شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

جورج بوش و چالشهای آمريكا

م. راد

جورج بوش رئيس جمهور آمريكا دوره دوم رياست جمهوری را در شرايطی آغاز كرد كه واشنگتن پست در 19 ژانويه در سرمقاله خود نوشت كه جورج بوش و دولت وی در بسياری از زمينه ها از پشتيبانی مردم آمريكا بر خوردار نيست اين روزنامه طی نظر سنجی با آمار و ارقام اعلام كرد كه جامعه آمريكا هرگز تا اين اندازه بعداز جنگ جهانی دوم پولاريزه نبوده است اين نظرسنجی نشان ميدهد كه جامعه آمريكا در مورد شروع جنگ عراق ، مبارزه با تروريسم ، تحصيلات ، وضعيت اقتصادی ، وضعيت بهداشتی ، كسری بودجه كشورو موازنه پرداختها ، امنيت تامين اجتماعی ، ماليات و مهاجران خارجی كاملا آشفته است و اختلافات شديدی در جامعه وجود دارد تا جائی كه امروزه بيش از 58% مردم با ادامه جنگ در عراق مخالف بوده وخواهان حل بحران عراق در كوتاه ترين زمان ممكن هستند. در بيستم ژانويه كه مراسم تحليف دومين دوره رياست جمهوری جورج بوش بود مقامات آمريكائی حتی در داخل كشور خود و در پايتخت خود نه تنها احساس امنيت نميكردند بلكه وحشت عجيبی سران آمريكا را بخود مشغول كرده بود تا جائی كه واشنگتن پايتخت آمريكا عملا در كنترل كامل نيروهای امنيتی‌ متشكل از نيروی هوايی و دريايی و زمينی و پليس شهری و مخفی در آمده بود. برای كنترل شهرنظاميان تا دندان مسلح برای ‌كشوری ‌كه مدعی آزادی است و رئيس جمهور آن در سخنرانی ‌خود بيست و هفت بار آنرا بشيوه كشيشان كليسايی تكرار كرد بوش علاقه زيادی دارد همانند كشيشان صحبت كند برای ‌بر گزاری اين مراسم در شهرحكومت نظامی برقرار شده بود مضافا باينكه هزينه سنگينی را بمردم تحميل كرد. بوش زمانی كه سخنرانی خود را شروع كرد تظاهر كنندگان با شعارهای‌ بوش قاتل و بوش نماينده اكثريت مردم آمريكانيست اورا همراهی كردند بوش نه تنها در داخل آمريكا بلكه در سراسر جهان بيك چهره منفور تبديل شده است همين چند روز پيش بی بی سی بنگاه سخن پراكنی ‌انگلستان كه اتفاقا يك تشكيلات دولتی ‌است طی نظر سنجی ديگری اعلام كرده بود كه بيش از شصت و پنج در صد مردم دنيا با دوباره انتخاب شدن بوش مخالف بوده و جالب است كه همين خبر گزاری‌اعلام كرد كه مردم دنيا بوش را بزرگترين تروريست دنيا ميدانند وقتی‌ سنخرانی ‌بوش را گوش ميدادم بياد هيتلر و موسيلينی افتادم كه پيش از جنگ جهانی ‌دوم مدعی ‌شده بودند كه آنها در پی ايجاد ‌جامعه سوسياليستی‌ در جهان هستند و بهمين دليل قصد دارند اين تز را بتمام دنيا با جنگ گسترش بدهند جورج بوش هنگام سوگند تعهد كرد كه پيام خدا را حتی اگر بنابودی جهان ختم شود( نگاه كنيد به مقاله آقای‌هانتينگتن در مورد آمريكا سرزمين خدا) در سراسر جهان باجرا در خواهد آورد. چالشهايی كه دولت بوش و آمريكا در چهار سال آينده با آن مواجه خواهند بود - مشكل ادامه جنگ عراق :ادامه جنگ عراق را جورج بوش وسيله ای قرار داده بود تا در انتخابات پيروز شود بوش مدعی ‌شده بود كه جنگ عراق ناتمام مانده است واز مردم آمريكا خواست تا باو اجازه بدهند كار را تمام كند و حتی ‌مدعی ‌شد كه اگر جان كری ‌نامزد دمكراتها انتخاب شود تروريستها نه تنها در عراق پيروز خواهند شد حتی‌ آمريكا را هم بتصرف خود در خواهند آورد و جان كری كه قافل گير شده بود مجبور شد اعلام كند كه اگر او پيروز شود بيشتر نيروی نظامی ‌به عراق خواهد فرستاد و حتی تا آنجا پيش رفت و مدعی ‌شد كه جورج بوش قادر نشده است جنگ را خوب مديريت كند در واقع خيلی بی‌ عرضگی از خود نشان داده است و تيم او تيم ضعيفی بوده و از دانش جنگ بهره ای ‌نبرده است همين اشتباه كری ‌به بوش و طرفداران فاناتيكر و مذهبی وی‌اين امكان را داد تا با دوزو كلك انتخابات را از آن خود كند. - عراق همچنان گلوی‌ دولت بوش را فشار داده و خواهد داد چون بوش هنوز نتوانسته است بعداز دوسال اوضاع عراق را سروسامان دهد و برنامه ای برای خروج از كشور عراق و تاريخ خروج را منتشر نكرده است تمامی‌ كارشناسان امور جنگ نه تنها در آمريكا بلكه در سطح جهان براين نظرند كه ادامه حضور نظاميان آمريكايی در عراق بمعنی ادامه جنگ و كشته شدن آنها در عراق است بخصوص اينكه عراقی ها از كشته دادن نه اينكه هراسی ندارند بلكه هرروز بر تعداد نيروهای ‌مقاومت افزوده ميشود ادامه حضور نيروی نظامی آمريكا نه تنها هزينه جنگ بلكه ناامنی در جهان را افزايش داده و نه تنها فشار آن برروی ‌جامعه آمريكا هرروز بيشتر محسوس ميشود بلكه حكومت های طرفدارآمريكا را در منطقه بيشتر منفرد و منفور تر ميكند و جبهه ای كه آمريكا با رشوه و تهديد برای جنگ ايجاد كرده زودتر خواهد پاشيد - مشكل ادامه مبارزه با تروريستها كه جای ‌خود را به سرنگونی ‌حكومتها داده است بوش در دور اول رئيس جمهوری خود علاوه بر تروريستهای خيالی هفت كشور را نام برده بود كه روسيه و چين را هم شامل ميشد دوسال گذشته نشان داد كه روسيه و چين لقمه كوچكی نيستند حداقل دست اندر كاران امور نظامی و سياسی در آمريكا به بوش و دولت او فهماندند كه اين كار عملی ‌نيست مخصوصا كه آمريكا در جنگ عراق هنوز بعداز دوسال پيروز از آب در نيامده است در اين دوره بعداز استعفای‌ كالين پاور و جانشين شدن خانم رايس مشاور و دوست خانواندگی بوش بجای وی ‌دوباره ناقوس مرگ آمريكا بصدا در آمد و وزير خارجه جديد با استفاده از بلف های نوع گوبلزی برای ‌ترساندن كشورها هشت كشور را بنام كشورهای تروريست در ليست خود دارند كه ايران هم جزو آنهاست كه هركدام از اين كشورها نه تنها توانايی‌ جنگ را دارند بلكه قادرند بسياری از كشورهای همسايه را نيز با خود همراه كنند و همه آنها بدون استثناء با تمام توان خود خواهند جنگيد اين سياست نه تنها تروريست ها را از بين نبرد بلكه بر تعداد حملات تروريستی ‌بشدت افزوده شده و مبارزه با عمليات نوع فوق كشورهای‌غربی را وادار كرده است هزينه سنگينی را برای پيش گيری از اقدامات تروريستی‌ در نظر بگيرند و بر شدت كار ايدئولوژيك خود بر عليه ساير كشورها و مذاهب و فرهنگها بيافزايند كه البته سر درازی خواهد داشت و نتيجه چيزی جز ادامه جنگ و تخريب نخواهد بود كه بنظر ميرسد دولت آمريكا چنين هدفی را دنبال ميكند در خود آمريكا چهل ميليارد دلار برای ‌حفاظت از مرزها درسالدر نظر گرفته شده است و بتمام موسسات خصوصی ‌نيز دستور داده شده است با هزينه خود مسائل امنيتی خود را پيش ببرند عملا آمريكا با اين سياست حد اقل چهار سال آينده در حالت جنگی ‌بسر خواهد برد برای‌ادامه سياست باصطلاح ضد تروريستی ‌دولت بوش سياست حمله پيشگيرانه را در دستور كار خود دارد كشورهای ‌مورد حمله برای مواجه شدن با خطر آمريكا طبعا تاكتيكهای لازم را بكار خواهند گرفت عراق بعلت عدم توانائی نظامی كافی ‌امكان حمله متقابل را نداشت در نتيجه سياست كشيدن نيروی دشمن بداخل وسپس در گير كردن آن در جنگ و وارد آوردن ضربه نظامی و بالابردن هزينه جنگ و از همه مهمتر طولانی كردن جنگ را بعنوان استراتژی خود انتخاب كرد كره شمالی اعلام كرد با شليك اولين گلوله آمريكا باين كشور نه تنها خود آمريكا بلكه همپيمانان آنرا در منطقه زير آتش خواهد گرفت . - مشكل اقدام يكجانبه سياسی آمريكا(unilateral policy ) برای حل مشكلات و تضادهای جهانی كه طی چهار سال گذشته آمريكا را كاملا منفرد كرده و اقدامات اين كشور را در رابطه با مسائل جهانی وجهه ای ‌برای آن باقی نگذاشته است همه حكومتها واحزاب و گروه ها حتی‌ مردم عادی هم واقعا بريش اين كشورو رهبران آن ميخندند و امريكا را بهيچ گرفته اند بهمين دليل خانم رايس گفته است كه قصد دارد وجهه آمريكا را بآن برگرداند كه البته بسيار دير شده است دولت بوش با سياست يك جانبه خود در مسئله خاورميانه تضاد بين اعراب و اسرائيل را بشدت افزايش داده و شدت نفرت مردم اين كشورها را بر عيله خود و اسرائيل را بحد اعلا رسانده است رابطه فرانسه و آلمان با آمريكا هم هنوز بحالت عادی باز نگشته است چون آمريكا حاضر نشده است باشتباه خود در مورد شروع جنگ درعراق صحه بگزارد انتخابات چند هفته پيش مردم فلسطين كه با يك نظم و ترتيب بيسابقه ای كه حاكی از يك تمدن بسيار بلابود در سرزمينهای‌اشغالی بر گزار شد تمامی تبليغات دروغين اسرائيل وآمريكا را كه گويا مردم فلسطين و ساير كشورهای منطقه فرهنگ و تمدن ندارند و قادر نيستند خود را سروسامان بدهند نقش بر آب كرد و يك بار ديگر چهره اين دوكشوررا كه با تفكرات فاشيستی در صدد تختئه ملتهای منطقه بودند به جهانيان نشان داد با مرگ ياسر عرفات اين دوكشور منتطر بودند فلسطينی ها بجان همديگر بيافتند ولی ‌در گذشت رهبر مردم فلسطين آنچنان يكپارچگی ‌بين مردم را افزايش داد و بخصوص پيام همدردی ‌تمامی كشورهای جهان به مردم فلسطين ديگر چهره ای برای‌اين آبرو باختگان بر جای نگذاشت و حتی ‌تونی بلر جانی هم مجبور شد سر مقبره ياسر عرفات برود و سر تعظيم فرود آوردبنابراين يكی از مشكلات بزرگ دولت بوش در گير بودن با مسئله اعراب و اسرائيل خواهد بود. - چالش حل مشكل انرژی : افزايش قيمت نفت ( نگاه كنيد به مقاله نفت و اقتصاد جهان از نويسنده مقاله) تا سطح پنجاه دلار ناشی از ادامه جنگ عراق همچنان در صدر مسائل جهانی قرار دارد در چند ماه گذشته اقتصاد آمريكا بيشتر از هر كشور ديگر با بالارفتن قيمت نفت آسيب ديده است كه دولت بوش مجبور است برای آن راه حلی ‌پيدا كند وگرنه اقتصاد آمريكا تاب و تحمل افزايش قيمت نفت تا اين سطح را برای دوسال آينده نخواهد داشت دولت بوش مجبور شده است ناشی از افزايش قيمت نفت راه حل جايگزينی را در دستور كار خود قرار دهد كه اين مسئله بمعنی در نظر گرفتن هزينه سنگين ديگری خواهد بود كه اقتصاد آمريكا را بيشتر در منگنه قرار خواهد داد آمريكا برای اولين بار به راه حلهای ‌پيش از جنگ جهانی اول يعنی استفاده از ذغال سنگ و گاز روی آورده است و آنرا بطور جدی ‌مورد مطالعه قرار داده است و حتی ‌طی ‌شش ماه گذشته تدارك و برنامه لازم مورد بررسی قرار گرفته است . - چالش محيط زيستی : جامعه جهانی آمريكا را سالهاست كه تحت فشار قرار داده است تا پروتكل كيوتو را امضاء كند در اين پروتكل قيد شده است كه همه كشورها موظف هستند يك در صد از در آمد ناخالص خود را به بهبود ميحط زيست اختصاص بدهند آمريكا با وجود آنكه بزرگترين آلوده كننده هوا در بين كشورهای صنعتی جهان است از امضاء آن ‌خود داری ‌ميكند در حالی كه تقريبا تمامی كشورهای جهان آنرا مورد تاييد قرار داده و باجرا گذاشته اند هردفعه دولت آمريكا ببهانه ای از زير بار آن در رفته است درهمه جلسات قول ميدهد كه اين موضوع را حل و فصل خواهد كرد حتی بوش سال گذشته بر اثر فشار افكار عمومی و دولتها به مجلسين پيشنهاد كرده است تا قانونی را بتصويب برساند كه آمريكا آسمان صاف داشته باشد كه البته در حرف باقی مانده است در چهار سال آينده دولت بوش همچنان تحت فشار افكار عمومی ‌جهانی و دولتها خواهد بود تا پروتكل را نه تنها امضاء كند بلكه هرچه سريعتر آنرا بمرحله اجرا در آورد . - چالش امنيتی داخل آمريكا: از سالهای 1990 بحث داخلی در مورد تغيير سازمان امنيت آمريكا ( CIA ) در جريان بوده است و لی بعلت اختلافات اساسی بر سر منافع جناح بنديهای در درون سيستم آمريكا بتوافق نهايی نرسيده است پس از يازده سپتامبر و عدم كارآيی اين تشكيلات در جلوگيری از اين واقعه يك بار ديگر موضوع نوسازی و بازسازی تشكيلات اين سازمان در دستور كار قرار گرفت ولی‌ از آنجا كه دوباره سازی آن با عجله ميتواند بنفع يك جريان خاصی تمام شود حساسيت عجيبی بين سردمداران آمريكا ايجاد كرده است اين سازمان در واقع متشكل از افرادی است كه آمريكا را اداره ميكند و برای كشور و سياستهای اقتصادی و سياسی و نظامی و امنيتی آن برنامه ريزی ميكند و بيش از پنجاه سال است كه دست نخورده باقی مانده است و از همه مهمتر دعوای‌اساسی بر سر متمركز كردن تمامی نيروهای امنيتی‌ داخلی و جاسوسی در يك تشكيلات است تا كار آِيی بيشتری داشته باشد در آمريكا همه دست اندر كاران حاكمين متفق القولند كه اين دستگاه با اين بافت خود ديگر كار آيی ندارد و ادامه اين وضع نيز بنفع سردمداران وحاكمين آمريكا نيست بنابراين يكی از اولويت های بوش سروسامان دادن بوضع سازمان امنيت كشور است تا حاكمين دودرصدی را از هر نظر پوشش بدهد كه كار چندان آسانی نخواهد بود. - چالش محدوديت های ‌قانونی در داخل آمريكا : پس از واقعه يازده سپتامبر دولت بوش از موقعيت استفاده كرده و طرحی را به مجلسين ارائه داد كه دولت اجازه داشت بدون محدوديت هر فرد مظنونی را بزعم نيروهای‌امنيتی دستگير و بدون اطلاع وكيل تا مدتها در زندان نگه دارد بدون آنكه فرد مظنون اجازه اعتراض داشته باشد همزمان با طرح وتصويب اين قانون كه در شرايط بحرانی در مجلسين بتصويب رسيد دولت بوش با استفاده از اين قانون كه در واقع بر خلاف قانون اساسی مورد تاييد قرار گرفته بود وحشت عجيبی در بين روشنفكران ايجاد كرد دولت بوش با بازداشت و ايجاد رعب و وحشت عملا آزاديهای‌اوليه را زير سئوال برد تا جايی كه مردم از ترس پرچم آمريكا را روی ‌ماشينهای و در خانه های خود نصب كرده بودند امروز مشخص شده است كه دولت بوش در صدد تقويت ناسيوناليسم آمريكايی بوده بهمين دليل طرح فوق را به مجلسين ارائه داده بود ولی ‌اكثريت مردم آمريكا و حزب دمكرات در صددند اين قانون را لغو كنند چون خطر ديكتاتوری نظامی مذهبی آنها بشدت نگران كرده است بوش طی ‌چهار سال آينده درگير اين جدال خواهد بود. - چالش مشكل بيكاری: يكی از اهداف بوش در دور اول رياست جمهوری حل مشكل بيكاری در آمريكا بود كه در چهار سال گذشته عملی نشد با وجودی كه بوش كوشش كرد از طريق شروع جنگ در افغانستان و عراق صنايع نظامی را فعال كند و با استفاده از آخرين تكنيك نظامی ‌به جنگ رفت تا شايد برای سلاحهای مدرن خود مشتری پيدا كند ولی چنين اتفاقی در جهان نيافتاد و مال بد بيخ ريش صاحبش باقی ماند چون همه كشورهای جهان طی سالهای گذشته اولويت را به رشد اقتصادی داده در نتيجه با نبود مشتری لازم در بازار اسلحه صنايع نظامی از رونق افتاد و ‌بر تعداد بيكاران افزوده شد تا آخر سال گذشته بيش از 900.000 ( نهصد هزار) نفر فقط دربخش صنايع شغل خود را از دست داده اند با وجودی كه دولت بوش مالياتها را كاهش داده بود تا بقول كارشناسان دولت وی سرمايه گزاری‌افزايش پيدا بكند نه اينكه سرمايه گزاری پيش بينی شده صورت نگرفت مشكل بيكاری هم حل نشد بنابراين اولين انتظار مردم بيكار اجرای ‌قول های‌آقای بوش برای معضل بيكاری است. - چالش در ديوان عالی كشور: دادگاه عالی ‌آمريكا پر قدرت ترين تشكيلات آمريكاست ومعمولا از هر دوجناح يعنی حزب دمكرات و حزب جمهوريخواه در آن عضويت دارند دولت بوش هم در كاپيتول هيل و هم در سنا اكثريت آرا را در انتخابات بدست آورده است و با توجه به سن زياد اعضاء دادگاه عالی‌ كه در آستانه بازنشستگی قرار داشتند بوش درصدد بر آمد تا در انتخابا ت اين ارگان را نيز از آن خود كند اعضاء دادگاه عالی آمريكا در پنجاه سال گذشته راست ترين شخصيتهای دوحزب را دربر ميگرفت با توجه به قانون اضطراری كه بوش ببهانه مبارزه با تروريسم داخلی ‌بتصويب مجلسين در سال دوهزارويك رسانده بود و تا پايان رياست جمهوری ‌بوش نيز اعتبار خواهد داشت وحشت عجيبی بين نيروهای دمكرات ايجاد كرده است تا اين تشكيلات قدرتمند دربست در اختيار جمهوريخواهان قرار نگيرد يكی از علت هايی كه جان كری‌از شكايت برای تقلب بوش دردور دوم انتخابات صرف نظر كرد توافقی بود كه در كميسيون امنيتی آمريكا كه متشكل از نمايندگان دومجلس است مبنی بر عدم كنترل كامل اين ارگان توسط جناح رقيب بود كه البته جمهوری خواهان در انتخابات اكثريت را در ديوان عالی ‌كشور بدست آورده اند اينكه چگونه دولت بوش از آن استفاده خواهد كرد يكی از چالشهای اساسی دولت وی در آينده ‌خواهد بود. موارد فوق كه بآنها اشاره شد عمدتاتضادهای داخل آمريكا مشكلات و درگيريهای اساسی دولت آمريكا تحت هدايت جورج بوش در بر ميگيرد كه بايد طی چهار سال آينده باآنها دست و پنجه نرم كند دراينجا به تضادهای بين آمريكا و قدرتهای ديگر كه مبحث ديگری است اشاره نشده است كه هركدام اين چالشها ميتواند بشكل حادی در آيد و نه تنها تضادهای داخل آمريكارا دامن زند بلكه در سطح بين المللی ‌نيز موجب توربولنت فراوانی شود چه تحول در آمريكا بعنوان تنها ابر قدرت جهان از نظر نظامی و اقتصادی تاثيرات فراوانی بر روند اقتصادی و سياسی و نظامی جهان بر جای خواهد گذاشت بهمين دلايل فوق بود كه خانم رايس وزير خارجه تازه آمريكا با انتقال بحران به بيرون تحت مبارزه با تروريسم و ديكتاتوری ‌و آزادی‌ از نوع مذهبی آن پا بميدان گذاشت چون هم او هم همكاران وی در دولت بوش بخوبی ميدانند كه حل مشكلات فوق هركدام كار حضرت فيل است خانم رايس و آقای بوش نبايد فراموش كنند كه ديگر دوران بلفهای گوبلزی گذشته است فاصله گرفتن اكثريت قريب باتفاق مردم دنيا و حتی دولتهای آنها از آمريكا و سياست های آن بايد درس عبرت بزرگی‌ برای دست اندركاران دولت بوش باشد كه تازه اول كار است مضافا باينكه كشورهای هم پيمان و وابسته بخصوص كشورهای غربی با پيامدهای‌ سياستهای‌ تكروانه و قلدر مآبانه آمريكا بشدت مخالف بوده و آنرا با منافع خود در تضاد ميبينند اگر شما اين را درك نكنيد كه اولويتها در جهان پيشرفت و همكاری اقتصادی است و نه جنگ و تخريب آنوقت بايد بشما و سياست گزاران شما گفت كه ده ها و شايد صدها سال از مردم دنيا عقب تريد ومردم جهان حق دارند شمارا مخل در پيشرفت تكامل بشری بدانند و نه منادی آزادی . (22.01.2005 ) m.rad@gmx.net

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.