت وحقوق بشر نداشته الگويی برای كشورهای ديگر باشد. بر خلاف انتظارمقامات آمريكايی گزارش حقوق بشر 2004 آمريكا چندان انعكاسی در جهان پيدا نكرد و كشورهای ‌مختلف‌ وقعی بآن نگذاشته و همه كشورها اينبار اين گزارش را دخالت در امور داخلی خود تلقی كرده و طبعا عكس العمل سردی دراين رابطه از خود نشان دادند وقصد دارند تا درس تازه ای به آمريكا در زمينه حقوق بشر بدهند توهين و دخالت در امورداخلی بيش از صدو نودو شش كشور جهان چيزی نيست كه دولتها و كشورها از آن چشم پوشی كنند بهمين دليل رايزنی های ‌زيادی در جريان است تا حقوق بشر آمريكا در جلسه حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود تا چهره آمريكا را بيشتر نمايان كندبايد منتظر ماند و ديد در اين رابطه چه اقداماتی صورت خواهد گرفت. اگر اين طرح بمرحله اجرا در آيد كار سازمانهای زير را كه كوشش ميكنند همچنان چهره و عمل كردآمريكا را در جهان خوب جلوه دهند دشوار خواهد كرد و بازوان آمريكا در سراسر جهان بشدت آسيب خواهند ديد سازمانهايی همانند سازمان نظارت بر حقوق بشر در آمريكاHuman Rights Watch ) ) كه يكی از بازوهای جورج سورس (George Soros ( همكار نزديك سازمان امنيت آمريكا ورهبری آن در دست آقای Ken Rot (كن روت ) فرد مذهبی ثروتمند و قدرتمندو بشدت ضد نيروهای چپ و يكی از سهامداران عمده روزنامه وال استريت جورنال ( ناشر افكار نيروهای محافظه كار راست افراطی جهانی‌ ) و همكار نزديك راديو آزاد اروپا قرار دارد و سازمان حقوق بشر در صدر (Human Right First) كه بر طبق گزارشات مختلف در متعلق به جناحی از حزب دمكرات آمريكا است اين سازمان زندانهای مخفی نيروهای نظامی آمريكا در افغانستان و عراق را باطلاع خبر گزاريها رساند فعاليت اين تشكيلات همزمان بود با انتخابت آمريكا در سراسر كشورو از طرفی با توجه باينكه جيمی كارتر از حزب دمكراتها را بنيان گزار حقوق بشر ميداند نميخواهد كه حزب جمهموری‌ خواه حقوق بشر كارتر را از آن خود كند. سازمان عفو بين الملل (Amnesty International Organisation) اين سازمان هيچ نقطه منفی در حقوق بشر كشورهای عضو ناتو از جمله تركيه نمی بيند و از پشتيبانی مالی ‌و تبليغاتی تمامی كشورهای غربی بر خوردار است و بشدت بر ضد نيروهای چپ عمل كرده و اگر اطلاعيه های آن را با اطلاعيه های كشورهای غربی مقايسه شود بخوبی ميشود دريافت كه مواضع ايدئولوژی و سياسی كشورهای غربی را نمايندگی ميكند اين تشكيلات اصول جديد مصوبه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با حق تحصيلات ، حق كار ، حق داشتن سرپناه ، حقوق بيمه های درمانی و اجتماعی رابرای همه احاد ملت در همه كشورها برسميت ميشناسد قبول ندارد علت آنهم آن است كه تمامی كشورهای غربی بخصوص آمريكا دراجرای تمامی ‌اين حق و حقوق ضعف های فراوانی دارند. سازمان عفو بن الملل بهمين دليل وجهه خود را بتدريج از دست داده است بخصوص كه با توجه به مخالفت مردم جهان با جنگ و اشغال عراق اين سازمان مخالفتی با آن نكرده است منتقدين اين سازمانها بر اين باورند كه آمريكا مجبور شده است مستقيما وارد كارزار شوددر نتيجه كار سازمانهای ‌طرفدار خود را يكسره كرده است بنظر ميرسد تمام پايه های متجاوز يكی يكی فرو ميريزد براستی كه تاريخ مبارزات مردم جهان چه شگفتی هايی می آفريند و چه فراز و نشيب هايی را پشت سر می گزارد آمريكا تنها در عرض كمتر از چهار سال كم كم به لانه خود ميخزد اين همان درس تاريخ است كه متجاوزان را راه گريزی از آن نيست نيروهای عقب افتاده و مخالف با تكامل تاريخ هميشه ير خلاف جريان شنا ميكنند و سرنوشتی بجز شكست و ناكامی ندارند. m.rad@gmx.net (07.03.2005 )

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.