شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

جنگ لبنان و چهره دمكراسی

م. راد

 m.rad@gmx.net

وزير خارجه دولت مذهبی ‌و نظامی آمريكا پس از آنكه طرح آمريكا و اسرائيل برای درهم شكستن مقاومت لبنان بر عليه تجاوز اسرائيل ناكام ماند وارد منطقه خاورميانه شد رايس مجبور شد خود را به بيروت برساند در شهری كه آمريكا و هم پيمانان آن طی سال گذشته به كمك طرفداران خود در داخل لبنان موجب بتصويب رساندن قطعنامه ای در سازمان ملل شدند كه بموجب آن ارتش سوريه كه از سال 1982 با تصويب همين سازمان مللو بدرخواست آمريكا و شركا برای جلوگيری از گسترش جنگ داخلی ‌بين گروه های‌ مختلف وارد لبنان شده بود اين كشور را ترك كند هدف از اين برنامه كاملا مشخص بود بيدفاع گذاشتن سرزمين لبنان تا هرموقع كه اراده كردند لبنان را آماج حملات ارتش اسرائيل قرار دهند.

خانم رايس سال گذشته در همين ايام وارد بيروت شد و طی ‌جلسه ای با فواد سنيوره نخست وزير اين كشور گفته بود با تصويب قطع نامه شماره 1559 سازمان ملل كه خواهان خلع سلاح نيروهای ‌مسلح چريكی لبنان شده بود دولت لبنان وظيفه خود را انجام داده و خلع سلاح نيروهای مليشيا را آمريكا و متحدان آن بعهده ميگيرند آمريكا برروی ‌قدرت نظامی‌ بلا منازع ارتش اسرائيل در واقع پادگان نظامی خود حسا ب باز كرده بود و فكر ميكرد همانند جنگهای ‌گذشته بين اعراب و اسرائيل اين كشور قادر خواهد شد طی چند روز قال قضيه را بكند  وكار چريكهای ‌مسلح را تمام كند.

اسرائيل در ابتدا به سرزمين فلسطين يورش برد تا زمينه جنگ داخلی ‌بين گروه های ‌رقيب را فراهم سازد چه حماس كه يك جريان سياسی سنی فلسطين است موفق شد در انتخابات باب طبع و نظارت كشورهای‌اروپايی و  بين المللی پيروز بيرون آيد واين در شرايطی ‌بود كه ناظرين در انتظار پيروزی سازمان الفتح بودند كه از پشتيبانی بيدريغ كشورهای غربی بر خوردار شده بود تشكيل دولت در فلسطين توسط حماس مناسبات فلسطين و اسرائيل را بهم زد و از همان ابتدا كشورهای‌غربی و اسرائيل دبه در آوردند و مدعی شدند كه حماس برای ‌منطقه خطرناك است و موجوديت كشور اسرايئل كشوری ‌كه تا بدندان مسلح است و از بمب اتمی بر خوردار است و يكی از ايالات آمريكا بحساب می آيد و از طرفی ‌با توجه به در آمد سرانه كشوراز نظر نظامی بعداز آمريكا مقام دوم رادر جهان از آن خود كرده است بخطر می اندازد و تازه اين كشور در تمامی ‌جنگهايی‌ كه تا كنون انجام داده است از حمايت كامل پيمان ناتو بدون قيد وشرط بر خوردار شده است.

جان بولتن نماينده دولت آمريكا در سازمان ملل با كبكبه و دب دبه ی تمام در تصور اينكه اسرائيل بزودی ‌موفق به درهم شكستن نيروهای ‌مسلح فلسطين و لبنان خواهد شد علنا در جلسه سازمان ملل دوهفته قبل اعلام كرد كه اسرائيل حد اكثر تا ده روز وقت لازم دارد تا كار را حزب الهه را تمام كند ولی ‌تصورات و اوهام سران آمريكا و خانم رايس و جورج بوش مثل همه اقدامات آنها پوچ از آب در آمد و خانم رايس در شرايطی وارد منطقه شدكه اسطوره شكست ناپذيری پادگان نظامی آمريكا در منطقه درهم شكست كشوری كه طی چهار جنگ بزرگ با اعراب حتی ‌يك موشك در يافت نكرده بود.

 بيش از چهارده روز است كه نصف خاك كشورش در تير رس و آماج موشكهای‌ نيروهای مقاومت لبنان و فلسطين قرار دارد تاجايی كه شهر حيفا بزرگترين منطقه صنعتی و نظامی ‌اسرائيل فلج شده است و فرار مردم اين كشور نه تنها از شمال به جنوب بلكه بخارج از كشور بشدت ادامه دارد ودولتهای روسيه و تعدادی‌از كشورهای‌اروپای شرقی هم از مهاجرا ن اين كشور به اسرائيل خواسته اند در صورت تمايل ميتوانند بكشورشان باز گردنداسرائيل برای جبران اين سرشكستگی همان راهی راكه آمريكا پس از جنگ جهانی دوم رفت را درپيش گرفت تخريب زير بنای اقتصادی ‌لبنان و فلسطين و كشتن و قتل و عام مردم عادی برای انتقام از مقاومت كه پوزه اش را بخاك ماليده است سينوره نخست وزير لبنان چند روز پيش اعلام كرد كه لبنان تاكنون دوميليارد دلار خسارات اقتصادی ديده است در عين حال بيش از 1500 زخمی و بيش از چهارصد كشته كه 35% آنها را كودكان تشكيل ميدهند و بقيه كشته شدگان عمدتا زنان و مردم عادی كشوررا در بر ميگيرد.

هدف آمريكا از گسترش جنگ چيست ؟

آتش جنگی كه آمريكا و هم پيمانان آن تحت عنوان مبارزه با تروريسم و ديدگاه مذهبی بد و خوب (Good and Evil  ) در افغانستان بر افروخته اند منطقه خاورميانه را به صحنه جنگ تمام عيار تبديل كرده است كنترل اين جنگ كه از افغانستان شروع شده و به عراق و لبنان و اسرائيل و فلسطين گسترش يافته است نه تنها آسان نيست بلكه كاری‌ بسيار دشوار خواهد بود پشتيبانی نيروهای ‌طرفدار طرفين درگير در اوضاع خاورميانه حتی خطر گسترش آن را در سطح وسيع تر افزايش داده است.

نيروهايی كه در تصور بودند با نشان دادن قدرت آتش نظامی خود كار را يكسره كرده وبزودی افسار منطقه را در كنترل خواهند گرفت و بر آن آقايی خواهند كرد مجبور شدند دامنه فعاليت های ‌نظامی خود را طی پنج سال گذشته از محدوده بيست و پنج مليونی افغانستان با احتساب جمعيت  كشورهای خاورميانه تا سطح بيش از دويست مليون نفر گسترش دهندضمن آنكه بر خلاف صد سال گذشته كه هميشه چك توگوش مردم و حكومتهای منطقه گذاشته اند و اولين باراست كه دارند سيلی محكمی دريافت ميكنند البته كه اين سيلی ‌برايشان بسيار گران آمده است و تاب و توان از دست داده اند.

لبنان كشور كوچك بين سوريه واسرائيل با جمعيت در حدود چهار و نيم مليون نفركه 95% مليت عربی دارند بيش 60 % جمعيت لبنان مسلمانان شيعه و سنی ( 32% شيعه و 21% سنی )  35%آن از اعراب لبنانی با مذاهب مسيحی مارونی (25% ) ارتودوكس (15% ) و دروزی ها (7% ) و 5% راهم ارمنی ها و ملكيتن ها تشكيل ميدهند.

لبنان در سال 1943 دربحبوحه جنگ جهانی دوم اعلام استقلال كرد و خود را از زير يوغ فرانسه رها ساخت از همان بدو استقلال همواره پست های ‌كليدی كشور از جمله رياست جمهوری ‌و فرماندهی ارتش و پليس و بيشتر سرمايه كشور در كنترل نيروهای مسيحی باقی ماندكه ياد گار دوران استعمارفرانسه بود همين مسئله موجب درگيری فراوانی بين  نيروهای ‌ديگر از جمله سنی ها و شيعيان با حاكمين شد.

 وضعيت مسلمانان شيعه در اين كشور تا همين بيست سال پيش واقعا اسفناك بود اكثريت قريب به اتفاق شيعيان جزو حاشيه نشينهای شهرها و روستاهای‌ فقير نشين لبنان بودند در پارلمان اين كشور با وجودیكه مسلمانان در اكثريت هستند كرسی های پارلمان (128 نماينده)همچنان بطور مساوی بين اين مسلمانان وگروه های‌ مسيحی  تقسيم شده است.

بعلت دخالت های ‌مداوم فرانسه در امور داخلی ‌لبنان و سوريه كه هردو كشور از مستعمرات آن بحساب می آمدند همبستگی ‌ملی بين اين دوكشور كه  دارای زير ساخت اقتصادی ، ‌فرهنگ و زبان مشترك بوده و برای استقلال كشورهای خود مبارزه مشتركی را آغاز كردند پيوند عميقی بوجود آمده است كه نميشود براحتی اين دوكشور را از هم تفكيك و جدا كرد.

جنگهای تحميلی ‌مختلفی كه پس از جنگ جهانی دوم بخصوص چهار جنگ اسرائيل بر عليه اعراب در اين منطقه اتفاق افتاد تاثير غير قابل انكاری در سرنوشت اين دوكشور بازی كرده و هردوكشور را مجبور كرد بعلت عدم توانايی اقتصادی و نظامی در بر خورد به قدرتهای‌ بزرگ گاهی ‌بهم نزديك و گاهی‌از هم دور شوند ولی هردوكشور حداقل تا سال 1991 مجبور بودند همواره پيوند خود را با يكی از دوقطب قدرتمند جهانی حفظ كنند.

سبعيت جنگهای اسرائيل و كشورهای غربی بر عليه اعراب كه هر بار مخرب تر از جنگهای ‌گذشته عمل كرده است حكومتهای‌ ملی‌ و غير وابسته عرب و جنبش های منطقه را بر آن داشت تا علت شكستها و تهاجمات متجاوزان را مورد تحقيق قرار دهند كه نتيجه آن استقلال عمل  و در مواردی‌ ايجاد سازمانهای مستقل در كشورهای عربی بوده است.

 اولين سازمانی كه توانست با استفاده از نيروی نظامی بر عليه اسرائيل وارد عمل شود سازمان آزادی ‌بخش فلسطين است كه توانست در سال 1967 از طريق خاك اردن ضربات مرگ باری ‌بر اسرائيل وارد آورد اين موفقيت بزرگ موجب سازماندهی‌ نيروهای فلسطينی‌ درمهاجرت شد و آنها را بسرعت منسجم كرد فلسطينيها در تمامی كشورهای‌عرب در اردوگاه های مهاجرتی‌ خود چه در سوريه و چه در لبنان و حتی اردن خود را آماده نبرد با اسرائيل كردند برای‌اولين بار يك نيروی مبارز كه در حاكميت نبود و اجازه داشتن ارتش منظم راه هم نداشت دارای ‌يك ارتش توده ای شده بود وجود اين نيروی مسلح ارتش های حكومت های ‌منطقه را به چالش كشيد و بعنوان يك سنت خوب و مبارزاتی  و با توسل به مبارزه چريكی مناسبات نظامی منطقه رابهم زد و راه نوينی را باز كرد كه جنگ كلاسيك بين ارتشها ی عربی ‌و اسرائيل  را زير سئوال برد.

 مهاجرت  اجباری فلسطينيها  به  لبنان كه از روحيه سازماندهی و مبارزاتی‌ بالايی بر خوردار بودند تاثير خود را بر جامعه لبنان گذاشت سياسی شدن جامعه لبنان و حمايت آنها از اين سازمان و مبارزه مسلحانه مشترك آنها بر عليه اسرائيل به آنجا رسيد كه ارتش اسرائيل برهبری  آريل شارون كه به جلاد خاورميانه معروف است از زمين و هو ودريا لبنان را در سال 1982 مورد حمله قرار دهد و بيروت را محاصره كند و بكمك كشورهای‌غربی ‌خواهان اخراج رهبران فلسطين از لبنان شودشارون اين جنايتكار مخوف قبل از اينكه بدرك واصل شود دارد تقاص جنايات خود را قبل از مرگ ميبيند.

اين تحولات دربين مردم لبنان تاثير بسيار مثبتی ‌گذاشت اگردر گذشته فقط گروه های مسيحی  سازمانها وگروه های ‌مسلح خود را داشتند و از حمايت بيدريغ كشورهای‌غربی بر خوردار بودند  ديگر گروه ها نيز درصدد بر آمدند تا تشكيلاتهای نظامی ‌خود را ايجاد كنند تخريب لبنان توسط اسرائيل  درس بسيار بزرگی برای ‌مردم اين كشور شد تا خود را برای‌ جلوگيری از تجاوزات ‌بعدی آماده كنند.

 كشورهای‌عرب از جمله عراق ، سوريه و عربستان سعودی‌ با امكاناتی ‌كه داشتند درصدد بر آمدند تا خود را طرفدار يكی از اين گروه ها نشان دهند  عربستان سعودی ‌و سوريه در مخالفت با عراق از جنبش امل كه يك جريان كوچك مسلح بود پشتيبانی كرده و حتی ‌درگيری مسلحانه بزرگی را بر عليه گروه های مسلح شيعه كه هنوز تشكيلات منسجمی نداشتند و مورد پشتيبانی عراق قرار داشتند  راه انداختند جنبش امل ( Amal Movement )( اميد) در سال 1975 ايجاد شد كه رهبری آنرا موسی‌ صدر  بعهده داشت كه در سال 1978 سر به نيست شد .

از سال 1981 نبيه بری‌( Nabih Berri ) رهبری اين جنبش را  بعهده گرفت سازمان آزادی ‌بخش فلسطين  قبل از مهاجرت در 1982از لبنان  سلاحهای خود را در اختيار جنبش امل قرار داد علت اين تصميم  حمله شديد خمينی به عرفات و عملكرد سازمان آزادی ‌بخش فلسطين  بودامل در سال 1991 اسلحه خود را به ارتش سوريه تحويل داد.

حزب الهه لبنان در جريان جنگ اسرائيل و فلسطينيها و ارتش لبنان در سال 1982از اتحاد چند گروه مسلح شيعه لبنانی شكل گرفت  حزب الهه همزمان با مبارزه مسلحانه بر عليه اسرائيل تمركز خود را در بسيج و سازماندهی‌ نيروهای ‌شيعه گذاشت و به مسلح كردن و آموزش نيروهای طرفدار خود  پرداخت و شبكه وسيع خدمات اجتماعی‌  از جمله مدرسه و بيمارستان و تعاونی و حتی توليدی در بخش شيعه نشين ايجاد كرد در جامعه لبنان پيش از استقلال و پس از آن همواره با شيعيان بعنوان انسانهای ‌در جه دو بر خورد ميشد يكی از دلايل پشتيبانی مردم شيعه از اين حزب احياء هويت و برسميت شناختن آن در بين جوامع  لبنان بود. 

حزب الهه لبنان در جنگ 1982 پراكنده ولی ‌موثر بر عليه اسرائيل جنگيده بود و حتی‌ بيش از 241 سرباز آمريكايی‌ را در حمله به سفارت كشور كشته و آنها را مجبور به خروج ار لبنان كرده بود اين حزب موفق شد اكثريت شيعيان را كه در جنوب بيروت وجنوب لبنان زندگی ميكنند را متحد كند شيعيان لبنان از همان سالهای‌1982 بطور مداوم زير آتش سلاحهای‌اسرائيلی قرار داشتند كه پاسخ آن حمله مسلحانه مداوم به نيروهای اسرائيلی واقع در نوار امنيتی  بين اسرائيل و لبنان بود كه بكمك يك گروه مسيحی‌ لبنانی برهبری ميشل عون اشغال شده بود با همين مبارزات دائمی بود كه اسرائيل مجبور شد  همه مناطق اشغالی بجز منطقه  مزارع شعبا ( Shaba - Farm ) و بلنديهای ‌آن كه از اهميت سوق الجيشی بر خوردارند ترك كند .

مبارزه مداوم نظامی با اسرائيل طی‌ بيش از بيست سال اين امكان را به اين حزب داد تا به تكامل صنايع نظامی خود بپردازد حزب الهه لبنان امروزه از نظر نظامی ‌در شرايطی قرار دارد كه ميتواند موشك های‌ ميان برد و دوربرد توليد كند و بعلت نفوذ و قدرتی ‌كه طی ‌بيست سال اخير پيدا كرده است نه ارتش سوريه و نه ارتش لبنان قادر نشدند آنرا خلع سلاح كنند اين حزب در آخرين انتخابات پارلمانی ‌لبنان ضمن شركت در انتخابات چهارده كرسی بدست آورد تا بدين ترتيب مشروعيت خود را به اثبات برساند ضمن آنكه در كابينه دولت دووزير هم دارد.

كشورهای‌غربی مخصوصا اسرائيل و فرانسه مرگ مشكوك حريری ثروتمندترين شخصيت لبنانی را به سوريه نسبت دادند كه لبنانی‌ها و سوريها معتقدند توسط موساد سازمان امنيت مخوف اسرائيل كشته شده است تا مناسبات سوريه و لبنان را بهم زده و موجبات خروج نيروهای ‌سوريه را از لبنان فراهم كند با كشته شدن حريری لبنان تا آستانه يك جنگ تمام عيار داخلی ‌پيش رفت دولت لبنان كه تدارك دعوت از نيروهای‌ خارجی را فراهم كرده بود با مخالفت حزب الهه مواجه شد و نتوانست مسئله خلع سلاح لبنان را پيش ببرد.

علت حمله به لبنان چيست ؟

همانطوريكه در مقالات گذشته به آن اشاره كرده بودم يكی از دلايل اصلی آن ايجاد شرايطی ‌بود تا كنفرانس كشورهای ‌گروه 8 در روسيه با شكست مواجه شود و روسيه نتواند بعنوان برنده اصلی وارد صحنه جهانی شود ولی ‌دلايل تاكتيكی و استراتژيكی ‌ديگری هم دارد كه يكی‌از آنها تهاجم مجدد اسرائيل بخاك فلسطين برای ‌متلاشی كردن دولت حماس است كه بعنوان بازوی ‌مسلح نيروهای ‌سنی‌  بهمراه نيروهای  مقاومت عراق و افغانستان ارزيابی ميشود اين نيروها طی سالهای اخير موفقيت های ‌بزرگی ‌بدست آورده اند در عراق آمريكا و متحدانش تاكنون نتوانسته اند سنی ها را كه بزرگترين نيروی مقاومت را تشكيل ميدهند با خود همراه كنند و يا درهم بشكنند ضمن آنكه هرسه نيرو در گذشته از پشتيبانی همديگر بر خوردار بودند و حكومت حزب بعث عراق چه از نظر مالی ‌و چه از نظر نظامی امكانات فراوانی در اختيار آنها قرار داده بود.

كشورهای غربی و اسرائيل بهمراه كشورهای‌ شيخ نشين عرب  با پا گيری دونيروی مسلح سنی و شيعه و اتحاد اين سه نيرو و پشتيبانی كه از طرف مردم مسلمان بهمراه دارند جبهه يهودی و مسيحی و حكومت های ‌خود را در خطر می ‌بينند اسرائيل توسط كشورهای ‌شيخ نشين تغذيه ميشود و حكومتهای ‌شيخ نشين ها هم توسط كشورهای غربی اداره ميشوند شيوه مبارزه هرسه گروه چه در عراق و چه در فلسطين و چه در لبنان بسيار بهم نزديك است.

بنابراين استراتژی‌ آمريكا و اسرائيل در درجه اول نابودی جنبش فلسطين است كه سمبل مقاومت و جنبش مبارزاتی‌ خلقهای خاورميانه عرب بحساب می آيد و از سابقه طولانی‌ و درخشانی بر خوردار است كه اساسا بقيه جنبش های‌ مذهبی ‌تحت تاثير اين مقاومت و تجربه ناشی از آن شكل گرفته اند هرسه گروه ايدئولوژی‌اسلام را بدون در نظر گرفتن مسئله شيعه و سنی  بر خلاف جمهوری ‌اسلامی ايران كه سعی دارد فقط از نيروهای ‌شيعه طرفداری كند مبنای‌ كار خود قرارداده اند .

اهداف حزب الهه چيست ؟

حزب الهه لبنان با سابقه ای كه در مبارزه با اسرائيل دارد در منطقه اهداف زيررا دنبال ميكند.

1-                   پيوند مبارزاتی ‌با مردم فلسطين كه از همان ابتدای‌ مهاجرت اجباری فلسطتينيها به لبنان شكل گرفته است تا فشار اسرائيل را از دولت فلسطين درواقع از روی‌ حماس كاهش دهد كه تا كنون عملا موفق هم عمل كرده است با باز شدن جبهه ديگر ‌بر عليه اسرائيل در لبنان تمامی ‌نيروهای درگير در منطقه وارد صحنه شده و حتی ‌نيروهای‌ بيطرف هم فعال شده اند.   

2-                    نشان دادن اتحاد عمل نيروهای مسلح سنی و شيعه تا شرايط لازم برای‌همكاری ‌دوگروه بزرگ سنی و شيعه عراقی را فراهم آورده باشد استراتژی ‌همكاری‌ حماس و حزب الهه لبنان وفلسطين و عراق هدف خنثی كردن تاكتيك آمريكا و انگلستان و ايران است كه سعی در افزايش تضاد بين  شيعه و سنی را دارند  .

3-                    زير فشار قرار دان حكومتهای‌ وابسته عرب از طرف تمامی ‌نيروهای مسلمان منطقه تا موضع خود را در برابر تجاوز آمريكا و اسرائيل مشخص كنند و از طرف ديگر نشان دهد كه حكومتهای‌عرب نماينده مردم كشورهای ‌خود نيستند همانطور كه دوانتخابات لبنان و فلسطين نشان داد حكومتهای منطقه در صورت پذيرفتن انتخابات آزاد با نظارت همان نيروهايی كه در لبنان و فلسطين حضور داشتند  شانسی برای ‌پيروزی‌ ندارند.

4-                    ارائه يك الترناتيو منطقه ای با ايدئولوژی ‌مذهب اسلام  در برابر ايجاد  خاورميانه بزرگ  كه غربيها با آلترناتيو مذهب مسيحی و يهودی درصدد ايجاد آن بكمك كشورهای‌ وابسته بخود در منطقه هستنداين الترناتيو اگر موفق عمل كند حكومتهای‌عرب همانند مصر و اردن و شيخ نشينها را بشدت از نظر داخلی ‌و حتی‌ بين المللی منزوی خواهد كرد پيام كاملا روشن است اگر با آمريكا برويد بايد منتظر جهاد مسلح نيروهای اسلامی باشيد .

5-                    نشان دادن حضور يك نيروی‌ ايدئولوژيك ، سياسی و نظامی در منطقه كه تاثير گزار است و نميشود روی آن حساب نكرد چند هفته مبارزه و مقاومت حماس و حزب الهه در برابر يكی‌از مخوفترين نيروهای نظامی تاريخ بشری بخوبی اين واقعيت را روشن كرده است ادامه اين مبارزه مسلحانه ارتشهای‌عربی‌ راعملا به هيچ تبديل كرده است .

6-                    بهم زدن تركيب حكومتی ‌در لبنان با توجه به درصد مسلمانان شيعه و سنی در اين كشور چه تعدادی‌از احزاب متشكل در حكومت لبنان طی‌ ماه های‌ گذشته از كشورهای‌غربی ‌در خواست خلع سلاح حزب الهه را كرده بودند اين نيروها بكمك آمريكا و فرانسه موجب اخراج ارتش سوريه از لبنان شده و عملا كشور را بدون دفاع رها كرده بودند اسرائيل با استفاده از اين شرايط طی ‌ده روز گذشته توانست بدون دفاع هوايی آسمان لبنان را در كنترل خود داشته باشد.

7-                    هم آهنگ كردن سياست های‌ خود با سياست های ‌سوريه و ايران كه تاكنون از نظر سياسی  و تبليغاتی‌ در سمت و سوی حماس و حزب الهه عمل كرده اند و تلاش برای‌ايجاد يك نيروی‌ منطقه ای برای جلوگيری از موفقيت نقشه های ‌كشورهای‌غربی در خاورميانه و نشان دادن استقلا ل عمل اين حزب در رابطه با دوكشور فوق است تا جبهه خود را گسترده كند

8-                    اثبات اين مسئله در منطقه كه اسرائيل كشور مستقلی ‌نيست بلكه يكی از ايالات امريكا بحساب آمده و تنها نقش پادگان نظامی آمريكا در منطقه رابازی ميكند تا مردم منطقه را بر عليه آمريكا بسيج كند كه تا حدود زيادی موفق هم عمل كرده است حزب الهه در تلاش است تا نشان دهد دوگروه مذهبی ‌مسيحی و يهودی‌ با قدرت تمام به  مصاف مسلمانان منطقه آمده اند.

بر خلاف ادعای ‌كشورهای‌غربی‌ مواضع حماس و حرب الهه و مقاومت عراق با مواضع سوريه و ايران كاملا فرق ميكند ايران در عراق تنها از موضع شيعيان حمايت كرده و حتی ‌برای ‌سركوب سنی های عراق و افغانستان با نيروهای نظامی كشورهای غربی همكاری ‌كرده است سوريه هم در جنگ 1991كشورهای غربی  بر عليه عراق در كنار آمريكا قرار داشت اگر امروز دوكشورايران و سوريه داعيه پشتيبانی از اين دوجنبش را دارند برای آن است كه به توان مبارزاتی آنها پی برده اند و بخوبی ‌ميدانند كه شكست اين دو جنبش مسلحانه فشار كشورهای‌ ‌غربی  را برروی اين دوكشور صد چندان خواهد كرد .

اگر امروز آمريكا و اسرائيل با پشتيباننی ‌اعضاء ناتوبا تمام توان قصد نابودی‌اين دوجنبش را دارند برای‌آن است كه دوام آنها بمعنی رشد جنبش بر عليه حكومت های عربی طرفدار غرب است بی دليل نيست كه عربسيتان سعودی ‌و مصر و اردن در همان روزها‍‌ی اول درگيری‌ بين لبنان و اسرائيل حزب الهه را مقصر معرفی ‌كردند ولی‌ادامه مبارزه و با درهم شكسته شدن تئوری ‌شكست ناپذير‌ی اسرائيل  موضع خود را تغيير داده و مبارك رئيس جمهور مصر مجبور شد از طريق تلويزيون اعلام كند كه اسرائيل قادر به شكست حزب الهه نيست و پادشاه اردن هم كه توپوق زده بود با شايعه ای‌ كه در مورد فرار وی از اردن براه افتاد هر چند ساعت يكبار با فرستادن پيام از طريق تلويزيون تلويحا عقب نشينی خود را اعلام كرد اردن يكی ديگر از جبهه های‌ جنگ است كه بايد هرچه زودتر بر عليه اسرائيل باز شود پادشاهی اردن در جنگ جنايتكارانه غرب بر عليه عراق بهمراه مصر نقش بزرگی بازی ‌كرد و تمامی ‌توان ارتش اين كشور مهار نيروهای فلسطينی است تا اقدامی بر عليه اسرائيل صورت نگيرد نه در مصر و نه در اردن معلوم نيست حكومتها تاچه مدت ديگر دوام خواهند آورد.

يكی‌از دلايل سفر خانم رايس به منطقه و سفر ناگهانی ‌وزير خارجه عربستان به آمريكا بلبشويی‌است كه آمريكا در منطقه راه انداخته است كه مستقيما خر كشورهايی همانند عربستان را گرفته است چه كسی است كه نداند عربستان سعودی ‌بزرگترين متحد نظامی‌آمريكا وتامين كننده هزينه جنگ در منطقه را بر عهده دارد ؟

خانم رايس در جلسه ای كه فردا در رم برای بررسی‌ اوضاع خاورميانه تشكيل خواهد شد مثل كنفرانس گروه صنعتی‌هشت در سن پترزبورگ روسيه  دستش كاملا خالی‌است ايتاليا و يونان كه در جبهه مقدم جنگ خاورميانه قرار گرفته اند بخوبی خطر را دريافته اند مخالفت مليونها نفر در تركيه بر عليه جنگ و تجاوز اسرائيل و آمريكا طی روزها‍ی اخير و تاكتيك استفاده از موشكهای  شليك شده به اسرائيل  كه رادارها ی اسرائيل قادر به كنترل و رديابی آنها نيستند سيستم دفاعی كشورهای ‌طرفدار آمريكا از جمله تركيه را بهيچ تبديل كرده است اين تكنيك جنگی كه در اثر تجارب جنگی‌ با يكی از مخوفترين حكومتهای‌ جهان يعنی اسرائيل تكامل يافته است ابزاری‌است كه حتما ديگر جنبش ها از آن بر خوردار خواهند شد .

آيا دولت تركيه و حكومت نظامی آن قادر است در مقابل اين سلاح كوچك و بسيار موثر كه ميتواند هر مبار‍زی آنرا حمل كند و در هرجای ‌دنيا قابل توليد بصورت انبوه است مقاومت كند آيا مردم عربستان سعودی‌ و ديگر كشورهای‌عربی ‌به دولتهای ‌خود اجازه خواهند داد تا دوباره سلاحهای‌ بی مصرف از غرب بخرند و انبار كنند؟ براستی تكليف توليد كنندگان سلاحهای‌ متعارفی چه خواهد شد كه بيشترين سرمايه گزاری ‌را در اين بخش كرده اند وقتی ‌يك سازمان كوچك قادر است مدرن ترين  ناوچه نظامی‌اسرائيل را نابود كند وهر تانكی‌ را در فاصله پانزده كيلومتری در صورت ظاهر شدن منفجر كند و يا هليكوپتر های‌ ضد موشك آپاچی را هدف گيرد  شما خانم رايس و آقايان بوش ، چينی ‌و رامزفلد و تمامی ‌مرتجعينی كه تحت نام مبارزه با تروريسم منطقه خاورميانه را به آتش كشيده ايد فكر ميكنيد تاكی قادر بدوام هستيد؟.

تاكتيك جنگی كنترل فضای يك كشور از طريق هواپيماهای ‌جنگی‌ و سپس تهاجم نيروی زمينی‌ كه در تمام جنگهای ‌گذشته خود از آن بهره برديد ديگر كار آيی ندارد شما ميتوانيد بمباران كنيد و زير بنای اقتصادی ‌را نابود كنيد  ولی‌ ديگر قادر نيستيد كشوری را اشغال نظامی كنيد مطمئن باشيد شما حتی ‌اگر از سلاح اتمی‌استفاده كنيد كه احتمالا خواهيد كرد بزودی نيروهای ‌مقاومت ديگری پيدا خواهند شد كه توليد انبوه آنرا در دستور كار قرار خواهند داد و آنوقت شما در هيچ كجای دنيا در امان نخواهيد بود.

و آما شما خانم رايس فردا برای ‌شما روز خوبی نخواهد بود شما در حالی وارد رم ميشويد كه بااشغال و تقسيم كشور عراق به مناطق  سنی و شيعه و كرد و بجان هم انداختن آنها بر عليه همديگر ده ها هزار نفر مردم عادی را بكشتن داده ايد در افغانستان نيز  پشتون ها و هزاره ها و تاجيك ها و بلوچ ها را بجان هم انداخته ايد و اينك با دستی خونين از لبنان و فلسطين بر گشته ايد فردا همانطوريكه در لبنان دستگيرتان شد دستان شما و حاكمان آمريا خونين است فردا روز محاكمه شما در رم خواهد بود همانطور كه طی ‌چند هفته اخير در سراسر جهان شاهدمخالفت با سياستهای جنايتكارانه خود بوديد.

 خانم رايس بهتر نيست نيروهای‌ نظامی كشور ماريونت خود يعنی‌اسرائيل را تا دير نشده ازمناطق اشغالی‌اعراب خارج كنيد اگر شما كشوری ‌فاقد تمدن  و فرهنگ هستيد خاورميانه مهد تمدن حداقل چهار تمدن بزرگ است و بيش از دوهزار سال اين مردم منطقه در كنار هم با صلح و آشتی زندگی كردند يهوديها و مسلمانان و آسوريها و بسياری ديگر از گروه های ‌مذهبی‌  تا پيش از جنگ جهانی دوم مسائلی را كه شما وارد منطقه كرده ايد هرگز نداشته اند.

كشتار مذهبی ‌با بربريتی كه شما آنرا پی گيری ميكنيد در تاريخ جهان ديده نشده است  شما جوامع مسيحی، يهودی ‌و مسلمان را بجان هم انداخته ايد تمدن وحشی آمريكا پيشكش شما گورتان از منطقه گم كنيد اگر نكنيد منتظر باشيد تا بلايی را كه شما بهمراه حكومتهای ديكتاتور و فاسد و جانی  طرفدار خود در منطقه بر سر مردم آورده ايد با سرنگونی‌آنها شاهد باشيد.

 خانم رايس شما در تز دكترای ‌خود  بيك مسئله مهم اشاره نكرده ايد كه هر امپراتوری‌ را يك آغاز و پايانی است بر خلاف تز شما كه شمارا تا سطح وزارت خارجه ارتقاء داد  پايان امپراتوری‌آمريكا فرا رسيده است شما ميتوانيد همانند حكومتهای هيتلر و موسولينی  و فاشيست های ژاپنی با تخريب جهان نابود شويد ولی‌ من بشما پيشنهاد ميكنم كول و بارتان را جمع كنيد و به لانه خود بخزيد شما در جهان و در بين توده های مردم منفور تر از آن هستيد كه خود را ناجی بشريت قلمداد كنيد به كشتار مردم دنيا خاتمه دهيد اينرا بشريت از شما ميخواهد  مذهب مسيحی هم كه شما علمدار آن شده ايد  تلاش خود را با كشتار مليونها نفر در سراسر جهان قرن هاست كه تجربه كرده است و شكست آنرا تجربه كرده است تجربه سالهای اخير آمريكای لاتين حد اقل بايد اينرا بشما فهمانده باشد فراموش نكنيد پيروزی ‌با شما نيست اينرا تجربه تاريخی ‌نشان داده است جنايتكاران را گريزی از مجازات تاريخی نيست .

 

(  25.07.2005 )

 

  

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.