شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -  ۸ دسامبر ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

شكست انتخابات عراق

م. راد

خبر گزاری ها وراديو تلويزيون های غربی با سری افكنده مراسم بر گزاری انتخابات فرمايشی عراق را رله كردند بدون آنكه حتی ‌يك حوزه انتخاباتی را با تصوير نشان دهند و اين در شرايطی بود كه امروز مثل هرروز ديگر نيروهای مقاومت بحملات خود به نيروهای متجاوز ادامه دادند و يك هواپيمای نظامی‌انگلستان را در بغداد سرنگون كردند مركز فرماندهی نيروهای آمريكايی در باكوبا(Baquaba) مورد حمله قرار گرفت و خسارات جانی و مالی‌ فراوانی بآن وارد آمدوهمزمان در ساير نقاط عراق بيش سی و هشت نفر از نظاميان بهلاكت رسيده و ده ها نفر زخمی شدند. امروز خبرگزاريهای غربی ‌با ديدن حوزه های ‌خالی ‌رای‌ گيری در عراق مجبور شدند اعلام بكنند كه تعداد كمی در انتخابات شركت كرده اند گزارشات حاكی از آن است كه كمتر از 50% مردم كرد و كمتر از آن نيز شيعيان عراقی سر صندوق های رای‌ گيری رفتند. كوشش كشورهای غربی برای‌ كشاندن عراقيهای مقيم خارج نيز با شكست مواجه شد از يك و نيم مليون عراقی مقيم چهارده كشور كمی كمتر از بيست درصد برای رای دادن ثبت نام كرده اند و معلوم نيست چند در صد آنها عملا در حوزه هاحضور پيدا كردند تلاش كشورهای غربی حامی آمريكا برای كشاندن و جلب كردن عراقيان خارج از كشور ازمدتها پيش در جريان بود و تمامی ‌سازمانهای دولتی‌ و امنيتی اين كشورها از جمله آلمان و ايتاليا و انگلستان واستراليا حتی ‌بتمامی عراقيان نامه كتبی نوشته و از آنها در خواست كرده بودند تادر رای گيری شركت كنند عدم شركت مهاجران خارجی‌عراقی ضربه كاری بر سياستهای اين كشورها زد كه مدام در تلاش بودند چنان وانمود كنند كه تمامی مردم عراق از جمله عراقيهای مقيم اين كشورها با وجود جنايات آمريكا و اشغال كشور حاضرند پای صندوق های رای ‌بروند. عراقيهای مهاجر عملا تاكتيكهای كشورهای‌غربی را برای استفاده قراردادن آنها تحت عنوان همه عراقيهای خارج در انتخابات شركت كرده اند را خنثی كرد و اين امكان را از آنها گرفتند تا اين مسئله را پيراهن عثمان كنند و بسر عراقيهای داخل كشور بكوبند از همه مهمتر شكست تاكتيك كشورهای حامی آمريكا در اين زمينه نگرانی آنها رابشدت افزايش داده است تا جايی كه آنها از اين ببعد بايد به بيش از يك مليون عراقی ‌مقيم كشورهای خود بعنوان طرفداران رژيم سابق نگاه كنند و در صدد بر آيند تا آنها را با هزينه زياد از هر نظر كنترل كنند كه طبعا نتيجه اين تاكتيك غلط را از چشم آمريكا و انگلستان خواهند ديد. عدم شركت نيروهای مستقل در انتخابات دور از انتظار نبود اگر چه آمريكا كوشش كرد وانمود كند كه تنها سنی ها در اين انتخابات شركت نكردند و از پيش با تبليغات فراوان چنان وانمود كردند كه فقط يك سازمان تروريستی در صدد بر هم زدن انتخابات است عدم استقبال مردم از اين شعبده بازی‌ انتخاباتی ريشه در سابقه تاريخی مبارزاتی مردم عراق دارد كه بعداز جنگ جهانی دوم همواره مورد تجاوز كشورهای امپرياليستی ‌و همسايگان وابسته بآنها از جمله ايران و تركيه بوده اند كه نتيجه آن آگاهی بيش از اندازه مردم اين كشور از منافع خود در مقابل متجاوزان است . چرا آمريكا اصرار بر برگزاری اين انتخابات داشت؟ در حدود دوسال است كه آمريكا باتفاق متحدين خود برای تصرف كندوی‌عسل عراق كه بيش از 115 ميليارد بشكه نفت خام را در خود جا داده است اين كشور را باشغال خود در آورده است البته قرار بر اين بوده است طی ‌شش ماه حكومت دلخواه خود چيزی شبيهه كويت و دوبی و عربستان سعودی را در اين كشور جايگزين كند نتيجه آنكه در حدود دوسال در آن درگير است وماهيانه بيش از شش ميليارد دلار در اين جنگ هزينه ميكند هرروز حد اقل سه كشته ميدهد و بيش از ده نفر زخمی بجا ميگزارد و نه تنها از ثبات و آرامش خبری نيست بلكه هرروز بيشتر مستاسل تر شده و نگرانی‌ هم پيمانان خود را مجبور است يدك بكشد و فشار آنها را تحمل بكند. منطقه خليج فارس روزانه 40% نفت خام كشورهای جهان را تامين ميكند و تقريبا نفس بسياری از كشورها از جمله ژاپن و كره جنوبی بآن بند است و بقيه كشورهای‌غربی ‌ديگر نيز نه ميتوانند و نه ميدانند چگونه باید آينده اقتصادی خود را برنامه ريزی كنند چون منطقه تامين كننده انرژی ‌كشورهای صنعتی امنيت و ثبات لازم را ندارد و آمريكا هم در اين دوسال هيچ دست آوردی ‌نداشته و عملا در تمامی برنامه های خود با شكست مواجه شده است. آمريكا با سناريوی انتخابات قلابی در عراق كه ريسك بر گزاری آنرا با وجود هشدارهای پی در پی متحدين خود دال بر عدم تعجيل در بر گزاری آن بجان خريد تا از يك طرف بتواند ادعا كند كه انتخابات را در عراق بر گزار كرده و از طريق دولت دست نشانده خود كه قراربود بلافاصله از طرف كشورهای غربی برسميت شناخته شود با يك تير دونشان بزند از طرفی اعلام كند كه عراق حالا دارای ‌يك حكومت است واين يك دست آورد بزرگ است از طرف ديگر از دخالت كشورهای مخالف در حل مسئله عراق جلوگيری كند. پيش از انتخابات دولت آمريكا هم با تهديد و هم با خواهش از تمامی كشورها خواست تا طی پيامی‌اعلام كنند كه بهتر است مردم عراق در انتخابات شركت كنندو حتی ‌تا آنجا پيش رفت كه اعلام كرد حاضراست پس از اين انتخابات نيروهايش را از كشور خارج كند همين ديروز آقای ‌كوفی‌عنان دبير كل سازمان ملل نيز وادار شد تا پيامی‌ در اين زمينه بفرستد و از مردم عراق بخواهد كه پای صندوقهای رای بروند چون سازمان ملل بدجوری ‌در مخمصه مالی ‌قرار دارد و آمريكا بيش از هزارو هشتصد مليون دلار(1800) باين سازمان بده كار است واز پرداخت آن خودداری ميكند و همچنان اين سازمان را در گروگان خود دارد هزينه سازمان ملل در حدود دوهزار مليون دلار در سال است . چرا مردم عراق پای صندوقهای ‌رای ‌نرفتند؟ آمريكاييها ازموفقيت بر گزاری انتخابات مطمئن نبودند بهمين دليل تمام تمركز خود رابرعليه مبارزان تحت عنوان تروريست گذاشته بودند و نيروهای مقاومت را تنها مشتی‌ گروه های ‌تروريست نه تنها بخورد مردم عراق بلكه از طريق رسانه های خودبخورد مردم دنيا ميدادند تا وحشت مردم را از ناامنی در كشور افزايش داده و آنها را ترغيب به شركت در انتخابات كنند اساسا هدف از بر گزاری انتخابات سروسامان دادن باوضاع امنيتی و كاری‌است اگرچه آمريكاييها با تمام توان با اين تاكتيك جلو رفتند ولی‌ با شكست كامل مواجه شدند . آمريكاييها در تمام مدت دوسال گذشته جز بمباردمان مردم و كشتار آنها و ويرانی ‌زير بنای اقتصادی كشور و بی خانمان كردن مليونها نفر از مردم تحت عنوان مبارزه با تروريسم هيچ دست آوردی نداشتند بيكار كردن اكثريت قريب باتفاق مردم كشور محروم كردن آنها از احتياجات اوليه نظير آب و برق و سرپناه و غذا و زير بنای اقتصادی‌ كشور در واقع نابود و منفجر كردن آنها وويران كردن تمامی بنيادهای ‌خدماتی و اجتماعی‌ و نابود كردن سرمايه جانی و مالی كشور عراق و بيكار كردن تمامی ‌فارق التحصيلان كشورو تلاشی بافت اجتماعی ‌وشهری از جمله آنهاست . عراق پيش از 1990 سمبل پيشرفت و مدرنيسم و سكولار در خاورميانه بود و با وجود داشتن تنها بيست و پنج مليون جمعيت بيش از چهار مليون فارغ التحصيل داشت و در حدود سه ونيم مليون كارگران عرب از كشورهای مصر و اردن و سوريه و فلسطين در آن بكار مشغول بودند و از رفاه نسبی نسبت به ساير كشورهای ‌منطقه بر خوردار بودند كشور عراق يكباره نه تنها با خاك يكسان شده بود بلكه بيش از چهارصد هزار نفر سربار نيز بآن اضافه شده بود كه تمامی شريان حياطی كشور را در كنترل داشتند و كشور را از آن خود ميدانند. طبق گزارشات روزنامه های آمريكايی طی ‌بيست و دوماه گذشته آمريكا تمامی‌ اموال دولتی و خدمات كشور را خصوصی ‌كرده و همه آنها را در اختيار پانزده هزار شركت خارجی ‌كه عمدتا آمريكايی و انگليسی هستند قرار داده است تمامی ‌صاحبان جديد در خارج از كشور زندگی كرده و منتظر هستند تا اوضاع بحالت عادی ‌باز گردد و بكشور بر گردند و سوار گرده مردم عراق شوند طبق ادعای‌ كارشناسان غربی زير بنای اقتصادی عراق بيش از دو هزار مليون دلار آسيب ديده و تنها صنايع نفت كشور در بيست و دوماه گذشته هشتصد مليون دلار خسارت ديده است شرم آور است كه در اين شرايط از مردم خواسته شود بر عليه منافع خود و آنچه كه از دست داده اند رای‌ بدهند در واقع خود را در بست تسليم نيروهای متجاوز بكنند . از آغاز تجاوز بعراق تا بامروز دويست ميليارد دلار هزينه جنگ شده است و دولت بوش هشتاد ميليارد دلار ديگر از مجلسين آمريكا در خواست كرده است كه آنها را هزينه جنگ در عراق و افغانستان كند . اطلاعات منتشر شده نشان ميدهد كه در منطقه كردستان عراق نارضايتی شديدی از هر طرف بروز كرده است خلق كرد از آغاز جنگ تا بامروزتقريبا از داشتن كار محروم بوده است و آلت دست دوگروه مزدور بارزانی و طالبانی شده است كه هنوز انتخاب نشده تمامی ‌پست های مهم اداری ‌را بين اقوام نزديك خود تقسيم كرده اند اين دو گروه عشيره ای بمردم قول داده بودند كه طی شش ماه پس از جنگ هم چيز روبراه شده و كردستان بيك بهشت برين تبديل خواهد شد نه طالبانی و نه بارزانی را كسی در منطقه كردستان نميبيند آنها همچنان درگير زدوبند با آمريكاييها و دولتهای ارتجاعی ايران و تركيه هستند. البته اگر سنبه را پر زور ببينند احتمالا با پولهايی كه تدارك ديده اند همانند بارزانی پدر درتهران و يا در آنكارا جا خوش خواهند كرد. دوباند بارزانی و طالبانی عملا با همكاری ‌با آمريكابحرانی را وارد كردستان عراق كرده اند كه توده های كرد بايد ساليان سال تاوان آنرا بپردازند رهبران كردهای ‌تركيه پيش از جنگ عراق اين هشدار را به مردم كرد داده بودند كه فريب دولتهای ارتجاعی آمريكا و ايران و تركيه را نخورند عجيب نيست كه بخش بزرگی از كردهای عراق در انتخابات شركت نكردند آنها پتانسيل واقعی‌ خلق كرد هستند كه با اشتباهات بيشتر دوگره منتصب آمريكا خود را سازمان خواهند داد خلق كرد عراق در سی سال گذشته هرگز با اين خفت و خواری ‌زندگی نكرده بود و اينقدر تحقير و توهين بخود را نديده بود مردم كردستان زندگی ‌فلاكت باری راميگذرانند و طبعا آنرا از چشم رهبران قلابی‌ و مرتجع خود خواهند ديد. گزارشات حاكی از آن است كه بر خلاف انتظار و تبليغات آمريكا و رژيم ايران شركت شيعيان در انتخابات نه تنها چشم گير نبوده بلكه دقيقا نشان داده است مردم جنوب كشور حاضر نيستند تفكرات مدرن خود را جانشين تفكرات ارتجاعی از نوع شيعيان جمهوری‌اسلامی كنند برای آنها نيز در درجه اول حاكميت كشور و خروج نيروهای خارجی ومتجاوز از كشور در اولويت قرار دارد نه بساط عقب افتاده زنجير زنی و قمه زنی و سنگسار كردن و شلاق زدن با تفكرات هزاروپانصد سال پيش جنوب مصر و وادار كردن اجباری زنان به پوشش بدن خود و زندانی كردن آنها در كنج خانه و تحقير انسانها با تفكرات عهد عتيق اگرچه امروز آمريكاييها اول از همه سران مزدور خود را بپای صندوقهای ‌رای ‌فرستادند و آنها همچنان التماس كنان از مردم ميخواستند كه در پوشش نظاميان جنايتكار كه بيش از صدوبيست هزار نفر از مردم بی سلاح را قتل عام كرده اند و با تانكها و زره پوشهای خود و نشانه رفتن آن بسوی مردم انتخابات آزاد بر گزار ميكنند تا خوراك تبليغاتی ‌برای خبر گزاريهای خود فراهم كرده باشند مضحك تر از همه كوشش راديو تلويزيون های غربی و ايران بود كه با تك افرادی‌ مصاحبه ميكردند و وانمود ميكردند كه آنها در عراق هستند تا بدينوسيله مردم را تشويق برفتن پای‌ صندوقهای رای كنند مسلما آمريكايی ها مليون ها دلار هم مثل هميشه بين مردم و بخصوص بين جوانها پخش كرده بودند تا آنها را تشويق به رای دادن بكنند همچنان كه جمهوری‌اسلامی نيز بطرفداران خود قول داد پس از انتخابات برای‌ زيارتگاه های كربلا و نجف ضريح خواهد فرستاد تا مردم ساده و مذهبی با طناب گردن خود را به آن ببندند و برای سلامتی ‌و خوشبختی خود التماس دعا كنند همان كاری‌ كه در ايران ميكنند و پاداش خود را از اين طريق از رژيم ايران بگيرند . انتخابات 30 ماه ژانويه و عدم شركت مردم در آن نقطه عطفی بود برای مردم عراق كه نشان داد آنها همچنان سرپا ايستاده اند و با قامت بلند از حيثيت و غرور ملی خود و منافع كشورشان دفاع ميكنند عدم شركت اكثريت قريب باتفاق مردم عراق در انتخابات نيروی تازه ای ‌به مبارزان خواهد داد تا با نيروی بيشتری به جنگ متجاوزان بروند . قرار است نتيجه انتخابت تا يك هفته ديگر اعلام شود مهم نيست چه چيزی از صندوق بيرون آورده شود با عدم شركت مردم در آن نتيجه معلوم شده است آمريكاييها جايی در عراق ندارند مزدوران هم اگرچه آبرو نداشتند ولی ‌ديگر هيچ شدند بر روی ديوارهای ‌شهرها نوشته شده بود ما به ديكتاتور فاشسيتی بنام اياد اعلاوی‌اجازه نخواهيم داد كشور مارا تسليم (اعلاوی‌ بخاطر جنايت در فلوجه و قتل و عام و ويرانی شهر وهمكاری ‌با آمريكا به منفور ترين چهره عراق تبديل شده است) اجانب كنداين نه تنها هشداری ‌به آمريكا است بلكه هشداری ‌به رژيم جمهوری‌اسلامی ايران هم هست كه مبارزه ادامه دارد هيچكس نميتواند مردم عراق را برای مبارزه بخاطر دفاع از منافع خلقهای خود باز دارد عراقيها سربلند از اين مبارزه با وجود برتری ‌دشمن از نظر تجهيزات بيرون آمدند و از نظر روانی هم آنقدر نيروگرفتند كه ميتوانند ساليان سال به مقاومت ادامه دهند . م . ر ا د (30.01.2005) m.rad@gmx.net

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.