شبکه‌ی دیدگاه: نیروهای سرنگونی‌طلب متحد شوید didgah      

صفحه‌ی نخست‌

حقوق بشر

يادداشت هفته

 پيوندها 

يكشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ -  ۸ دسامبر ۲۰۱۹سايت ديدگاه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
فیس بوک Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

ايران و پايان گروه صنعتی 7 G؟

م. راد

 m.rad@gmx.net

امروز كنفرانس سران كشورهای ‌صنعتی گروه هفت در سن پيترز بورگ روسيه در كشوری  بر گزار ميشود كه خود هنوز عضو رسمی آن بشمار نميرود ولی‌از وزنه ی بسيار مهمی برای بقاء‌اين گروه صنعتی ‌سابق به حساب می آيد بسيار ی از صاحب نظران معتقدند كه بدون پيوستن روسيه به گروه صنعتی  7 اين تشكيلات موضوعيت خود را از دست خواهد داد چه اين سازمان از نظر اقتصادی و سياسی در شرايطی نيست كه بتواند دوام و قوام خود را حفظ كند .

گروه صنعتی  7  پس از بحران نفت در سالهای‌ 1970  تا  1973 در پی تحريم نفتی كشورهای غربی از طرف كشورهای‌عرب عضو اوپك توسط آمريكا مطرح شد و قرار شد تا وزرای ‌كشورهای ‌صنعتی غرب گرد هم آيند و راه حلی ‌برای جايگزينی انرژی نفت پيدا كنند اين گروه شامل آمريكا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه، انگلستان ، ايتاليا و كانادا ميشود كه تاكنون تركيب اصلی آن بهم نخورده است اگرچه تا همين چند سال پيش اين كشورها همچنان از نظر اقتصادی در صدر كشورهای صنعتی جهان قرار داشتند ولی طی سالهای‌اخير آمريكا و ژاپن و آلمان با تندنس كاهش در آمد ناخالص ملی همچنان رتبه های‌ خود را حفظ كرده اند و چين در مقام چهارم قرارگرفته و بزودی روسيه مقام پنجم را از آن خود خواهد كرد روسيه در سال 1991 بعنوان ناظر به اين كنفرانس دعوت شد.

در آمد ناخالص كشورهای ‌صنعتی‌ گروه هفت: آمريكا با در آمد ناخالص  12000  ، ژاپن با در آمد ناخالص  4750 ، آلمان با در آمد ناخالص  2500 ، انگستان با در آمد ناخالص  2016  ، فرانسه با ذدر آمد ناخالص  1850  ، و كانادا با در آمد ناخالص  900  ميليارد دلار بترتيب مقام اول هفتم را بخود اختصاص داده بودند اين رقم معادل    51%در آمد ناخالص جهان است بنا بر آمار بانك جهانی چين سال گذشته مقام چهارم را پس از آمريكا، ژاپن و آلمان احراز كرده است چين بزرگترين ذخاير ارزی ‌جهان را با بيش از  980 ميليارد دلاراز آن خود كرده است.

انتظار ميرود بزودی روسيه و برزيل و هندوستان جای‌ كشورهای انگستان ، فرانسه ، ايتاليا و كانادا را بگيرند بهمين دليل امسال از كشورهای‌ چين ، هندوستان ، برزيل و آفريقای جنوبی‌ بعنوان ناظر دعوت بعمل آمده است.

 برای ‌پيوستن به گروه هفت روسيه با موقعيت اقتصادی ، سياسی و نظامی ويژه ای كه دارد پيش شرط هايی را برای عضويت در اين گروه مطرح كرده است با وضعيتی كه كشورهای غربی ‌بخصوص آمريكا با آن سر درگريبانندانتظار ميرود بتمامی خواستهای ‌روسيه تن داده شود تا موجوديت اين گروه همچنان بعنوان ابزار فشار بديگر كشورها حفظ شود چين هم رسما اعلام كرده است كه قصد پيوستن به اين گروه را ندارد ولی‌ در صورت تمايل اعضاء در جلسات آن بعنوان ناظر شركت خواهد كرد.

انگستان كه در بين كشورهای‌عضو از ضعيفترين موقعيت بر خوردار است اخيرا پيشنهاد كرده است تا تعداد اعضاء گروه هفت افزايش يابد وبه حداقل به سيزده عضو برسد تا فشاری ‌كه بر روی كشورهای غربی قرار دارد كاهش يابد.

اولين كنفرانس گروه  7 ( G7 ) با حضور وزرای‌اقتصاد هفت كشور درسال  1975 در فرانسه بر گزار شد تا امكان جايگزينی‌انرژی اتمی را بجای ‌نفت وگاز مورد بررسی قرار دهد فرانسه بعداز تشكيل اين گروه به بزرگترين توليد كننده ، صادر كننده و تكنولوژی انرژی اتمی در اروپا و جهان تبديل شده است.

گروه صنعتی  7  كه در ابتدا هدف اقتصادی را دنبال ميكرد بتدريخ فعاليتهای خودرا در عرصه سياسی گسترش داد و عملا از طريق بانك جهانی در صدد بر آمد تا اقتصاد جهانی را در كنترل خود در آورد با تغيير اوضاع در بلوك شرق اين گروه صنعتی‌ كاملا بيك تشكيلات سياسی با استفاده از ابزار مالی و نظامی تبديل ‌شد تا جايی كه در كنفرانسهای ‌سالهای بعداز پاشيدگی اتحاد شوروی بسياری از مسائل جهانی از جمله بهداشت، حكومت قانون (Legal System ) پيشرفت ، تامين نيروی كار، مسئله انرژی كه در حال حاضر مهمترين مسئله كشورهای غربی و ژاپن شده است ، محيط زيست ، روابط خارجی ، حقوق بين الملل كه عملا بدخالت در امور كشورهای‌ ديگر تبديل شد، تروريسم كه منجر به سه جنگ طی چهارده سال اخير شده است ، روابط تجاری بين المللی كه همانند محيط زيست  در سطح جهان به يكی از بزرگترين چالشها تبديل شده است و بلاخره امنيت جهانی  را در دستور كار خود قرار داد.

 

از بدو تشكيل كنفرانس گروه هشت كه بررسی مسائل مطرح شده در بالا را در دستور كار خود داشت مخالفت گسترده ای با برنامه های آن آغاز شد بسياری از كارشناسان سياسی و اقتصادی جهانی‌ بدرستی مطرح كردند كه كشورهای ‌گروه هفت درصددند تا يك حكومت جهانی ‌تشكيل دهند و تمامی كشورها را تحت كنترل خود درآورند كه منجر به تظاهرات گسترده در كنفرانس ژنو شد كه در سال  2001 برگزار شده بود جنبشی كه ضد جهانی سازی لقب گرفت و تا بامروز در هر كنفرانسی كه گروه هفت بر گزار ميكند پی گيری ميشود اين جنبش توده ای بيك جريان سياسی قدرتمندی در جهان تبديل شد كه مسائلی از جمله مبارزه با فقر از جمله در آفريقا ، محيط زيست جهانی ، بيكاری‌ ، سياست بين المللی  ، مداوا و داروی ‌مجانی برای تمامی بيماران فقير و بخشودگی ‌بدهكاری ‌كشورهای فقير سرانجام بلوغ سياسی خود را با مخالفت با جنگ  و تجاوز و دخالت در امور كشورهای‌ ديگر و از همه مهمتر مخالفت با نظامی گری‌ اعلام داشت كه ديگر جزئی از زندگی روزمره مردم جهان شده است.

جنبش ضد جهانی ‌سازی و جنبش ضد جنگ :

كنفرانس گروه هشت در شرايطی در سن پيترز بورگ روسيه بر گزار ميشود كه عملكرد ده ساله اخير اين گروه جهان را به پرتگاه يك جنگ تمام عيار قرار داده است آمريكا به اتفاق متحدين خود در سراسر جهان درگير جنگ است جنگی كه تا كنون موجب تخريب چندين كشور از جمله يوگسلاوی‌، افغانستان ، عراق ، فلسطين و اخيرًا لبنان شده است و نه تنها ميلياردها دلار آسيب اقتصادی ‌به اين كشورها وارد كرده است بلكه موجب كشته شدن ده ها هزار مردم بيدفاع در اين مناطق شده است و تضادهای بين مليتهای اين كشورها را با همسايگان صد ها برابر افزايش داده است در خود اين كشورها نيز ثبات و آرامش در آينده  نزديك قابل تصور نيست مضافا به اينكه اين بحران خر كشورهای غربی و ژاپن را هم گرفته است.

چالش ها‌پيش روی اين كنفرانس:

1- اختلاف بر سر منافع بين كشورهای ‌متشكل در اين گروه هر روز دامنه تازه تری ‌بخود ميگيرد علت تشكيل اين كنفرانش در روسيه پوششی است ظاهری تا اين اختلافات را سرپوش بگزارد روسيه كه بسرعت خود را بالا كشيده است ديگر حاضر نيست تنها شنونده باشد وقصد دارد در معادلات جهانی منافع برابر داشته باشد كه هزينه زيادی برای كشورهای غربی خواهد داشت مضافا به اينكه روسيه نظاره گر تهاجم كشورهای غربی از  1991در سطح جهان بوده است كه هزينه گزافی غرب برای‌آن پرداخت كرده است و روسيه در آن شركت نكرده است طی اين مدت كشورهای غربی تلاش كردند تا از طريق كشورهای اروپای شرقی و محاصره اين كشور از طرف همسايگان جنوب اين كشور روسيه را وادار به همكاری ‌كند اگر غربی‌ها در تهاجم خود به عراق و افغانستان موفق ميشدند بدون شك روسيه مجبور ميشد در سياست خود تجديد نظر كند ميشود گفت كه ادامه كار گروه صنعتی فوق بستگی به شركت فعال روسيه در اين گروه دارد بنابراين غرب بايد برای كاهش فشار جهانی بر روی خود امتيازات فراوانی به روسيه بدهد از جمله آن دست برداشتن از سر اروپای شرقی و توافق بر سر امنيت جهانی‌است  

 

2- بحران خاورميانه شدت بيسابقه ای ‌پيدا كرده است در عراق عملا جنگ تمام عيار در جريان است مردم عراق بتدريج متحد ميشوند گروه های مسلح مقاومت بشدت در حال رشد است حكومت دست نشانده در عراق‌ هنوز جرات نكرده است  از سوراخهای‌ خود ساخته خارج شود اگر چه يكی ديگر از جانيان با سابقه بنام نوری مالكی را كه همانند اعلاوی ‌قول داده بود جنبش را سركوب كندبر سر قدرت نشانده است.

 مالكی در سال 1980 به ايران آمد و در اين كشور توسط رژيم ايران بهمراه گروهای‌افراطی شيعه ياد گرفت كه چگونه ميشود بر عليه كشور خود جنايت كرد مالكی كه تاهمين چندی پيش با اسم مستعار زندگی ‌ميكرد در واقع رهبر يكی از گروهای‌افراطی مذهبی شيعه بود كه جنايات فراوانی در عراق مرتكب شده بود با عدم مقبوليت جعفری او مجبور شد خود را رو كند مالكی  بنيان گزار گروه ترور وزارت كشور عراق با همكاری‌آمريكا و انگلستان بود كه تا بامروز بر طبق گزارش نيروهای مقاومت هزاران نفر را سر بريده است مالكی در سال  1991 بسوريه رفت و از آنجا با اعلاوی و چلبی ‌دوچهره منفور در عراق  تماس گرفت و از طريق آنها با سازمان امنيت انگلستان معرفی ‌شد و در نيروی كماندويی ويژه M6 آموزش نظامی ديد مالكی به سران آمريكا گفته بود كه اين مردم را من ميشناسم آنها را فقط با سركوب ميشود خفه كرد از بدو تشكيل وزارت داخلی ‌در عراق كمتر روزی است كه مالكی و گروه جانی وی سر چند نفر را نبريده باشند.

كشته و زخمی شدن نيروهای متجاوز در عراق بيك امر عادی در آمده است تا جايی كه ديگر آمريكايی ها جرات نمكنند آنها را به اطلاع مردم برسانند مقاومت سه ساله اين نيروها تاثيرات خود را بر جای‌ گذاشته است پيوستن جوانان به گروهای ‌مقاومت بيسابقه است ميشود گفت كه علت فرار ژاپنی ها و انگليسی ها بهمين دليل است قبلا كره ای ها هم از مهلكه در رفته بودند بنابراين عراق دارد منسجم ميشود و يك بار ديگر خود را سازمان ميدهد.

3- در افغانستان وضع بر همين منوال است نيروهای‌ متجاوز كه مدعی ‌بودند كار نيروهای مقاومت را يكسره كرده اند حالا از همه طرف مورد حمله قرار ميگيرند تنها كابل  آنهم بخش دژهای ‌نظامی در اختيار ماريونت آمريكا قرار دارد گروهای مقاومت در دسته های ‌دويست و سيصد نفری‌ عمليات انجام ميدهند اخيرا در روزنامه های آمريكايی خبر از تدارك بر كناری ‌كرزايی‌ داده اند كرزايی كه پدرش يكی از بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر بود در پاكستان توسط باندهای ‌رغيب كشته ميشود و خود كارزايی داوطلبانه با سفارت آمريكا در كراچی تماس ميگيرد و از آنجا به آمريكا ميرود و ضمن همكار ی ‌با سازمان سيا مغازه خوارو بار فروشی باز ميكند كه بسيار هم ناموفق بوده است تصور كنيدكه طرفداران آمريكا را چه اشخاصی تشكيل ميدهند آدمكشانی همانند اعلاوی و چلبی كه قرار بود يكی شيخ شمال عراق شود و ديگری ‌شيخ جنوب عراق و مالكی آدمكش و كرزايی خواروبار فروش كه حتی از پس يك مغازه كوچك هم بر نيامده است دارودسته كرزايی به بزرگترين قاچاقچيان مواد مخدر در افغانستان تبديل شده اند اين موضوع را ديگر كسی كتمان نميكند.

4- تجاوز اخير اسرائيل به فلسطين اشغالی و در پی آن به لبنان يكی ديگر از مشكلاتی است كه آمريكا و غرب با آن سر در گريبانند چه كسی تصور ميكرد كه گروه های ‌مسلح لبنانی ‌قادر باشند عمق خاك اسرائيل را هدف قرار دهند و يا حتی ناو جنگی آنرا غرق كنند كشورهای‌عرب بجز عراق در چهار جنگ هيچوقت قادر نشده بودند اسرائيل را مورد حمله قرار دهند در حاليكه مصر و اردن همچنان به در يوزگی ادامه ميدهند و شيخهای خليج فارس هزينه جنگ تمام عيار آمريكا و اسرائيل را تحمل ميكنند مقاومت منطقه خاورميانه دارد وظيفه تاريخی خود را رقم ميزند اسرائيل با فلسطين و اردن چه غربيها بخواهند و چه نخواهند متعلق بهمند و بايد يكی شوند چند پارگی‌اين منطقه بعداز جنگ جهانی اول و تقسيم آن بين انگلستان و فرانسه كه مشكلات فراوانی برای منطقه به ارمغان آورده است دارد به پايان خود نزديك ميشود ياسر عرفات در سال  1967 جمله زيبايی گفته بود دشمن ما و مردم عرب تنها اسرائيل نيست بلكه رهبران‌ مرتجع عربند كه در حكومتهای اين كشورها جا خوش كرد ه اند.

5- بحران در جنوب شرقی آسيا : در سال  1946 مولوتف وزير خارجه اتحاد شوروی بنا بدعوت دولت آمريكا وارد كاخ سفيد شد در هنگام ورود مقامات مسئوال متوجه شدند كه مولوتف اسلحه كمری ‌با خود حمل ميكند كه در عرف بين المللی  رايج نبود بنابراين كنجكا و شدند تا بدانند دليل وزير خارجه يك كشور آنهم كشوری ‌كه فاشيسم را بزانو در آورده است چيست  جواب مولوتف بسيار ساده بود ما ياد گرفته ايم تا زمانی كه در جهان تجاوز به كشورهاوجود دارد برای دفاع از خود اسلحه حمل كنيم و اين شامل تمامی مقامات و مسئولان كشورهم ميشود.

در اين ملاقات آمريكايی ها به شوروی ‌پيشنهاد كرده بودند تا با همكاری‌هم جهان را كنترل كنند و اگر مقاومتی ‌در پيش بود بكمك هم آنرا نابود كنند كه البته جواب منفی ‌بود آمريكا كه سرمست از داشتن قدرت اتمی ‌شده بود و استفاده از آن بر عليه ژاپن اين كشور را هار كرده بود تصميم گرفت به تنهايی اين استراتژی را پيش ببرد .

جنگ را بشدت بداخل چين كشاند تا مانع شكست حكومت طرفدار خود در چين شود و تا شكست خود در سال  1949 دست ازاين سياست بر نداشت در همين سال يعنی سال ‌ پيروزی چين شوروی اولين آزمايش بمب اتمی خود را انجام داد  ود رپی آن در سال  1952  موفقيت آنرا با آزمايشی ديگر تاييد كرد ولی آمريكايها كه هنوز باور نميكردند چه اتفاقی افتاده است با ارتش تحت فرمان فاشيستهای ژاپنی در جنگ جهانی دوم جنگی را در كره درسال  1951آغاز كردند كه سه سال طول كشيد وسرانجام در سال  1953شكست خوردند در اين جنگ آمريكا برای ‌پاكسازی بين شمال و جنوب كره ‌بيش از سه مليون كره ای را قتل و عام كرد در اين تجاوز آمريكا از همه ابزارهای‌ نظامی ‌بجز سلاح اتمی استفاده كرد آمريكا اگر مطمئن بود كه شوروی ‌سلاح اتمی ندارد بدون هيچ ترديدی از آن در جنگ كره استفاده ميكرد.

اين مسئله درس بسيار بزرگی برای چينی ها و كره ای ها شد هردو كشور موضع مولوتف را آويزه گوش خود كردند كه برای جلوگيری از تجاوز بايد خود را آماده كرد نه تنها آماده كرد بلكه خود را بمدرن ترين سلاحهای ‌باز دارنده مسلح هم كرد.

آمريكا و غرب تصميم قطعی خود را گرفته بودند هر كشور و يا نيرويی كه ‌در سر راه قرار گيرد بايد نابود شود كه اصطلاحاً آنر حمله پيشگيرانه ( Preemtive Strike ) ميگويند وقتی در سال  1962 چين اولين آزمايش اتمی خود را انجام داد آمريكا در تلاش بر آمد تا تاسيسات آنرا نابود كند ولی ‌چين كشور بزرگی‌است و براحتی و به تنهايی نميشد دست به چنين كاری ‌زد بنابراين كندی در سال 1964 به شوروی و به شخص خروشچف پيشنهاد كرد تا بكمك هم با حمله پيش گيرانه مانع از پيشرفت اتمی ‌چين شوند كه شوروی بدلايل منافع ملی خود با آن موافقت نكرد جان اف كندی ‌كه هنوز كشورهای غربی ‌تلاش دارند تا اورا مرد صلح بنامند تا زمان حيات خود در جنگ ويتنام با بمباران نابود كننده بيش از دومليون مردم سه كشور ويتنام وكامبوج و لائوس را قتل و عام كرد.

چين كه ارزيابی درستی از توازن نيروها داشت لحظه ای از دفاع كشور غافل نماند وقتی ‌برژنف در سال 1975 پيشنهاد بمباران تاسياست اتمی ‌چين را به آ مريكا داد ديگر دير شده بود ديگر نميشد چين را بمباران كرد چون از قدرت كافی بازدارنده بر خوردار شده بود.

اينكه حمله پيشگيرانه بعنوان يك استراتژی در سياست نظامی كشورهای‌عضو ناتو باقی مانده است ترديدی نيست تمامی جنگهايی كه بعداز جنگ جهانی دوم صورت گرفته است تحت همين عنوان بوده است تمام جنگهای اسرائيل بر عليه اعراب و سه جنگ اخير غرب بر عليه سه كشوريوگسلاوی و افغانستان و عراق و اخيرا جنگ اسرائيل بر عليه فلسطين و لبنان و احتمالا بر عليه سوريه و ايران تحت همين نام خواهد بود.

با توجه به اين شناخت بود كه كره شمالی خود را مجهز كرده است آمريكا بارها تلاش كرده بود تا كره شمالی را بمباران كند ژاپن و كره جنوبی را تا دندان مسلح كرده است و آنها تشويق به افزايش تضاد با اين كشور ميكند در 25 ژوئن امسال درست در سالروز حمله به كره شمالی ‌در سال 1951 آمريكا بزرگترين مانور تاريخ خود را با حضور نيروهای ‌ژاپنی ، كره جنوبی ، استراليا ، نيوزيلند و تعدادی از كشورهای‌عضو ناتواز جمله انگلستان در آبهای ‌بين كره و ژاپن برگزار كرد كه هنوز ادامه دارد و در صدد بر آمد تا چين و روسيه را با حمله پيشگيرانه در برابر عمل انجام شده قرار دهد كه كره شمالی ‌با آزمايش همزمان موشكهای ‌ميان برد و دور برد كه قادر به حمل سلاح اتمی‌هستند اين تهاجم را خنثی كرد.

ژاپن دومين كشور صنعتی جهان از اينكه كره شمالی ‌كشور كوچك جنوب شرقی آسيا زودتر از ژاپن ماهواره به فضا فرستاده بود و قصد دارد بزودی سفينه فضايی به فضا بفرستد احساس سر خوردگی ‌شديدی ميكند مضافا به اينكه به سلاح اتمی ‌نيز مجهز است  و قادر است موشكهای ‌قاره پيما را در صورت تجاوز آمريكا به اين كشور تا هر نقطه آمريكا برساند كره شمالی‌همانند روسيه و چين و آمريكا اعلان كرده است كه حمله پيشگيرانه را تا زمانيكه امنيت جهانی ‌تضمين شده بوجود نيايد برای خود محفوظ ميدارد.

كره با مسلح كردن خود به اين سلاحهای اتمی ‌بازدارنده رسما اعلام كرده است هرگونه محاصره اقتصادی كشور بمعنی اعلام جنگ خواهد بود كره شمالی‌ يكی از چند كشور‌جهان است كه تكنيك صنعتی ‌را بدون هيچ پيش شرطی در اختيار كشورهای‌ جهان سوم قرار ميدهد.

كره شمالی عملا با مسلح كردن خود به وزنه تعيين كننده در جنوب شرقی آسيا تبديل شده است و دوكشور چين و روسيه را از بخش جنوب شرقی آسيا از نظر امنيتی كاملا تضمين كرده است بنابراين آمريكا و غرب قادر نخواهند بود روسيه و چين را با خود همراه كنند .

6- آمريكای لاتين : بجرات ميتوان گفت كه آمريكا تمامی دوزو كلك های ‌ممكن برای كنترل و غارت آمريكای لاتين را بكار برده است ولی ‌طی ده سال گذشته تنها چند كشور عقب افتاده و بشدت مذهبی‌از نوع كاتوليكی همانند پاناما و كلمبيا برايش باقی مانده است اخيرا در انتخابات پرو نيروهای‌ كاتوليك و مهاجران اروپايی مقيم اين كشور با تبليغات هيستريكی و پول فراوان اهدايی نيروهای مذهبی و دولت آمريكا توانستند با تقلب در انتخابات رای ‌را از آن خود كنند در كشور مكزيك هم بهمين ترتيب نماينده محافظه كاران راست از صندوقها بيرون آورده شد خارج شدن كشور مكزيك از جبهه آمريكا برای آمريكای لاتين بسيار تعيين كننده است چون بخش بزرگی از خاك اين كشوراز جمله تكزاس و كاليفرنيا  را آمريكائيها سالهاست كه اشغال كرده ا ند و اكثريت ساكنين اين دوايالت بزرگ را مكزيكيها تشكيل ميدهند پيروزی ‌نيروهای ‌چپ در اين كشور زمينه انحلال آمريكا را از درون فراهم خواهد كرد مهاجران آمريكای لاتين در آمريكا از شريط زندگی بسيار نامناسبی بر خوردارند.

با در نظر گرفتن شرايط فوق ميشود تصور كرد كه آمريكا بيشتر هارت و پورت ميكند تا قدرت نمايی تقريبا تمامی كشورها بجز چند كشور عقب افتاده همانند شيخ نشينها و مصر و اردن كه هنوز به قدرت اين كشور باور دارند مرعوب شده اند.

7- ايران و حمله پيشگيرانه : در كنفرانس سن پيترز بورگ قرار است در باره امنيت جمعی ‌جهانی ‌بحث و تبادل نظر شود در واقع آن بخش مورد توافق علنی ‌شود ولی ‌روشن است كه در مورد برنامه هسته ای ايران توافقی وجود ندارد بنابراين بايد انتظار داشت كشورهای‌غربی تمام تمركز خود را برای‌ همكاری‌همه جانبه با روسيه بگزارند چون تنها شانس اين كشورها برای ‌كاهش فشار از طرف تود ه های ‌جهانی ‌بر عليه غرب جلب همكاری روسيه است ايران در منطقه ای واقع شده است كه كشورهای ‌دوربر آن با شدت و ضعف فراوان در جبهه غرب قرار دارند بهمين خاطر بسيار شكننده هستند  تركيه عضو ناتوكشوری است كه در آن دودولت  بر سر كارند دولت نظامی ‌پشت پرده كه هر كاری ‌دلش ميخواهد ميكند و دولت يا در واقع تعدادی ‌بوروكرات مترصك كه نقش واسطه را بازی ميكند اين موضوع را در انتشارات مطبوعات غربی‌ بخوبی ميشود ديد بنابراين تركيه در شرايط جنگ همانطور كه نشان داده است با غرب خواهد رفت چون ارتش از كمكهای ‌كشورهای‌غربی ارتزاق ميكند ولی دارای نقاط ضعف فراوان است از جمله جنبش وسيع و توده ای خلق كرد است كه بالاترين هزينه و انرژی را از اين ارتش فاسد گرفته است در عين حال كه از اقتصاد بيمار رنج ميبرد ولی‌اين مانع از آن نميشود كه از پايگاه های اين كشور اعضاء ناتو استفاده نكنند.

آمريكا و ناتو در عراق ، كويت ، عربستان سعودی و دوبی‌ دارای‌ پادگان نظامی هستند كشورهايی ‌كه حكومتهای آنها بدون حضور نيروهای آمريكايی قادر بدوام نيستند اين پادگانها و نيروهای نظامی‌ بيشتردر عراق درگيرند آمريكا و كشورهای‌غربی از طريق افغانستان با در گيری كه دارند قادر نيستند نيروهای ‌خود را آزاد كنند كشورهای ‌شمالی ما  نيز بعلت تازه استقلال يافتگی ريسك بهم ريختن كشورهای خود را بجان نخواهند خريد اين موضوع را رئيس جمهور آذربايجان چندين بار علنا تكرار كرد.

بنابراين درگيری ايران با نيروهای آمريكايی و انگليسی در در سه كشور شيخ نشين خواهد بود كه پادگانهای‌ خود را در آن مستقر كرده اند تا هم حكومتهای‌ قرون وسطی  آنها را حفظ بكنند و هم انتقال نفت را تضمين كنند اين حكومتها بدبخت تر از آنند كه بخواهند كوچكترين مقاومتی در برای آمريكا و انگلستاناز خود نشان دهند برای‌آنها تنها ماندن در حكومت و شيخ بودن كافی است در جنگ جهانی دوم پادشاه ژاپن به نيروهای ‌متحدين پس از پايان جنگ پيغام داده بود كه در صورتی‌ كه كشورهای ‌پيروز اجازه دهند او همچنان پادشاهی خود را حفظ كند تمام كشور را به آنها هديه خواهد كرد.

اگر آمريكا بدليل ادامه جنگ مجبور به فرار شود همين شيخ ها سراغ قدرت برتر منطقه خواند رفت در دوران قدرت نظامی عراق آنها فقط برای ‌ماندن در قدرت حاضر شدند تمامی امكانات خود را در اختيار عراق قرار دهند.

بنابراين ايران بعنوان تنها كشور مستقل منطقه بدون آنكه كشوری ‌را تهديد كند بايد اين مسئله را روشن كند كه استراتژی حمله پيشگيرانه به ايران تنها مختص آمريكا و انگلستان در منطقه نيست بلكه ايران هم اين حق را برای ‌خود قائل است با شرايطی كه حول و حوش ايران وجود دارد ايران بايد بتدريج خود را آماده خروج از سازمان انرژی اتمی بكند حال كه اين سازمان قوانين موجود را زير پا ميگزارد كه گذاشته است و بجای حل و فصل مسئله در چهارچوب قوانين اين سازمان آنرا به چند كشور اروپايی حواله ميدهد ايران بايد مستقلانه پای سياست منافع ملی ‌برود.

كاملا محرز و آشكار است كه كشورهای‌غربی‌از اينكه ايران دارای ‌تكنيك هسته ای شده است بشدت عصبانی هستند از طرف ديگر اگر اين تكنيك نتواند امنيت كشوررا تضمين كند بچه درد خواهد خورد روشن است كشورهای‌غربی برای ‌دفاع از منافع خود بمحض بدست آوردن فرصت مناسب تمامی قوانين جهانی را زير پا خواهند گذاشت  حداقل تجربه صد سال اخير اين رانشان ميدهد .

بنابراين در كنفرانس سن پترز بورگ همه كشوره تلاش خواهند كرد تا بالاترين منافع را برای‌ كشورهای خود تضمين كنند آمريكا و انگلستان دارند بسياری از منافع خود را نه تنها در منطقه بلكه در جهان از دست ميدهند آنها در تلاش خواهند بود تا جلوی ضرر بيشتر رابگيرند

 

سه مسئله اصلی در اين كنفرانس حائز اهميت فراوان است يكی انتقال نفت از منطقه خليج فارس و تضمين امنيت اين ترانسپورت دوم چگونگی‌ ايجاد مكانيسم امنيت جمعی‌ كه با تهاجمات آمريكا ‌بشدت خدشه دار شده است و بزمان احتياج دارد تا اعتماد كشورهای ‌كوچك جلب شود و مسئله سوم كنترل كشورهايی‌ است كه قصد دارند به تكنيك هسته ای خود را مسلح كنند در بخش اول همين امروز جورج بوش بروسيه تلويحا گفت كه اين كشور ميتواند با دولت فعلی‌عراق قرار داد نفت ببندد ولی ‌شرط آن همكاری ‌برای‌ خلع سلاح كره شمالی و ايران خواهد بود با جنبش های توده ای وسيع در جهان كدام كشور جرات خواهد كرد دم از خلع سلاح كشورهای ‌ديگر بزند آيا كشورهای G8  پای امنيت جمعی جهانی خواهند رفت كه حقوق برابر همه كشورها رابرسميت بشناسد؟ بايد منتظر پاسخ ماند و عكس العمل ها را ديد.

 

(  16.07.2006 ) 

 

منبع: سايت ديدگاه
نسخه‌ی چاپی  
ارسال اين مطلب به دوستان

در آرشيو سايت ديدگاه:
مطالب ديگر از
م. راد:در پیوند با این مطلب نظری ثبت نشده است.

  


[www.didgah.net] [email: irancrises@gmail.com] [© Didgah 1996]
بازچاپ مطالب سایت دیدگاه با ذکر منبع آزاد است.